Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Historický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BENKO, Juraj. V mene revolúcie : Lenin a „strana nového typu“. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 6-12. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • BEŇUŠ, Patrik. Výstavba železničnej siete medzi územím Moravy a územím Slovenska v rokoch 1918–1938. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XVIII. Editoři: David Nykodým, Dominik Šípoš, Vít Zvěřina ; recenzenti: Veronika Středová, Zdeněk Doskočil, Jaroslav Pažout, Denisa Nečasová, Jan Květina. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Historický ústav, 2023, s. 181-194. ISBN 978-80-7435-918-7. (DoktoGrand APP0335 : Peážna doprava a jej vplyv na vývoj železničnej dopravy na južnom pohraničnom území Slovenska v rokoch 1938–1944) Typ: AFA
 • BEŇUŠ, Patrik - PLIEŠOVSKÝ, Martin. Hutnícke podniky v Hnúšti a v Likieri do roku 1923 = Metallurgical enterprises in Hnúšťa and in Likier until 1923. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 33. Zostavila Tereza Bartošíková ; recenzenti Eva Belláková, Viera Dvořáková, Frederik Federmayer, Vladimír Hain, Lenka Halásová, Ľuboš Kačírek, Peter Konečný, Anton Liška, Peter Megyeši, Matúš Sládok, Ľubor Suchý. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2023, s. 143-156. ISBN 978-80-69051-02-7. (Železiarne – srdce priemyslu : odborná konferencia) Typ: AFB
 • BEŇUŠ, Patrik. Kríza v železničnej dopravnej sieti na južnom území Slovenska po roku 1938. In Moc v dejinách ľudskej spoločnosti : stretnutie mladých historikov XIII. [elektronický dokument]. Zostavovateľky: Simona Bilecová, Monika Tresova ; recenzenti: Mária Fedorčáková, Patrik Kunec, Mikuláš Jančura, Vojtěch Kessler, Peter Borza, Ondrej Podolec. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 66-77. ISBN 978-80-574-0303-6. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/MDS-0303-6-6 (DoktoGrand APP0335 : Peážna doprava a jej vplyv na vývoj železničnej dopravy na južnom pohraničnom území Slovenska v rokoch 1938–1944) Typ: AFB
 • BEŇUŠ, Patrik. GAUČÍK, Štefan. V OSÍDLACH ŠTÁTU. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2020, 278 s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r. 2012), 2024, roč. 72, č. 1, s. 184-186. (2023: 0.126 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0018-2575. Recenzia na: V osídlach štátu. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti / Štefan Gaučík. - Bratislava : VEDA, 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.8 Typ: EDI
 • Wissenstransfer : Der Einfluss des Schweizer Buches auf Ost- und Westeuropa in der Zeit des Ancien Régime. Hg. Jan-Andrea Bernhard, Urs B. Leu, Viliam Čičaj. Erste Auflage. Zürich : TVZ, 2024. 443 S. Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, Band 32. ISBN 978-3-290-18624-1 Typ: FAI
 • BOČKOVÁ, Monika - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. „Blesková“ výstavba bratislavského zimného prístavu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 254-264. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • BOČKOVÁ, Monika. Dunajské riečne kúpele: inovatívny spôsob rekreácie na rieke. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 8-17. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • BOČKOVÁ, Monika. Capitalist Realism for Architects : Chrámy peněz. Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století, 2022 Jana Pavlová, Lukáš Pilka (Eds.) Prague: Biggboss ISBN 978-80-908359-5-5 = Kapitalistický realizmus pre architektov. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 57, č. 3-4, s. 334-336. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Chrámy peněz. Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století / Jana Pavlová, Lukáš Pilka (Eds.). - Praha : Biggboss, 2022. Typ: EDI
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. The Eastern Bloc and Sub-Saharan Africa : Czechoslovakia, UNESCO and Development Aid from the 1960s and Beyond. 1st Edition. Abingdon ; New York : Routledge, 2024. 236 pp. Routledge Histories of Central and Eastern Europe. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003439813. ISBN 978-1-032-57546-9 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AAA
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. “Side by Side with Fighting Nations”: Making the New Culture of Pro-African Solidarity in the Campaigns of the Czechoslovak Committee for Solidarity with African and Asian Peoples. In International Review of Social History : Everyday Internationalism: Socialist-South Connections and Mass Culture during the Cold War, 2024, vol. 69, suppl. 32, pp. 177-196. (2023: 0.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-8590. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0020859023000688 (PRIMUS (21/HUM/001) : African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets. APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADCA
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Ako Čechoslováci objavili fazuľu, ktorá mala vyriešiť problém detskej podvýživy v „treťom svete“. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 531-539. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • BYSTRICKÝ, Peter. Svätý Guinefort : o kulte psieho svätca v južnom Francúzsku v 13. storočí. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 55-67. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ČIČAJ, Viliam. Zeitliche Dimension des Buchtransfers in der frühen Neuzeit. In Wissenstransfer : Der Einfluss des Schweizer Buches auf Ost- und Westeuropa in der Zeit des Ancien Régime. Hg. Jan-Andrea Bernhard, Urs B. Leu, Viliam Čičaj. Erste Auflage. - Zürich : TVZ, 2024, s. 13-21. ISBN 978-3-290-18624-1. Typ: AFA
 • ČIČAJ, Viliam. Dvadsaťdva spôsobov, ako zbohatnúť. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 114-123. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Slovenské environmentálne hnutie v 70. až 80. rokoch 20. storočia: Medzinárodné vplyvy a transfery. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 115-134. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Bratislava/nahlas : ako komunisti dostali facku od ochranárov. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 567-577. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • DEMMEL, József. Slováci a Maďari v nohaviciach a gatiach. Formovanie meštianstva v dolnozemských slovenských mestách na prípade Sarvaša = Slovaks and Hungarians in Trousers and Breeches. The Formation of the Bourgeoisie in the Lowland Slovak Settlements using Szarvas as an Example. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 77-88. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • DEMMEL, József. Z panslavistického vlastizradcu podporovateľ maďarského národa: zvláštny osud slovenského kňaza v predtrianonskom Uhorsku. In Denník N, 2024, 26. 1., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3781984/z-panslavistickeho-vlastizradcu-podporovatel-madarskeho-naroda-zvlastny-osud-slovenskeho-knaza-v-predtrianonskom-uhorsku/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. „Prostituoval“ sa slovenský farár v Budapešti? Daniel Bachát a národné hnutie. In Denník N, 2024, 11. 1., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3762381/prostituoval-sa-slovensky-farar-v-budapesti-daniel-bachat-a-narodne-hnutie/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. Slováci a Maďari v 19. storočí – ako sme ich ešte nevideli. In Denník N, 2024, 26. 4., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3953542/slovaci-a-madari-v-19-storoci-ako-sme-ich-este-nevideli/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. „Matici pôjdu po krku.“ Pohľad do budapeštianskych „zadymených salónov“, v ktorých sa rozhodovalo o osude slovenského národného hnutia. In Denník N, 2024, 8. 4., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3910477/matici-pojdu-po-krku-pohlad-do-budapestianskych-zadymenych-salonov-v-ktorych-sa-rozhodovalo-o-osude-slovenskeho-narodneho-hnutia/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. Ľudovít Štúr a Kráľ komárov. Z čoho žil slovenský politik v reformujúcom sa Uhorsku. In Denník N, 2024, 16. 2., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3824685/ludovit-stur-a-kral-komarov-z-coho-zil-slovensky-politik-v-reformujucom-sa-uhorsku/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. Vysnívali si domovinu. Zvláštne paralely medzi životnými cestami Milana Rastislava Štefánika a Theodora Herzla. In Denník N, 2024, 21. 5., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/4000587/vysnivali-si-domovinu-zvlastne-paralely-medzi-zivotnymi-cestami-milana-rastislava-stefanika-a-theodora-herzla/?ref=list Typ: GII
 • DRUGA, Marek. Byzantská ríša, misie a Uhorsko : Panónia a východné kresťanstvo v 10. storočí. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 2, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Medzi robotárňou a azylom : ako riešili problém bezdomovcov, žobrákov a tulákov v mestách od konca 18. do polovice 20. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 151-166. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Keď mesto navštívila „zubatá“ : problémy s morovou epidémiou v Bratislave na začiatku 18. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 137-147. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Neviestky na koncile? : pozoruhodné svedectvo kostnického mešťana Ulricha Richentala o najslávnejšom koncile stredoveku. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 77-86. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Professor MUDr. Alojz J. Chura and the Development of Paediatric Care in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : zbornik radova Dvanaestog kongresa istoričara medicine 800 godina srpske medicine, održanog od 14. do 18. septembra 2021. u Domu Srpskog lekarskog društva, Beograd, Kraljice Natalije 3. knjiga 2. Urednik: Zoran Vacić ; recenzenti: Aleksandar Nedok, Zorica Mrkonjić, Jasmina Arsić, Lidija Opojevlić Hofman, Milan Stanulović, Ľudovít Hallon. 1. vyd. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2024, p. 543-561. ISBN 978-86-6061-163-7. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968. 800 godina srpske medicine : XII Kongres istoričara medicine) Typ: AFA
 • FALISOVÁ, Anna. Praktické liečiteľské rady v časopise Obzor. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 215-231. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • FIAMOVÁ, Martina. „Vyčistiť židovňu!“ : evakuačné opatrenia v Bratislave a ich využitie proti židovskej komunite v roku 1944. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 381-395. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Zwei Gönnerinnen besonderer Art aus der Familie Pálffy : Maria Eleonora von Harrach und Maria Anna Pálffy. In Die Frau als Gönnerin : Kulturvermittlung, Repräsentation und Fördernetzwerke in der frühneuzeitlichen Habsburger Monarchie. Herausgegeben von Lilla Krász und Brigitta Pesti ; fachlektorat (peer review): István Monok, Farkas Gábor Kiss. 1. Auflage. - Wien : Praesens Verlag, 2023, s. 189-223. ISBN 978-3-7069-1189-4. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Die Frau als Gönnerin. Kulturvermittlung, Repräsentation und (weibliche) Fördernetzwerke in Habsburger Gebieten der Frühen Neuzeit : Konferenz) Typ: AFA
