Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
PhDr., PhD.
Michal
02/ 5292 5753 kl. 20
 
Emília
neuvedený
PhD.
Juraj
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Patrik
02/ 5292 5753 kl. 24
Ing. arch.
Monika
neuvedený
PhD.
Barbora
neuvedený
PhD.
Peter
02/ 5292 5753 kl. 19
 
Kamila
02/ 5292 5753 kl. 16
PhDr., CSc.
Viliam
Emeritný pracovník
02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
Júlia
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
József
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Jakub
02/ 5292 5753 kl.23
PhD.
Marek
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Gabriela
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Diana
02/ 5292 5753 kl. 20
PhD.
Michal
02/ 5292 5753 kl. 24
 
Simona
02/ 5292 5753 kl. 18
PhDr., DrSc.
Daniela
02/ 5292 5753 kl. 19
Mgr.
Miroslava
02/ 5292 5753 kl. 26
PhDr., CSc.
Anna
02/ 5292 5753 kl. 24
PhDr., PhD.
Martina
02/ 5292 5753 kl. 22
M.A., PhD.
Anna
02/ 5292 5753 kl. 20
PhD.
Štefan
02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
Lenka
02/ 5292 5753 kl. 14
PhDr., PhD.
Katarína
02/59309225
PhDr., DrSc.
Ľudovít
02/ 5292 5753 kl. 24
PhD.
Matej
02/ 5292 5753 kl. 22
 
Anna
02/ 5292 5753 kl. 11
PhD.
Maroš
02/ 5292 5753 kl. 15
PhD.
Angelika
02/ 5292 5753 kl. 19
PhDr., PhD.
Miriam
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Ján
02/ 5292 5753 kl. 24
prof. PhDr., DrSc.
Roman
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Tomáš
02/ 5292 5753 kl. 19
 
Janette
02/ 52925753 kl. 11
PhD.
Pavol
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Adam
02/ 5292 5753 kl. 24
PhD.
Petra
neuvedený
PhDr.
Ivan
neuvedený
PhDr., PhD.
Vlasta
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Tomáš
02/ 5292 5753 kl. 20
PhDr., CSc.
Ľubica
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Daniela
02/ 5292 5753 kl. 21
Doc., PhD.
Ivona
02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
Erik
neuvedený
PhDr., DrSc.
Dušan
Emeritný pracovník
02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
Simona
neuvedený
PhDr., DrSc.
Eva
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Lukáš
neuvedený
Mgr.
Peter
02/ 5292 5753 kl. 13
Mgr.
Karolína
neuvedený
Ing. arch., PhD.
Laura
02/59309220
PhD.
Michal
02/ 5292 5753 kl. 22
PhD.
Ingrid
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Jana
02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., CSc.
Tünde
02/ 5292 5753 kl. 20
PhDr., DrSc.
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., CSc.
Elena
02/ 5292 5753 kl. 23
Mgr.
Jana
neuvedený
Mgr.
Anastasiia
neuvedený
PhD.
Žofia
02/ 5292 5753 kl. 19
prof. Mgr., PhD.
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Peter
02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
Marek
neuvedený
PhDr., CSc.
Elena
02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., PhD.
Katarína
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., DrSc.
Slavomír
02/ 5292 5753 kl. 12
PhD.
Jana Magdaléna
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Barbora
neuvedený
prof. Dr. Ing. arch.
Henrieta
02/59309230
RNDr., CSc.
Miroslav Tibor
+421 2 57510 127
PhD.
Martin
neuvedený
PhD.
Linda
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Veronika
02/ 5292 5753 kl. 16
PhDr., CSc.
Zuzana
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Martin
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Jaroslava
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 24
Mgr., M.A., PhD.
Dušan
02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., PhD.
Michal
02/ 5292 5753 kl. 22
 
Katarína
neuvedený
Mgr.
Gabriela
02/ 547 735 48
PhD.
Milena
02/ 5292 5753 kl. 23
DrSc.
Ján
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Peter
02/59309296
PhD.
Štefan
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr., PhD.
Blanka
02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
Ondrej
02/ 5292 5753 kl. 20
Doc., PhD.
Peter
02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., PhD.
Martin
02/ 5292 5753 kl. 19
MLitt., PhD.
Agáta
02/ 5292 5753 kl.23
Mgr.
Dorota
neuvedený
Mgr.
Jaroslav
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Ladislav
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Oliver
02/ 5292 5753 kl. 21
M.A., PhD.
Marína
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Svorad
neuvedený
doc., PhD.
Dušan
02/ 5292 5753 kl. 19
Ing.
Monika
02/ 5292 5753 kl. 17

Aktualizuje: