Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Historický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BENKO, Juraj. Odborové organizácie a politická mobilizácia za monarchie a republiky = Trade union organizing and political mobilization under the monarchy and the republic. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 35-68. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: ABB
 • BENKO, Juraj. „Štvát se musí!“ : zločiny a tresty radikála Tausika. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 341-353. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. From Exotic Adventure to Victimization to Estrangement : Imagining “Africa” through the Eyes of Czechoslovak Travel Writers (1950s–80s). In The World beyond the West : Perspectives from Eastern Europe. - New York ; Oxford : Berghahn, 2022, p. 144-169. ISBN 978-1-80073-352-7. Typ: AECA
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. O počiatkoch budovania občianskej angažovanosti na Slovensku : zo sťažností občanov zaslaných na národné výbory v Bratislave a okolí v 60. rokoch. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 510-520. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • BYSTRICKÝ, Peter. Gregor z Tours o kráľovraždách, Gunthramnovi a Chilperichovi = Gregory of Tours on murders of the kings, and about Gunthramn and Chilperich. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 85-105. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy) Typ: AEDA
 • ČIČAJ, Viliam. Theatrum tragicum. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 127-141. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • DEMMEL, József. „Tyranskí manželia“, „jazyčné manželky“, „hundrajúce svokry“ : rodinné konflikty v slovenskej luteránskej komunite v polovici 19. storočia očami farára v Nadlaku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 182-192. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • DRÁBIK, Jakub. “With courage against the system.” The ideology of the people’s party our Slovakia. In Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2023, 5. 1., p. 1-18. ISSN 2573-9646. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/25739638.2022.2164119 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADMB
 • DRÁBIK, Jakub. Ponorka, ktorú potopil záchod. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 14. 04., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/druha-svetova-vojna/ponorka-ktoru-potopil-zachod/ Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Posledné varovanie zúfalého muža Štefana Luxa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 322-330. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • DRÁBIK, Jakub. Fašistické hlasy 100 let od pochodu na Řím. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2022, roč. 44, č. 8, s. 24-25. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Mussolini. Vzestup a pád duceho / Christopher Hibbert. - Praha : Argo, 2020. - ISBN 978-80-257-3349-3. Recenzia na: Fašistické hlasy. Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie / Christopher Duggan. - Praha : Academia, 2022. - ISBN 978-80-200-3287-4. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Jakub Drábik: Dve generácie slovenských historikov o Jozefovi Tisovi. In Knihy na dosah, 2023, 23. marec. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/jakub-drabik-dve-generacie-slovenskych-historikov-o-jozefovi-tisovi/ Typ: GII
 • DRUGA, Marek. Panovník ako miles Christi? K otázke (dis)kontinuity christianizačnej politiky kniežaťa Gejzu a kráľa Štefana I. = The Ruler as Miles Christi? On the Question of the (Dis)Continuity of Christianization Policy of Prince Gejza and King Stephen I. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 149-178. ISBN 978-80-224-1976-5. Typ: AEDA
 • DRUGA, Marek. Od dobývania k spravodlivej vojne : vojna a propaganda v kronikách raného a vrcholného stredoveku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 35-46. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • DRUGA, Marek. Uhorské cesty na východ : vojnové výpravy Arpádovcov na Rusi optikou ruských letopiscov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 47-57. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • DRUGA, Marek. Svätci na Kyjevskej Rusi : obraz bojovníkov Krista v ruských letopisoch. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 17-26. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Childhood Experiences during the War : The Impact of World War I on Children in Bohemia and Hungary. In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 41-73. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Hadritius György (cca. 1587-1639), Esterházy Miklós nádor főjegyzője. In Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok. - Sopron : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2022, s. 95-102. ISBN 978-963-8327-57-4. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: BEE
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Lektvary na prečistenie organizmu, špecialisti na analýzu moču či biele olovo na zápaly, aj takáto bola starostlivosť o zdravie uhorskej šľachty. In Mediweb (HNonline.sk), 10.04.2023, nestr. Dostupné na internete: https://mediweb.hnonline.sk/zdn/analyzy/96076718-lektvary-na-precistenie-organizmu-specialisti-na-analyzu-mocu-ci-biele-olovo-na-zapaly-aj-takato-bola-starostlivost-o-zdravie-uhorskej-slachty Typ: GHG
