Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 3229 3202

Sekretariát

Tel: 02/ 3229 3201

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 106
840 05 Bratislava 45
Vedúci organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 106
840 05 Bratislava 45
Vedúci organizačnej zložky

Detašované pracoviská

Komárňanská 108
947 01 Hurbanovo
840 05 Bratislava 45
059 60 Tatranská Lomnica
947 01 Hurbanovo
840 05 Bratislava 45
Ďumbierska 1
974 01 Banská Bystrica
840 05 Bratislava 45