 • GAUČÍK, Štefan. The Bourgeoisie, Armalists, Aristocrats. Entrepreneurial Strategies in the Iron Industry in Gemer (1780–1881). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023, roč. XXV, č. 5, s. 35-58. ISSN 1335-4361. Dostupné na: https://doi.org/10.61795/fssr.v25y2023i5.03 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. Redefinície a nové impulzy. Staré meštianstvo v Uhorsku v historickom diskurze = New Definitions and Impulses. The Old Bourgeoisie in Hungary in the Historical Discourse. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 13-24. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Az uradalomtörténet mint társadalomrajz. Sas Andor gazdaságtörténeti munkássága. In Miesto Andora Sasa v česko-slovenskom vedeckom priestore. Editorka: Katarína Misadová ; recenzenti: Szabolcs Simon, Henrietta Németh Takács. Prvé vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 43-52. ISBN 978-80-223-5693-0. (APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku. Miesto Andora Sasa v maďarskom vedeckom priestore v (Česko)Slovensku : sympózium) Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Psychopathia sexualis : ľúbostné aféry Šarloty/Alexandra Vaya. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 232-239. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Megfakult színekből: társadalomtudományos történelem : Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóköz pont Történettudományi Intézet, 2022. 363 oldal [Magyar Törté nelmi Emlékek – Értekezések, Trianon-dokumentumok és tanulmá nyok 12.]. In Regio, 2024, roč. 32, č. 1, s. 221-229. ISSN 0865-557X. Recenzia na: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? / Máté Rigó. - Bratislava : Veda, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v32i1.221 Typ: EDI
 • GAUČÍK, Štefan. Kontúry a interpretácie : (Úvod). In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 9-12. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. Typ: GII
 • HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. From Ballrooms to Multifunctional Centres of Culture and Education: Redoutes in Slovakia. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 149-208. ISBN 978-80-908433-4-9. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] MORAVČÍKOVÁ, H. - SZALAY, P. The Houses of Culture in Slovakia: The Rise and Fall of a Building Type. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, s. 762. ISBN 978-80-908433-4-9
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Avion. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 18-23. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Revolúcia majetková a vlastnícka 1938–1948 (Rozklad vlastníckych práv na Slovensku a v ČSR – celkový vývoj) = The Revolution in property and ownership 1938–1948: The disintegration of property rights in Slovakia and Czechoslovakia: an Overall Perspective. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 123-151. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.2.6 Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Hospodársko-politický vývoj na Slovensku v rokoch 1918 – 1925 v porozumení Švehlovho vedenia Agrárnej strany : analýza publicistiky ústredného denníka strany Venkov. In Antonín Švehla: český sedlák, politik a státník. Vydání první. - Praha : Národní zemědelské muzeum, 2023, s. 135-149. ISBN 978-80-88270-41-6. Typ: AECA
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Drevársky účastinársky spolok v podnikaní slovenských bánk v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In Podnikatel versus kapitál - kapitál versus podnikatel : dvě tváře jednoho vztahu ve střední Evropě 19. a 20. století. Vydání první. - Praha : Národní technické muzeum, 2023, s. 154-172. ISBN 978-80-7037-404-7. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Typ: AECA
 • HALLON, Ľudovít. Úloha meštianstva v rozvoji národne slovenského peňažníctva na území Slovenska pred rokom 1918 = The Role of the Bourgeoisie im the Development of the Slovak Monetary System in the Territory of Slovakia before 1918. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 183-202. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - PÁL, Viktor. Životné prostredie a socialistická industrializácia v strednej Európe na príklade Slovenska a Maďarska. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 93-114. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Zmätok v platidlách na Slovensku 1938 – 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 406-414. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HERUCOVÁ, Angelika. Perly Haličsko-volynského letopisu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 44-54. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Drahý otče, prosím Vás, pošlite mi peniaze!“. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 68-76. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HLAVINKA, Ján. Záchrana Margity Löwyovej. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 396-405. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HOLEC, Roman. Úvahy k priemyselnej revolúcii = Reflections on the Industrial Revolution. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 83-105. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.2.4 Typ: ADEB
