Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
1/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 209.98 KB)
Ústav vied ozem SAV
Bratislava
03.01.2019 33,76
10/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 323.95 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
15.01.2019 39,71
11/2019 Úhrada služieb  (pdf / 184.05 KB)
RTVS
Bratislava
11.01.2019 955,92
12/2019 Preklad resume  (pdf / 280.07 KB)
Christel Spanik
Bratislava
22.01.2019 24,00
13/2019 Preklad resume  (pdf / 276.29 KB)
Christel Spanik
Bratislava
22.01.2019 20,00
14/2019 Grafické spracovanie pozvánky, plagátu a webovej stránky  (pdf / 275.9 KB)
WE WORK Together
Bratislava
28.01.2019 422,00
15/2019 Preklad resume Historický časopis  (pdf / 260.13 KB)
Your Choice
Trnava
30.01.2019 105,60
16/2019 Nájom za nebyt,priestory  (pdf / 304.11 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
30.01.2019 175,84
17/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 290.72 KB)
Ústav vied ozem SAV
Bratislava
01.02.2019 33,76
18/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 610.78 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
04.02.2019 8,41
19/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 343.11 KB)
SWAN
Bratislava
07.02.2019 14,51
2/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 279.42 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
03.01.2019 175,84
20/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 330.62 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.02.2019 14,48
21/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 394.74 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.02.2019 59,09
22/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 552.54 KB)
O2
Bratislava
07.02.2019 117,60
23/2019 Predplatné časopisu  (pdf / 255.67 KB)
Společnost pro dějiny věd a techniky
Praha
IČO: 444758
11.02.2019 400,00
24/2019 Stravné lístky  (pdf / 301.29 KB)
Úrad SAV
Bratislava
12.02.2019 1 071,00
25/2019 Preklad abstraktu pre Historický časopis  (pdf / 281.36 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
14.02.2019 165,00
26/2019 Preklad textu  (pdf / 307.03 KB)
D.L.Mclean
Prešov
14.02.2019 187,50
27/2019 Predplatné časopisu Matice moravská  (pdf / 256.36 KB)
Matice Moravská
Brno
18.02.2019 0,00
271/2018 Grafické spracovanie dát výsledkov výskumu  (pdf / 264.8 KB)
WE WORK Together
Bratislava
18.12.2019 728,00
272/2018 úprava textu do tlače autorského hárku  (pdf / 262.28 KB)
Igor Iliť - Rádio Print
Bratislava
20.12.2019 362,36
28/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 495.5 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
18.02.2019 0,00
29/2019 nákup publikácií  (pdf / 331.25 KB)
Eurobooks
Bratislava
27.02.2019 0,00
3/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 319.81 KB)
SWAN
Bratislava
08.01.2019 20,58
30/2019 Nákup publikácií  (pdf / 369.42 KB)
Eurobooks
Bratislava
27.02.2019 0,00
31/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 293.83 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
01.03.2019 175,84
32/2019 Nákup publikácií  (pdf / 337.96 KB)
Eurobooks
Bratislava
01.03.2019 125,99
33/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 276.05 KB)
Úrad SAV
Bratislava
01.03.2019 33,76
34/2019 Poplatok za doménu  (pdf / 382.28 KB)
CSČ SAV , výpočtové stredisko
Bratislava
06.03.2019 150,00
35/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 534.62 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
06.03.2019 11,27
36/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 316.25 KB)
SWAN
Bratislava
07.03.2019 5,86
37/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 412.79 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.03.2019 14,48
38/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 481.93 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.03.2019 58,01
39/2019 Nákup publikácií  (pdf / 361.37 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 474,08
4/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 519.36 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
08.01.2019 5,72
40/2019 Nákup publikácií  (pdf / 378.19 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 511,04
41/2019 Stravné lístky  (pdf / 295.27 KB)
Úrad SAV
Bratislava
12.03.2019 693,60
42/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 505.79 KB)
O2
Bratislava
12.03.2019 117,73
43/2019 refundácia nákladov  (pdf / 348.54 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
19.03.2019 546,81

1/2  Ďalej Koniec