 • ĎURČO, Michal. Čo ste (ne)vedeli o Štefanovi Baničovi. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 193-203. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. (Ne)mravy na kráľovskom dvore : životný štýl na dvoroch uhorských Jagelovcov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 79-87. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Birth of Modern Surgery in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : zbornik radova jedanaestog kongresa istoričara medicine „800 godina srpske medicine“ održanog u Beogradu od 15. do 19. septembra 2020. godine u Beogradu. knjiga 2. Urednik: Zoran Vacić ; naučni savetnik: Aleksandar Nedok, Obrad Zelić, Gojko Malović, Ľudovít Hallon. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2023, p. 765-780. ISBN 978-86-6061-149-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 1/0459/18 : Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu) Typ: AFA
 • FALISOVÁ, Anna. Úmrtnosť dojčiat na Slovensku v medzivojnovom období a zakladanie detských poradní. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 383-391. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Zahraničná politika - nový prvok v živote spoločnosti na Slovensku po roku 1918 = Foreign policy - a new element in the life of society in Slovakia after 1918. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 109-143. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: ABB
 • FIAMOVÁ, Martina. Horúce leto 1953 v obci Kelča : odpor proti kolektivizácii vidieka v Prešovskom kraji. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 478-487. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Dobre sa oženiť či vydať je polovica úspechu : vzostup rodu Pálffyovcov a jeho sobášna politika. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Štyri tváre Pálffyovcov : najdôležitejší predstavitelia rodu a ich politická kariéra. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 14-24. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Moc a zvádzanie : výnimočná dvorská kariéra Márie Anny Pálffyovej. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 142-155. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • GÁLIS, Tomáš - GURA DORIČOVÁ, Denisa - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Historička Dvořáková: Ľudia v stredoveku verili rôznym hlúpostiam, ale deje sa to aj dnes. In Denník N, 2023, 27. máj. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3396160/historicka-dvorakova-ludia-v-stredoveku-verili-roznym-hlupostiam-ale-deje-sa-to-aj-dnes/?ref=list Typ: GII
 • GAUČÍK, Štefan. Činnosť Jednoty peňažných ústavov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v zrkadle československo-maďarských hospodárskych vzťahov (1919 – 1924) = The activities of the Union of Monetary Institutions in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia reflected in the mirror of Czechoslovak Hungarian economic relations between 1919 and 1924. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 241-262. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. In memoriam Paulinyi Ákos : (1929–2021). In Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022 : Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás, 2022, s. 379-391. ISSN 2498-8634. Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. Pálffyak kontra Andrássyak. Gróf Andrássy Gabriella szerepe egy családi háborúban. In Történeti muzeológiai szemle 20. - Budapest : Magyar Múzeumi Történész társulat, 2019, s. 43-58. ISSN 1588-8207. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. A szlovákiai magyar történetírás erdményei és feladatai : (avagy folyamatosság és megszakítottság erezetei). In A magyar kisebbségek 100 éve : A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. - Kolozsvár : Komp-Press, 2023, p. 287-295. ISBN 978-606-773-035-7. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. „Nariekanie, nadávanie a kliatba“ : sanácia Košickej sporiteľne v roku 1907. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 204-216. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Cesta aristokrata k pravicovému extrémizmu : profil grófa Fidéla Pálffyho. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 245-255. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít - ĎURČO, Michal. Vybraní experti v štátnej technickej správe na Slovensku po roku 1918 = Selected experts in the state technical administration in Slovakia after 1918. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 355-384. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ABB
 • HALLON, Ľudovít. Dôsledky štátoprávnych zmien po roku 1918 v hospodárstve Slovenska a ich sociálne súvislosti = Consequences of the post-1918 changes in the economy of Slovakia and their social context. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 221-240. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Imrich Karvaš - národohospodár, ktorý pomohol zaplatiť SNP. In Príbehy 20. storočia, 2022, roč. 5, č. 4, s. 2-4. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • HALLON, Ľudovít. Elektrifikácia s národnostnými problémami : „...Jest důležité, aby ústřední elektrická deska zapínací byla v Praze, aby...bylo lze vypojiti iredentisti, revoltujúcí proti státní správě...“. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 392-401. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Sambucus z Trnavy: priekopník humanistickej vzdelanosti v Európe. In Aktuality.sk, 5. 2. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/LPsDfyR/sambucus-z-trnavy-priekopnik-humanistickej-vzdelanosti-v-europe/ Typ: GHG
 • HANULA, Matej. Ženy a politika na medzivojnovom Slovensku. Nezáujem či nepriazeň zo strany mužov? = Women and politics in interwar Slovakia. Disinterest or hostility on the part of men? In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 91-108. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023. 230 p. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, Band 42. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376 Typ: FAI
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Predo mnou je oheň a za mnou voda“ : strastiplná cesta bardejovského vyslanca do Ríma na prelome rokov 1494 a 1495. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 69-78. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • HLAVINKA, Ján. Jozef Tiso - najvyšší predstaviteľ ľudáckeho režimu, hlava štátu, kolaborant s nacizmom. In Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? Zostavovateľ: Ján Hlavinka ; autori: Ján Hlavinka, Katarína Zavacká, Andrej Werner. 1. vydanie. - Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023, s. 5-9. ISBN 978-80-969857-8-4. Typ: BEF
 • HLAVINKA, Ján. Úvod. In Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? 1. vydanie. - Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023, s. 3. ISBN 978-80-969857-8-4. Typ: GII
 • Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? Autori: Ján Hlavinka, Katarína Zavacká, Andrej Werner. 1. vydanie. Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023. 39 s. ISBN 978-80-969857-8-4 Typ: GII
 • HOLEC, Roman - LUKÁČOVÁ, Alexandra. Európsky rod v slovenskom svete : rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945. Recenzenti: Jan Županič, Daniel Hupko. 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2023. 342 s. ISBN 978-80-556-4745-6 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AAB
 • HOLEC, Roman. "Krv nie je voda". Vznik ČSR a odlišné stratégie v kniežacej rodine Odescalchi = "Blood is not water". The establishment of the Czechoslovak Republic and different strategies in the Odescalchi noble family. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 197-217. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AEDA
 • HOMOĽA, Tomáš. Vláda „proti Bohu a prirodzenej spravodlivosti“: K otázke (ne)legitímnosti panovania Mateja Korvína = Rule „against God and natural justice“: On the question of (i)legitimacy of the reign of Matthias Corvinus. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 287-303. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: AEDA
 • HOMOĽA, Tomáš. Mohol sa Matej Korvín stať rímsko-nemeckým cisárom? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 58-68. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • HUDÁČEK, Pavol. Turčianski a liptovskí populi v kráľovskom privilégiu Bela IV. z roku 1257 = The populi from Turiec and Liptov in the royal privilege of Béla IV from 1257. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 197-238. ISBN 978-80-224-1976-5. (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ABB
 • HUDÁČEK, Pavol. The royal forests of the Árpáds in the eleventh and twelfth centuries. In Journal of Medieval History, 2023, vol. 49, no. 2, p. 175-200. ISSN 0304-4181. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/03044181.2023.2189605 (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADCB
 • HUDEK, Petra. Kam zmizli sochy Lenina a Gottwalda? Premena československého verejného priestoru po roku 1989 = Where did the Statues of Lenin and Gottwald Disappear to? Transformation of the Czechoslovak Public Space after 1989. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 115-145. (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.5 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADDB
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Konzervatívny tradicionalista či antitradicionalistický pokrokár? : miesto a úloha slovenskej inteligencie v hľadaní modelu modernej slovenskej kultúrnej identity = Conservative traditionalist or anti-traditionalist progressive? Place and role of the Slovak intelligentsia in the search for a modern Slovak cultural identity. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 327-354. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR) Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Ekonomické pozadie fungovania operného a hudobného života na dvore Jána Nepomuka Erdődyho = The economic background on how opera and musical life operated at the court of Ján Nepomuk Erdődy. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 84-95. ISBN 978-80-8060-535-3. Typ: BEF
 • JANURA, Tomáš. Anarchia medzi pánmi z Michaloviec na panstve Vinné. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 98-111. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • KAMENEC, Ivan. Štát, režim a občan na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 = The State, the Regime and the Citizen in Slovakia 1938-1945. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 435-455. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Od učiteľských ústavov po prvú štátnu pedagogickú akadémiu = From teacher institutes to the first state pedagogical academy. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 385-394. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Andrej Sládkovič a Memorandum národa slovenského = Andrej Sládkovič and the Memorandum of the Slovak Nation. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 1, s. 86-94. ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.1.7 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADNB
 • KOVÁČ, Dušan. Sedemdesiat rokov Historického časopisu = Seventy Years of the Historical Journal. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 3-30. (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.1 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADDB
 • KOVÁČ, Dušan. Spoločnosť na Slovensku v dynamickej fáze svojho vývoja od konca 19. storočia po rok 1945 = Society in Slovakia in the dynamic phase of its development from the end of the 19th century till 1945. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 11-32. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945 = From monarchy to republic and from democracy to totalitarianism. Society in Slovakia from the end of the 19th century to 1945. Zostavili: Dušan Kováč, Matej Hanula ; recenzenti: Jan Rychlík, Josette Baer Hill. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 519 s. ISBN 978-80-224-2001-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: FAI
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor: Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i., 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č. 5 v angl.). ISSN 0018-2575 Typ: FAI
 • KOVÁČ, Dušan - HANULA, Matej. Slovo na úvod = Foreword. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 9-10. ISBN 978-80-224-2001-3. Typ: GII
 • KOWALSKÁ, Eva. Katolícke osvietenstvo v Uhorsku: realita alebo fikcia? : reprezentácie cirkevno-náboženských inovácií na stránkach viedenských periodík. In Amicitiae vinculum potens et praevalidum : vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux. - Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelstí Karolinum, 2022, s. 396-407. ISBN 978-80-246-5039-5. Typ: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Die städtischen Religionen zwischen Repression und Duldung am Beispiel der oberungarischen Städte. In Stadt im Wandel / Towns in Change : Der Donau-Karpatenraum im langen 18. Jahrhundert / The Danube-Carpathian area in the long 18th century. - Berlin : Peter Lang, 2023, p. 213-231. ISBN 978-3-631-89444-6. ISSN 1867-013X. Typ: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Z Bytčice a Uhrovca do Bučian, Trnavy a Prešporku: kultúrne aktivity Zayovcov a Calisiovcov v 18. – prvej polovici 19. storočia = From Bytčica and Uhrovec to Bučany, Trnava and Pressburg: the cultural activities of the Zay and Calisius families in the 18th and first half of the 19th century. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 191-202. ISBN 978-80-8060-535-3. (APVV - 19 - 0524 : Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020) Typ: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. V Matici to nemali ľahké : národnostné minority v MS v rokoch 1918 – 1945. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 310-321. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Matičiar proti matičiarovi : funkcionári, zamestnanci a členovia MS v protifašistickom a protiľudáckom odboji. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 369-382. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. The Provision for and Education of Children in Orphanages in the Kingdom of Hungary during the Early Period of Their Existence (1750-1850). In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 13-39. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: AFA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Život za múrmi špitála : obyvatelia Széchényi-Kollonichovho špitála v Bratislave v 18. storočí. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 156-168. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. A krónikás bíró, Hain Gáspár. In Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok. - Sopron : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2022, s. 137-144. ISBN 978-963-8327-57-4. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva = The Story of Postwar Slovakia's Economy. Recenzenti: Jaroslav Husár, Zdeněk Jirásek, Peter Weiss. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 216 s. ISBN 978-80-224-1972-7 (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti) Typ: AAB
 • LONDÁK, Miroslav. Vzájomný kurz medzi Prahou a Bratislavou : československá menová reforma na jeseň 1945. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 5, s. 38-41. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Veľké ožobráčenie obyvateľstva : príčiny peňažnej (menovej) reformy v roku 1953. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 3, s. 6-9. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Dominik Tatarka - slovenský ľavicový intelektuál v 50. rokoch 20. storočia. In Dominik Tatarka : spisovateľ vo víre doby ; recenzenti: Ivan Jančovič, Tomáš Černák. 1. vydanie. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2022, s. 116-135. ISBN 978-80-8257-007-9. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Dominik Tatarka. Spisovateľ vo víre doby, vedecká konferencia) Typ: AFB
 • LYSÁ, Žofia. Panovnícka moc a smrť arpádovských kráľov = The Monarchy and the Death of the Árpád-dynasty kings. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 179-195. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: AEDA
 • LYSÁ, Žofia. Namiesto záveru : Nevracajme sa do stredoveku! : pokroky v liečbe rakoviny prsníka. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 548-560. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MACHO, Peter. O tom, ako prešibaný učiteľ zo Štrby zapríčinil, že Bencúr Matej z Jasenovej do sveta neodišiel, ale školské dietky múdrosti ľudskej priúčal. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 226-232. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Politické spolky v Prešporku v období Rakúsko-Uhorska = Political Associations at Pressburg in Austria-Hungary. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 31-58. (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.2 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ADDB
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Poslanci uhorského parlamentu za mesto Prešporok a ich adaptácia na nové politické pomery po vzniku Československa = Members of the Hungarian Parliament for the town of Prešporok and their adaptation to the new political conditions after the establishment of Czechoslovakia. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 409-432. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky a demokratizácia spoločnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia = Voluntary associations and the democratization of society in Slovakia in the first half of the 20th century. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 69-90. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • MANNOVÁ, Elena. Zlaté ozubené koleso a výhodnosť spolupráce : Komu prekážali pragmatickí rotariáni? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 402-412. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 87. 2018. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2023. 417 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783110774115. ISBN 978-3-11-077403-0. ISSN 0074-2015 Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia na Slovensku v medzivojnovom období. (Náčrt problematiky) = Jews in Slovakia during the interwar period. (Outline of the problem). In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 279-290. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0092/20 : Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938) Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. „Sivé sedemdesiate" v rovine rozporov na linke Praha – Washington. In Život v službe vlasti : pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka. 1. vyd. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, s. 266-287. ISBN 978-80-89523-92-4. (VEGA č. 2/0014/23 : Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu) Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Európski pešiaci Kremľa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 488-497. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger : prípad súdnej žaloby Franka Vaceka z roku 1975. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 521-531. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Limity bipolárneho sveta v 50. rokoch 20. storočia. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 465-477. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Ako si Československo privlastnilo majetok IBM. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 455-464. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Spor o oceľovú valcovňu v rokoch 1951 – 1954. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 440-454. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Kennan a Kissinger, dve šedé eminencie Washingtonu. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 498-509. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Povojnový svet a Československo v ňom. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 415-427. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pozadie československého odmietnutia Marshallovho plánu. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 428-439. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022. 571 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-1982-6 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pohnutý osud československého menového zlata. In Aktuality.sk, 1. 1. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/RZPwkCz/pohnuty-osud-ceskoslovenskeho-menoveho-zlata/ Typ: GHG
 • MICHÁLEK, Slavomír. Útek zo slovenského Alcatrazu. In Aktuality.sk, 16. 4. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/itO2jFG/utek-zo-slovenskeho-alcatrazu/?fbclid=IwAR21aWUTQlZnUIfAWy5py8Z8ssxulgR_IRC3W-Zbjg-6U6-C5P2A5qw3IE0 Typ: GHG