 • HOLEC, Roman. "Pravdivé slová o dôležitých záležitostiach mesta Spišská Belá" a konflikt s kniežaťom Hohenlohem na začiatku 20. storočia = "The Truth about Important Matters for the Town of Spišská Belá" and the Conflict with Count Hohenlohe in the Early 20th Century. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 141-157. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. „Bolo by nám milé v tejto veci, ako aj inak, môcť nasledovať skúsenosti bohatého brata.“ (Uhorský karpatský spolok ako príklad stredoeurópskeho prírodnoochranárskeho transferu). In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 33-50. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman - ZÜCKERT, Martin. Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 5-15. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Zostavovatelia: Roman Holec, Martin Zückert ; recenzenti: Martin Pekár, Peter Švorc. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 221 s. ISBN 978-80-574-0260-2 Typ: FAI
 • HOLLÝ, Karol. Detský alkoholizmus ako spoločenský problém Uhorska na začiatku 20. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 265-276. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HUDÁČEK, Pavol. Krásavica na longobardskom tróne : životná púť ranostredovekej kráľovnej Theodolindy. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 17-27. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. „Zlo sú tí druhí..." (Jean-Paul Sartre). In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2024, roč. 7, č. 2, s. 21-28. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Historický a architektonický vývoj v rokoch 1711 - 2023. In Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline : 1. etapa obnovy. Vydanie prvé. - [Žilina] : Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, 2023, s. 36-47. ISBN 978-80-570-5448-1. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Neznámy banskobystrický murársky majster Ján Glitschka = The Unknown Master Mason, Ján (Johannes) Glitschka. In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 114-126. ISBN 978-80-8127-295-0. Typ: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Keď knižnice boli vzácnosťou. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 308-317. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Budovanie a reformovanie školstva v rokoch 1918-1945. In Aktuality.sk, 14. 1. 2024, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/QKI6qKT/budovanie-a-reformovanie-skolstva-v-rokoch-1918-1945/ Typ: GHG
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Diela nemeckých dramatikov očami uhorských cenzorov na prelome 18. a 19. storočia = The Works of German Playwrights Through the Eyes of the Censors at the Turn of the Eighteenth and the Nineteenth Centuries. In Slovenské divadlo, 2024, roč. 72, č. 1, s. 5-20. (2023: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0002 (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny) Typ: ADNB
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Divadlo - priestor ohrozovania mravnosti v disciplinizačnom diskurze na prelome 18. a 19. storočia = Theatre as a Morality-threatening Venue in the Disciplinary Discourse at the Turn of the Nineteenth Century. In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. Editorky Katarína Beňová — Katarína Kolbiarz Chmelinová ; recenzenti Eva Kowalská, Pavel Suchánek, Eva Szórádová. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 552-577. ISBN 978-80-8127-295-0. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny) Typ: AFB
 • KONCZ, Erik. V ríši historického Hontu : vývoj územnej správy na území Hontu od konca 10. do začiatku 21. storočia : sprievodná brožúra k výstave: V ríši čarovného Hontu = A történelmi Hont birodalmában. Hont területi közigazgatásának fejlődése a 10. század végétől a 21. század elejéig. A varázslatos Hont birodalmában nevű kiállításhoz tartozó prospektus. Recenzenti: Ábrahám Barna, Tibor Pálinkás. 1. vydanie. Lesenice ; Salka : Hont a jeho dejiny, o.z. : Ipeľské kultúrne a turistické združenie, o.z., 2023. 39 s. ISBN 978-80-570-5498-6 Typ: CJB
 • KOVÁČ, Dušan. Problémy, výsledky a výzvy súčasnej slovenskej historiografie = Problems, results and challenges of the contemporary Slovak historiography. In Staré problémy a nové výzvy pre sociálne a humanitné vedy : zborník príspevkov z konferencie. Zostavovatelia: Tatiana Sedová, Michal Šedík ; recenzovali: Eva Smolková, Eugen Zeleňák. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 93-106. ISBN 978-80-224-2017-4. Typ: BEF
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor: Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i., 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č. 5 v angl.). ISSN 0018-2575 Typ: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Wahrnehmung und Aneignung der Reformation : der Fall der frühen slowakischen Historiographie. In Rezeption und Memoria der Reformation im östlichen Europa. Hg. Henning P. Jürgens, Ulrich A. Wien. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 23-34. ISBN 978-3-525-57147-7. ISSN 0170-365X. Dostupné na: https://doi.org/10.13109/9783666571473.23 (Die Reformation im östlichen Mitteleuropa. Teil II: Die Rezeption der Reformation im östlichen Europa : Konferenz) Typ: AFA
 • KOWALSKÁ, Eva. Frauen hinter den Kulissen der lutherischen Kirchenstruktur : das Beispiel der Frauen aus der Familien Zay und Calisius. In Die Frau als Gönnerin : Kulturvermittlung, Repräsentation und Fördernetzwerke in der frühneuzeitlichen Habsburger Monarchie. Herausgegeben von Lilla Krász und Brigitta Pesti ; fachlektorat (peer review): István Monok, Farkas Gábor Kiss. 1. Auflage. - Wien : Praesens Verlag, 2023, s. 29-44. ISBN 978-3-7069-1189-4. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Die Frau als Gönnerin. Kulturvermittlung, Repräsentation und (weibliche) Fördernetzwerke in Habsburger Gebieten der Frühen Neuzeit : Konferenz) Typ: AFA
