Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Patrik
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Júlia
Interná Filozofická fakulta UK
PhDr.
Ivan
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Erik
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Simona
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Karolína
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Jana
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Anastasiia
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Marek
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Barbora
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Gabriela
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Ondrej
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Dorota
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Jaroslav
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 14