Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 PhDr., PhD.  Bada, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Benčuríková, Martina  Interný doktorand
 PhD.  Benko, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Buzássyová, Barbora  Interný doktorand
 PhD.  Bystrický, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Čičaj, Viliam  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Čížová, Júlia  Interný doktorand
 PhD.  Demmel, József  Vedecký pracovník
 PhD.  Drábik, Jakub  Vedecký pracovník
 PhD.  Druga, Marek  Vedecký pracovník
 PhD.  Dudeková Kováčová, Gabriela  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Duchoňová, Diana  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Ďurčo, Michal  Vedecký pracovník
 PhDr.  Ďurková, Mária  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., DrSc.  Dvořáková, Daniela  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Fabricius, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Falisová, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Ferenčuhová, Bohumila  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Fiamová, Martina  Vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Frimmová, Eva  Vedúci vedecký pracovník
 M.A.,PhD.  Fundárková, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Gaučík, Štefan  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Haberlandová, Katarína  Vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Hallon, Ľudovít  Vedúci vedecký pracovník
 PhD.  Hanula, Matej  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Harvát, Matej  Interný doktorand
 PhD.  Hertel, Maroš  Vedecký pracovník
 PhD.  Herucová, Angelika  Vedecký pracovník
 PhD.  Hlavačková, Miriam  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Hlavinka, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Hollý, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Homoľa, Tomáš  Vedecký pracovník
 PhD.  Hudáček, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Hudek, Adam  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., M.A.  Hyrja, Jozef  Interný doktorand
 PhDr., CSc.  Ivaničková, Edita  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Jakobyová, Barbora  Interný doktorand
 PhDr., PhD.  Jaksicsová, Vlasta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Janigová, Ingrid  Externý doktorand
 PhD.  Janura, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kalina, Juraj  Interný doktorand
 PhDr., CSc.  Kázmerová, Ľubica  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Kodajová, Daniela  Vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Kováč, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Kowalská, Eva  Vedúci vedecký pracovník
 Ing. arch., PhD.  Krišteková, Laura  Vedecký pracovník
 PhD.  Kšiňan, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Kušniráková, Ingrid  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Laslavíková, Jana  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Lengyelová, Tünde  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Londák, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Londáková, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Lysá, Žofia  Vedecký pracovník
 PhD.  Macho, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Májeková, Jana Magdaléna  Interný doktorand
 PhDr., CSc.  Mannová, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Mešková Hradská, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Michálek, Slavomír  Vedúci vedecký pracovník
 PhD.  Michela, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Dr. Ing. arch.  Moravčíková, Henrieta  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Osyková, Linda  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Pajer, Lenka  Interný doktorand
 Mgr.  Palenčárová, Radka  Interný doktorand
 Doc., PhDr., DrSc.  Pešek, Jan  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Poláčková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Posch, Martin  Vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Roguľová, Jaroslava  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Sabol, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Sedliaková, Alžbeta  Odborný pracovník VŠ
 M.A., PhD.  Segeš, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Schvarc, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Sikora, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Smetanová, Gabriela  Interný doktorand
 PhD.  Sokolová, Milena  Vedecký pracovník
 CSc.  Steinhübel, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Szalay, Peter  Vedecký pracovník
 Mgr.  Szalma, Štefan  Interný doktorand
 Mgr.  Šály, Ondrej  Interný doktorand
 Doc., PhD.  Šoltés, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Štefánik, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 M.Litt., PhD.  Šústová Drelová, Agáta  Vedecký pracovník
 Mgr.  Valent, Jaroslav  Interný doktorand
 PhD.  Vörös, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Zajac, Oliver  Interný doktorand
 M.A., PhD.  Zavacká, Marína  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Zupka, Dušan  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 86