 • KRAJČÍR, Lukáš. Podoby československej demokracie v básnickej tvorbe slovenských spisovateľov počas rokov 1918 – 1938 = Forms of Czechoslovak democracy in the poetic work of Slovak writers during the years 1918-1938. In Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 101-132. ISBN 978-80-224-2049-5. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • KRAJČÍR, Lukáš. Obraz osobnosti Matúša Dulu v diskurze po jeho smrti. In Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 296-319. ISBN 978-80-224-2035-8. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • KRAJČÍR, Lukáš. Ladislav Nádaši-Jégé v role oravského župného lekára : z filantropa a spisovateľa bojovník proti nákazlivým chorobám i ľudskej hlúposti. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 28-33. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: BDF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Ako prvý vykopal veľkomoravský Devín : archeológ Innocenc Ladislav Červinka. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 34-37. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: BDF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Anglo-americký prúd demokracie v stojatých slovenských vodách : YMCA – nový výchovný, vzdelávací, športový a sociálny priestor. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 331-343. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia : vedecká konferencia. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2024, roč. 73, č. 1, s. 69. ISSN 1335-4353. Typ: GII
 • KRIŠTEKOVÁ, Laura. Fenomén Slovenské národné divadlo. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 32-42. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Zostavili: Ingrid Kušniráková, Peter Macho ; recenzenti: Éva Kerényi, Árpád Tóth. Prvé vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023. 213 s. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: FAI
 • LABUDOVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš. Kaštieľ v Šaci ako obraz reprezentácie jeho dvoch donátorov Andreja (III.) a Andreja (IV.) Semseyovcov = The Mansion in Šaca as a Representation of Its Two Donors, Andrej (Andreas III) and Andrej (Andreas IV) Semsey. In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 154-188. ISBN 978-80-8127-295-0. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: AEDA
 • LACKO, Pavol - KRAJČÍR, Lukáš. Učiteľom chýbali pomôcky už za Uhorska, geológ Dionýz Štúr im nosil mikroskopy z Viedne. In Denník N, 2024, 4. 6. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3989377/ucitelom-chybali-pomocky-uz-za-uhorska-geolog-dionyz-stur-im-nosil-mikroskopy-z-viedne/ Typ: BDF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Conducting at the Municipal Theatre in Pressburg : Bruno Walter Reports to his Family. In Studien zur Musikwissenschaft : Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich. Band 62.Musical Practice in the Long Nineteenth Century: Unknown Ego-Documents from Central Europe. 1st edition. - Wien : Hollitzer Verlag, 2024, s. 157-175. ISBN 978-3-99094-185-0. ISSN 0930-9578. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AECA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Obraz meniacej sa kultúrnej identity nemeckojazyčného meštianstva na príklade mestských divadiel v Prešporku, Temešvári a Karlových Varoch = The Image of the Changing Cultural Identity of the German-Speaking Bourgeoisie Using the Example of the Municipal Theatres in Pressburg, Temesvár and Karlovy Vary. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 89-102. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AEDA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Múzy na cestách – divadelný riaditeľ Emanuel Raul a jeho pôsobenie v Karlových Varoch, Prešporku a Temešvári na sklonku 19. storočia = Muses on the Road: Theatre Director Emanuel Raul and his Work in Carlsbad, Pressburg and Temeschwar at the end of the 19th Century. In Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století. Editors: Zdeněk Hojda, Eva Bendová ; recenzenti: Magdaléna Pokorná, Roman Prahl. Vydání první. - Praha : Academia, 2024, s. 287-299. ISBN 978-80-200-3517-2. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AFA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Ivan Ballo a jeho priateľstvo s Brunom Walterom: nové informácie zo známeho fondu = Ivan Ballo and his Friendship with Bruno Walter: Unknown Pieces of Knowledge from a Well-Known Collection. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 379-391. ISBN 978-80-8127-401-5. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFB
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Wohltätigkeit und kulturelles Mäzenatentum in der testamentarischen Praxis bürgerlicher Frauen. In Die Frau als Gönnerin : Kulturvermittlung, Repräsentation und Fördernetzwerke in der frühneuzeitlichen Habsburger Monarchie. Herausgegeben von Lilla Krász und Brigitta Pesti ; fachlektorat (peer review): István Monok, Farkas Gábor Kiss. 1. Auflage. - Wien : Praesens Verlag, 2023, s. 280-301. ISBN 978-3-7069-1189-4. (Die Frau als Gönnerin. Kulturvermittlung, Repräsentation und (weibliche) Fördernetzwerke in Habsburger Gebieten der Frühen Neuzeit : Konferenz) Typ: AFA
 • LENGYELOVÁ, Tünde. KODAJOVÁ, Daniela a kolektív: SLÁVA ŠĽACHETNÝM VII. CHÝR O DOBROM DOKTOROVI SA RÝCHLO ŠÍRI. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2022. 307 s. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č. 1, s. 73-75. (2023: 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Sláva šľachetným VII. Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri / zost. Daniela Kodajová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.1.8 Typ: EDI
