Informačná stránka organizácie SAV

Výskumné pracovisko vo Zvolene

Detašované pracovisko
Materská pôda: Archeologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Štúrova 2
960 53 Zvolen
tel.: 0902/925642
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.archeol.sav.sk/