Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
24/2023 zmluva o poskytnutí prostriedkov  (pdf / 180 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Bratislava
3. 7. 2023 199 172,00
23/2023 použitie reprodukcií archivárií  (pdf / 168.78 KB)
Národní technické muzeum
Praha 7, Česko
IČO: 00023299
7. 8. 2023 17 500,00
19/2023 poskytnutie finančných prostriedkov inštituciálnej formy  (pdf / 241.96 KB)
Úrad SAV
Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: Dodatok č. 4
12. 7. 2023 4 465,00
17/2023 zmena obchodného mena a bankového spojenia  (pdf / 259.92 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: 00398144
12. 5. 2023 3 388,65
č.Z20238800 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 358.53 KB)
Martin Gall - MG COMP
Prešov
IČO: 41751477
31. 8. 2023 3 340,00
15/2023 finančný príspevok - dar  (pdf / 219.64 KB)
Nadácia ESET
Bratislava
8. 6. 2023 2 500,00
16/2023 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 183.01 KB)
Martin Gall - MG COMP
Prešov
IČO: 41751477
9. 6. 2023 2 127,00
7/2023 Nákup výpočtovej techniky , notebook  (pdf / 307.04 KB)
Lisyst s.r.o.
Beluša
IČO: 53706587
20. 2. 2023 1 140,00
18/2023 nákup notebooku  (pdf / 201.45 KB)
Grex SK, s.r.o.
Bratislava
IČO: 44015682
5. 6. 2023 1 137,00
6/2023 poskytnutie finančných prostriedkov inštituciálnej formy  (pdf / 260.48 KB)
Úrad SAV
Bratislava
3. 3. 2023 243,00
28/2023 poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 190.27 KB)
Univerzita Mateja Bela
B. Bystrica
IČO: 30232295
30. 8. 2023 0,00
27/2023 súhlas na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov  (pdf / 146.94 KB)
Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava
IČO: 00179744
16. 8. 2023 0,00
25/2023 predaj publikácií  (pdf / 148.23 KB)
OZ Spolok M. Rázusa
Liptovský Mikuláš
IČO: 37810081
15. 8. 2023 0,00
26/203 zmena zodpovednej osoby za riešenie projektu  (pdf / 121.45 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Bratislava
IČO: 30797764
7. 8. 2023 0,00
21/2023 udelenie súhlasu k obrázkovým záznamom zbierkových predmetov  (pdf / 179.73 KB)
Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava
IČO: 00179744
17. 7. 2023 0,00
22/2023 registrácia domény  (pdf / 138.48 KB)
Výpočtové stredisko SAV
Bratislava
IČO: 00398144
13. 7. 2023 0,00
20/2023 prenájom kancelárskych priestorov  (pdf / 330.15 KB)
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i.
Bratislava
IČO: 00166596
20. 4. 2023 0,00
8/2023 spolupráca v obojstrannom záujme a rešpekte s dôrazom na rozširovanie a prehlbovanie vzájomných vzťahov  (pdf / 97.16 KB)
Collegium Carolinum
Munchen, Nemecko
10. 3. 2023 0,00
5/2023 spolupráca pri vedeckej konferencii  (pdf / 187.2 KB)
Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava
IČO: 00179744
31. 1. 2023 0,00