 • LONDÁK, Miroslav. Ako „opraviť" cestu k vytúženému socializmu? : miesto Slovenska v procese prípravy Šikovej ekonomickej reformy. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 4, s. 52-55. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Ako uniknúť z pasce centrálne riadeného hospodárstva : počiatky a príčiny vzniku takzvanej Šikovej ekonomickej reformy. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 3, s. 24-27. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LUZHANYTSIA, Anastasiia. Hladomor na Ukrajine (1932–1933) v dobovej slovenskej periodickej tlači = Famine in Ukraine (1932–1933) in the contemporary Slovak periodical press. In Sovietsky zväz a stredná Európa v 30. – 40. rokoch 20. storočia. 1. vydanie. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2023, s. 40-56. ISBN 978-80-557-2101-9. (Projekt č. 09I03–03–V01–00040 : Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky) Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Rudolf Markovič, Elo Šándor a ich vzájomná reflexia začiatkom 20. rokov 20. storočia = Rudolf Markovič, Elo Šándor and Their Mutual Reflections in the Early 1920s. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 203-213. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Úradné a súkromné cestovanie v živote slovenských evanjelických kňazov v dlhom 19. storočí = Official and Private Travelling in the Life of Slovak Protestant Priests in the Long 19th Century. In Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století. Editors: Zdeněk Hojda, Eva Bendová ; recenzenti: Magdaléna Pokorná, Roman Prahl. Vydání první. - Praha : Academia, 2024, s. 246-257. ISBN 978-80-200-3517-2. Typ: AFA
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky – meštianskosť – občianskosť. Na príklade dobročinnosti a svojpomoci v Uhorsku v 19. storočí = Voluntary Associations – Bürgerlichkeit – Civil Society. Using the Example of Charity and Self-Help in the Kingdom of Hungary in the 19th Century. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 25-44. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 88. 2019. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2024. 383 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783111027234. ISBN 978-3-11-102714-2. ISSN 0074-2015 Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Spory okolo rabína Funka. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 204-214. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slovenský demokratický exil po februári 1948 : plusy a mínusy, detské choroby i dlhodobé a chronické rozbroje. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 470-481. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Tretí svet na doskách studenej vojny. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 495-507. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „Judas ressuscité!“ : reakcia demokratického západu na inváziu vojsk VZ do ČSSR. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 540-551. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Americký Kongres a československé menové zlato : finále rokovaní z rokov 1980 – 1981. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 552-566. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Česi a Slováci proti dejinám? : svet a Československo v čase zamatového rozchodu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 578-592. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „I got them out“ : pozadie simultánneho odchodu americkej a sovietskej armády z Československa na jeseň 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 417-428. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Počiatky bipolárneho sveta optikou dvoch mužov Bieleho domu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 429-440. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Americké úvery a pôžičky Československu, československý dlh USA. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 295-307. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Česko-Slovensko na svetovej výstave v New Yorku roku 1939. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 344-355. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Rozvadení americkí krajania a jednotiaca platforma Milana Hodžu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 370-380. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Zabalzamovaný Gottwald na večné časy? In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 441-450. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024. 607 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-2037-2 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Úvod : tajná československo-sovietska uránová dohoda z jesene 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 11-13. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: GII
 • MICHÁLEKOVÁ, Jana Magdaléna. Rodinné väzby členov municipiálneho výboru mesta Prešporok v období dualizmu = The Family Ties of the Pressburg Municipal Committee Members during the Period of Dualism. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 61-76. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • MICHELA, Miroslav. Early 1990s Anarchism in Slovakia : Between Punk Rebellion and Organized Protest. In Kontradikce/Contradictions : časopis pro kritické myšlení, 2023, roč. 7, č. 2, s. 71-93. (2022: 0.1 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2570-7485. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADEB
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ROUBAL, Petr. The Parks of Culture and Leisure in Prague and Bratislava: The Story of a Transition = Parky kultúry a oddychu v Prahe a Bratislave: Príbeh tranzície. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, vol. 57, no. 3-4, p. 192-223. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.3-4.3 (GAČR 22-17295S : Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba)) Typ: ADDA