 • MICHÁLEK, Slavomír. Úvod : ZOH v Squaw Valley, Harlem Globetrotters a neter prezidenta Novotného. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: GII
 • MLYNEKOVÁ, Barbora. Pierre de Coubertin sa narodil pred 160 rokmi : olympijské hry vzkriesil francúzsky aristokrat. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 52-56. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MLYNEKOVÁ, Barbora. Olympijský príbeh jedného muža : zážitky Jiřího Gutha z cesty a Hier III. olympiády v Amerike. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 217-225. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • OSYKOVÁ, Linda. Otázka bývania na Slovensku na príklade mesta Trnava v rokoch 1918 – 1938 : (štátna politika, regionálna politika a súkromná sféra) = The issue of housing in Slovakia on the example of the city of Trnava between 1918 and 1938 (state policy, regional policy and private sphere). In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 397-408. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • OSYKOVÁ, Linda. Umenie, karikatúra, gýč v predvolebnej kampani : vizuálna agitácia pred parlamentnými voľbami na Slovensku v medzivojnovom období. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 292-309. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • OSYKOVÁ, Linda. Nech žije Československá republika! : oslavy 10. výročia vzniku Československej republiky na Slovensku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 269-279. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Bojovník za nezávislosť Indie zavítal v roku 1938 aj do Bratislavy : Aký bol vzťah Džaváharlála Néhrúa k Československu? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 331-340. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Dcéra Kysučana ohúrila svet : hollywoodska hviezda Pola Negri. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 256-268. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Na krásnom modrom Dunaji… : rakúska židovská emigrácia do ČSR v medzivojnovom období. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 235-244. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. Chaviva Reicková bojovala proti nacistom až do konca. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 29. 05., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/druha-svetova-vojna/chaviva-reickova-bojovala-proti-nacistom-az-do-konca/?_ga=2.37576736.126696926.1685338264-1897786420.1608544957 Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Mýty živé dodnes. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 13, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Mýtus a kult Jozefa Tisa / Anton Hruboň. - Bratislava : Paradigma Publishing, 2022. - ISBN 978-80-973678-5-5. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Klíma ako game changer dejín. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Klíma v dejinách. Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny / Branislav Kovár, Lucia Benediková, Oliver Zajac (eds.). - Bratislava : Premedia, 2022. - ISBN 978-80-8242-101-2. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Ako pochopiť holokaust. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Prečo? Ako pochopiť holokaust / Peter Hayes. - Bratislava : Mamaš, 2022. - ISBN 978-80-8268-036-5. Typ: EDI
 • SABOL, Miroslav. Motorizácia : budovanie cestnej infraštruktúry na Slovensku. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2023, roč. 22, č. 1, s. 18-25. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • SABOL, Miroslav. Bizarné kriminálne prípady, alebo všedná práca vyšetrovateľov : kriminalita na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 354-368. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • SEGEŠ, Dušan. Kontakty hodnostárov Slovenskej republiky s poľskou exilovou vládou na sklonku 2. svetovej vojny. In Život v službe vlasti : pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka. 1. vyd. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, s. 178-191. ISBN 978-80-89523-92-4. Typ: AEDA
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : HISTÓRIA, o. z. : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316 Typ: FAI
 • SCHVARC, Michal. Nemecká menšina na Slovensku. Spoločenské premeny v prostredí malej „ostrovnej" menšiny = The German minority in Slovakia. Social transformations in the milieu of a small ˮisland“ minority. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 317-324. ISBN 978-80-224-2001-3. (VEGA č. 2/0052/22 : Politické, spoločenské a ekonomické aspekty reptatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia) Typ: AEDA
 • SCHVARC, Michal. Masový vrah s univerzitným diplomom : kariéra Otta Ohlendorfa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 280-291. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • STEINHÜBEL, Ján - ŠTEFÁNIK, Martin. Panovnícka moc, jej vývoj a premeny od Veľkej Moravy po Jagelovcov = Die Entwicklung und Wandlungsformen der Herrscherrmacht von Großmähren bis in die Jagellonenzeit. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 9-44. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: ABB
 • STEINHÜBEL, Ján. Rozsah vznikajúcej panovníckej moci. Ľudia a územie = The extent of the emerging ruling power. People and territory. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 45-84. ISBN 978-80-224-1976-5. Typ: ABB
 • SZALAY, Peter. Rekonštrukcia a modernizácia Slovenskej národnej galérie = The Reconstruction and Modernisation of the Slovak National Gallery. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2023, roč. 72, č. 1, s. 48-53. ISSN 1335-4353. (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: BDF
 • SZALAY, Peter - ŠKORVANKOVÁ, Eva. Jewish Architects and the struggle with the Regime of the Slovak state = Gli architetti ebrei e la lotta con il regime dello Stato slovacco. In Architecture and Remembrance. Traces of life and work. - Milano : Fondazione OAMi, 2023, p. 39-50. ISBN 978-88-31942-20-1. Typ: BEE
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Poklesky a zločiny mešťanov : zo súdnych zápisníc našich miest v 16. storočí. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 88-97. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • ŠÁLY, Ondrej. „Jeden za všetkých a všetci za jedného." Listy poddaných adresované členom rodu Radvanszký v 18. storočí ako prameň hospodárskych dejín. In Historický prameň v súčasnosti - archívy, inovácie, zdieľanie. Stretnutie mladých historikov XII. : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV 12. októbra 2022. Eds. Mária Fedorčáková, Miriama Filčáková ; recenzenti: Richard Pavlovič, Lenka Bartalosová, Zuzana Tokárová, Patrícia Fogelová, Oliver Zajac, Peter Benka. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023, s. 67-75. ISBN 978-80-574-0204-6. Názov z hl. obrazovky (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Stretnutie mladých historikov : Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie) Typ: AFB
 • ŠOLTÉS, Peter. Svetová vojna, prevrat v roku 1918 a ich vplyv na politizáciu Rusínov na Slovensku = The World War, the 1918 coup d‘état and their influence on the politicization of Rusyns in Slovakia. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 291-316. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • ŠOLTÉS, Peter. Sina – tri generácie obchodníkov, bankárov a mecénov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 171-181. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Prvý kremnický komorský gróf Leopold – Hyppolitus ako predstaviteľ kráľovskej moci za Karola Róberta z Anjou a Ľudovíta Veľkého = Erster Kammergraf von Kremnitz - Leopold /Hyppolitus als Repräsentant der königlichen Macht unter den Königen Karl I. und Ludwig dem Großen von Anjou. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 265-275. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: AEDA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Otrava alebo smrť v dôsledku infekcie? : Bianca Cappello a florentskí Mediciovci. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 112-126. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. HRUBÝ, Petr. METALURGICKÁ PRODUKČNÍ SFÉRA NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ V ZÁVERU PŘEMYSLOVSKÉ ÉRY. Brno: MUNIPress, 2019. 260s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 185-190. (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry / Petr Hrubý. - Brno : MUNIPress, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.8 Typ: EDI
 • Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. Zostavovatelia: Martin Štefánik, Ján Steinhübel ; recenzenti: Juraj Šedivý, Martin Nodl. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 383 s. ISBN 978-80-224-1976-5 (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: FAI
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Mečiar, Klaus a Československo : ako sa vyznať v spomienkach hlavných protagonistov 30 rokov po rozpade Československa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 532-547. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - FUNDÁRKOVÁ, Anna. Silné ženy v neľahkých časoch : tri pálffyovské grófky, ktoré stáli pri rodovom vzostupe. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 28-35. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • ZAJAC, Oliver. Aj v kaštieli v Brodzanoch sa písali veľké dejiny. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 29. 3., nestr. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Európsky rod v slovenskom svete : Rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945 / Roman Holec, Alexandra Lukáčová. - Bratislava : Slovart, 2023. - ISBN 978-80-556-4745-6. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/recenzie/aj-v-kastieli-v-brodzanoch-sa-pisali-velke-dejiny/ Typ: EDI
 • ZAVACKÁ, Marína. Vtedy, keď zomreli Stalin a Gottwald. Smútočné verše a hlásenia udavačov z marca 1953. In Denník N, 2023, 3. 3. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3264810/vtedy-ked-zomreli-stalin-a-gottwald-smutocne-verse-a-hlasenia-udavacov-z-marca-1953/?ref=list Typ: BDF
 • ZUPKA, Dušan. Uhorskí panovníci a kráľovská moc v diele Historia Salonitana = Hungarian rulers and royal power according to Historia Salonitana. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 239-250. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: AEDA
 • ZUPKA, Dušan. Tajomní nežidia, čo prijali židovskú vieru : Ako sa Chazari dostali k judaizmu? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 27-34. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus