Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie strategických environmentálnych analýz ÚEL SAV

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav ekológie lesa SAV

Slovenská akadémia vied
Vazovova 3
811 07 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  https://www.ife.sk/