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Houses of Culture in Slovakia: The Rise and Fall of a Building Type. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 681-767. ISBN 978-80-908433-4-9. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] JANEČKOVÁ, M. – LEHKOŽIVOVÁ, I. A House of Culture in Every Town and Village: Building a Network of Houses of Culture czechia 1939-1989. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, s. 601. ISBN 978-80-908433-4-9
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Dreaming the capital : architecture and urbanism as tools for planning the socialist Bratislava. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. 1st Edition. - Abingdon : Routledge : New York, 2024, pp. 50-65. ISBN 978-1-032-35597-9. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003327592-5 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. GAČR 22-17295S : Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba)) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] MARIOTTI, J. - LEETMAA, K. Revisiting urban planning during socialism. Views from the periphery. An introduction. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. Abingdon : Routledge : New York, 2024, s. 11. ISBN 978-1-032-35597-9, [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: <DOI: 10.4324/9781003327592-1>
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm, le destin tragique d'un architecte engagé en Europe centrale. In d'a : le magazine professionnel de la creation architecturale, 2023/2024, no. 313, p. 71-75. ISSN 1145-0835. Typ: BDE
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Patentované okno Kraus: produkt inovačného úsilia architekta a remeselníka. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 52-61. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • MOROVICSOVÁ, Eva - FALISOVÁ, Anna - MOROVICS, Miroslav Tibor. Inštitucionálne formy vzdelávania pôrodných asistentiek na Slovensku ako cesta k profesionalizácii povolania (od medzivojnového obdobia po 60. roky 20. storočia) = Institutional forms of education of midwives in Slovakia as a way to professionalization of the profession (from the interwar period to the 1960s). In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 2, s. 444-469. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.2.444-469 (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: ADFB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Snahy o reformu vo vzdelávaní pôrodných asistentiek na Slovensku v medzivojnovom období. In Kapitoly z dějin zdravotnictví první Československé republiky. Vydání první. - Praha : NLN, s.r.o., 2023, s. 22-37. ISBN 978-80-7422-951-0. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: AECA
 • NEUMANN, Martin. Dowina, Devín či Dévény? : súboj nielen o jedno hradné bralo. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 240-253. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • OSYKOVÁ, Linda. Ako sa medzi dvoma svetovými vojnami bývalo na Slovensku a ako sa bývalo v Trnave. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 318-330. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Ako sa oscarový herec dopracoval ku generálskej hodnosti : vojenská kariéra Jamesa Stewarta. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 482-494. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Prvá nositeľka Nobelovej ceny mieru Bertha von Suttner : priekopníčka mierového hnutia a jej vplyv na intelektuálne elity v strednej Európe. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 194-203. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. A SOE Csehszlovákiában és Magyarországon a második világháború idején, különös tekintettel a Windproof-misszióra = The SOE in Czechoslovakia and Hungary in World War II, with Special Regard to the Windproof Mission. In Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 2024, roč. 158, č. 2, s. 315-340. ISSN 0039-8098. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADEB
 • POSCH, Martin. Vyrovnávanie sa so zodpovednosťou. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 13. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Vojna a trest. Putin, Zelenskyj a cesta k ruskej ivnázii do Ukrajiny / Michail Zygar. - Žilina : Absynt, 2023. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Holodomor sa neudial náhodou. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Červený hladomor. Stalinova vojna proti Ukrajine / Anne Applebaum. - Bratislava : N Press, 2023. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. VYHLÍDAL, Milan. VOJENŠTÍ ZPRAVODAJCI PROTI NACISTICKÉ OKUPACI - ODBOJOVÁ SKUPINA TŘI KONŠELÉ. Praha: Academia, 2022, 332 s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2024, roč. 72, č. 1, s. 190-192. (2023: 0.126 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci - Odbojová skupina Tři konšelé / Milan Vyhlídal. - Praha : Academia, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.10 Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Sirény neutíchli. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 6, s. 11. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Spev sirén. Putovanie do srdca ukrajinskej vojny / Tomáš Forró. - Žilina : Absynt, 2024. Typ: EDI
