Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Historický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
PhDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Buzássyová
Vedecký pracovník
PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Viliam
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Júlia
Interný doktorand
PhD.
József
Vedecký pracovník
PhD.
Jakub
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Marek
Vedecký pracovník
PhD.
Gabriela
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Diana
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Michal
Vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Daniela
Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
M.A., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Ľudovít
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Maroš
Vedecký pracovník
PhD.
Angelika
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Miriam
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Adam
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Barbora
Interný doktorand
PhDr., PhD.
Vlasta
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
Doc., PhD.
Ivona
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Ing. arch., PhD.
Laura
Vedecký pracovník
PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Ingrid
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Tünde
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Elena
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Žofia
Vedecký pracovník
PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Elena
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Slavomír
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
prof. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Linda
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Martin
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Jaroslava
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
M.A., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Gabriela
Interný doktorand
PhD.
Milena
Vedecký pracovník
DrSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Štefan
Vedecký pracovník
PhD.
Blanka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ondrej
Interný doktorand
Doc., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
MLitt., PhD.
Agáta
Vedecký pracovník
PhD.
Petra
Vedecký pracovník
PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Oliver
Vedecký pracovník
M.A., PhD.
Marína
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Svorad
Samostatný vedecký pracovník
doc., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 73