Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Historický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
PhDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Patrik
Doktorand
Ing. arch.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Viliam
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Júlia
Doktorandka
PhD.
József
Vedecký pracovník
PhD.
Jakub
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Marek
Vedecký pracovník
PhD.
Gabriela
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Diana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Michal
Vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Daniela
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr.
Miroslava
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., CSc.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
M.A., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., DrSc.
Ľudovít
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Maroš
Vedecký pracovník
PhD.
Angelika
Vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Miriam
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
PhDr.
Ivan
Doktorand
PhDr., PhD.
Vlasta
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka
Doc., PhD.
Ivona
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Erik
Doktorand
PhDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Simona
Doktorandka
PhDr., DrSc.
Eva
Vedúca vedecká pracovníčka
PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Karolína
Doktorandka
Ing. arch., PhD.
Laura
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Ingrid
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Tünde
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Elena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Jana
Doktorandka
Mgr.
Anastasiia
Doktorandka
PhD.
Žofia
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Marek
Doktorand
PhDr., CSc.
Elena
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., DrSc.
Slavomír
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Jana Magdaléna
Vedecká pracovníčka
PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Barbora
Doktorandka
prof. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Martin
Vedecký pracovník
PhD.
Linda
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Martin
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Jaroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., M.A., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Gabriela
Doktorandka
PhD.
Milena
Vedecká pracovníčka
DrSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Štefan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Blanka
Samostatná vedecká pracovníčka
Doc., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
MLitt., PhD.
Agáta
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Dorota
Doktorandka
Mgr.
Jaroslav
Doktorand
PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Oliver
Vedecký pracovník
M.A., PhD.
Marína
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Svorad
Samostatný vedecký pracovník
doc., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 89