 • SABOL, Miroslav. Benzín, etanol, drevný plyn, lieh, benzol, svietiplyn : Čím budeš kŕmiť svojho štvorkolesového tátoša? In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 356-369. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SEGEŠ, Dušan. Túlačka zvrhnutého prezidenta, ktorý zavítal aj do Československa. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 451-469. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SCHVARC, Michal. Religiöse Bindungen der Deutschen in der Slowakei. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 309-330. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AECA
 • SMETANOVÁ, Gabriela. Skupina VAL v kontexte architektúry 20. storočia. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 128-133. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • SOKOLOVÁ, Milena. „Neuč sa mnoho, lebo pogalamutíš a ustaneš, ale zato uč sa všetko“ : maturitné švindle Samuela Zocha. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 184-193. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SPURNÝ, Matěj - ROUBAL, Petr - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. In Search of Postmodern City: Urban Changes and Continuities in East Central Europe between Late Socialism and Capitalism (1970–2000) = Hledání postmoderního města: Urbánní změny a kontinuity ve středovýchodní Evropě mezi pozdním socialismem a kapitalismem (1920 – 2000). In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 57, č. 3-4, s. 158-161. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Typ: GII
 • STEINHÜBEL, Ján. Vraždy, popravy, atentáty a iné život ohrozujúce krutosti : u Mojmírovcov, Přemyslovcov, Rurikovcov a Arpádovcov. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 28-43. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. What Remains of Bratislava's Istropolis? On the Destruction of the Largest Cultural and Social Complex in Slovakia. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 789-856. ISBN 978-80-908433-4-9. Typ: AECA
 • SZALAY, Peter. Bratislava, des fractures du postsoviétisme á la ville résiliente. In d'a : le magazine professionnel de la creation architecturale, 2023/2024, no. 313, p. 76-80. ISSN 1145-0835. Typ: BDE
 • SZALAY, Peter. „Cynický egoizmus?“ : peripetie rekonštrukcie Bratislavského hradu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 521-530. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SZALAY, Peter. Kultúrny kombinát: Inovácie v architektúre domov kultúry na Slovensku v období štátneho socializmu. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 24-31. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • SZALMA, Štefan. Možnosti a spôsoby vykúpenia zajatcov na osmansko-uhorskom pohraničí. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 104-113. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ŠÁLY, Ondrej. „Aby aspoň halušky s bryndzou, slaninou a olejom tak často nejedli...“ : starostlivosť o zdravie na pozadí dejín rodu Radvanszký v 17. – 18. storočí. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 124-136. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ŠOLTÉS, Peter. Religiöse Bindungen der Russinen in der Slowakei. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 363-377. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Morosiniovci v Uhorsku a zápas o uhorskú korunu koncom 13. storočia : Tommasina Morosini, matka Ondreja III., strýko Albertino a Ondrejova benátska politika. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 5, s. 10-17. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Benátky: Každodenné dejiny v názvoch ulíc. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 87-103. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Pátrání po katolících v nejnovějších dějinách katolické církve na Slovensku = The Search for Catholics in the Recent History of the Catholic Church in Slovakia. In Salve : revue pro teologii a duchovní život, 2023, roč. 33, č. 4, s. 125-133. ISSN 1213-6301. Typ: ADEB
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katholizismus und slowakischer Nationalismus im 20. Jahrhundert – Die Erschaffung des »Volkskatholizismus«. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 285-308. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • VALENT, Jaroslav. Zbohom, ruský koráb! : ako Japonci potopili ruské imperiálne sny na Ďalekom východe. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 3, s. 13-19. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VÖRÖS, Ladislav. Koľko stálo politizovanie na začiatku 20. storočia? : prípad Slovenskej národnej strany. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 277-292. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ZAVACKÁ, Marína. „Uvedené tvrdenia, i keď sú pravdivé, nie sú vhodné na zverejnienie." : z činnosti Správy tlačového dozoru v 50. a 60. rokoch. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 508-520. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ZAVACKÁ, Marína. Kto sa k nim pridá a kto nie? Tipovacia hra z roku 1941 o nástupe nacizmu a rozvrate demokracie. In Denník N, 2024, 5. 4. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3915202/kto-sa-k-nim-prida-a-kto-nie-tipovacia-hra-z-roku-1941-o-nastupe-nacizmu-a-rozvrate-demokracie/?ref=list Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. O sestrách Slovenského Červeného kríža na východnom fronte a o zásluhách, ktoré sa nikdy nehodilo spomínať. In Denník N, 2024, 8. 5. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3978936/o-sestrach-slovenskeho-cerveneho-kriza-na-vychodnom-fronte-a-o-zasluhach-ktore-sa-nikdy-nehodilo-spominat/?ref=list Typ: GII
 • ZAVARSKÝ, Svorad. Bratislavský básnik Anton Faber : pohľad do duše Bratislavčana prvej polovice 19. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 167-183. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus