Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
1/2024 príprava prednášky, Módna prehliadka v znamení histórie na konferenciu  (pdf / 145.35 KB)
Lenka Pajer PhD.
Svätý Jur
20. 6. 2024 650,00
16/2024 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 242.17 KB)
Lisyst s.r.o.
Beluša
17. 5. 2024 784,00
13/2024 poskytnutie finančných prostriedkov inštituciálnej formy  (pdf / 289.28 KB)
Úrad SAV
Bratislava
13. 5. 2024 36 734,00
17/2024 jazyková korektúra odborných textov  (pdf / 179.48 KB)
Mgr. Ivana Roháčová
Trnava
6. 5. 2024 2 800,00
14/2024 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 208.78 KB)
Lisyst s.r.o.
Beluša
29. 4. 2024 1 298,00
12/2024 kúpna zmluva na notebook  (pdf / 242.47 KB)
Lisyst s.r.o.
Beluša
IČO: 53706587
26. 4. 2024 830,00
11/2024 kúpna zmluva na stolový počítač  (pdf / 228.86 KB)
HS technology s.r.o.
Nitra
IČO: 52081061
19. 4. 2024 789,00
15/2024 spolupráca pri riešení projektu , Dodatok č. 1  (pdf / 133.5 KB)
Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta
Banská Bystrica
IČO: 30232295
15. 4. 2024 12 780,00
10/2024 spolupráca pri riešení projektu  (pdf / 144.68 KB)
Žilinská univerzita v Žiline
Žilina
IČO: 00397563
15. 4. 2024 4 221,00
8/2024 výpoveď Zmluvy o výpožičke  (pdf / 168.56 KB)
Ústav vied o Zemi SAV v.v.i.
B. Bystrica
IČO: 00586943
26. 3. 2024 0,00
9/2024 zmena zodpovednej osoby za riešenie projektu  (pdf / 113.4 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Bratislava
IČO: 30797764
Zmluva: Dodatok č. 2
29. 2. 2024 0,00
4/2024 vydanie zamestnaneckého diela  (pdf / 119.92 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: 00398144
12. 2. 2024 0,00
3/2024 zmluva na dodávku výrobku  (pdf / 107.98 KB)
CSČ SAV v.v.i. ,VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: 00398144
7. 2. 2024 0,00