Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
171/2023 redakčné spracovanie publikovanie výsledkov výskumu v rámci projektu  
Tranzit.sk
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
29. 11. 2023 500,00
171/2023 redakčné spracovanie publikovanie výsledkov výskumu v rámci projektu  
Tranzit.sk
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
29. 11. 2023 0,00
170/2023 redakčné spracovanie, editovanie, jazyková korektúra príspevkov časopisu  
Reflektor o. z.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
29. 11. 2023 1 280,00
177/2023 Nákup výpočtovej techniky  
Martin Gall - MG COMP
Prešov
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
28. 11. 2023 0,00
193/2023 Nákup výpočtovej techniky  
Grex SK, s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 1 034,00
192/2023 komponenty na wifi  
Emelix,s.r.o.
Modra
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 2 882,40
189/2023 Nákup výpočtovej techniky , server  
Emelix,s.r.o.
Modra
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 8 592,26
188/2023 program do servera  
Exe, a. .s.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 1 407,74
187/2023 kancelárske potreby  
Pretože Tripsy
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 1 276,63
182/2023 Nákup kancelárskych potrieb  
Pretože Tripsy
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 869,83
181/2023 Nákup kancelárskych potrieb  
Pretože Tripsy s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 202,63
174/2023 Nákup publikácie  
Eurobooks
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 0,00
159/2023 preklad odborného textu  
Mgr. M.Dorná PhD.
Nána
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
27. 11. 2023 0,00
180/2023 kancelárske potreby  
Alza.sk s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
24. 11. 2023 0,00
151/2023 preklad odborného textu  
M.Dorná
Nána
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
24. 11. 2023 700,00
151/2023 preklad odborných textov  
M.Dorná PhD.
Nána
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
24. 11. 2023 0,00
152/2023 nákup kancelárskych kresiel  
TruOne, s.r.o.
Čadca
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
23. 11. 2023 0,00
163/2023 nákup stolných lámp  
Donoci s. r.o.
Blansko, Česko
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
22. 11. 2023 0,00
147/2023 Nákup výpočtovej techniky  
Emelix,s.r.o.
Modra
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
22. 11. 2023 0,00
162/2023 kancelárske potreby  
Pretože Tripsy, s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
21. 11. 2023 0,00
161/2023 kancelárske potreby  
Pretože Tripsy s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
21. 11. 2023 0,00
176/2023 oprava tlačiarní  
Pryzmat Slovakia
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
169/2023 tonery do tlačiarní  
Pryzmat Slovakia
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
168/2023 preklad textu  
Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Trnava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
167/2023 preklad textu  
Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Trnava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
156/2023 Nákup kancelárskych potrieb  
Alza.sk
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
155/2023 Nákup výpočtovej techniky  
Emelix,s.r.o.
Modra
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
154/2023 Nákup výpočtovej techniky  
Martin Gall - MG COMP
Prešov
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
149/2023 kancelárske potreby  
Pretože Tripsy s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
142/2023 preklad projektu  
M.Dorná PhD.
Nána
Podpísal: Slavomír Michálek (riaditeľ)
20. 11. 2023 0,00
Začiatok  Späť
2
8
Ďalej  Koniec