Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Stará Lesná

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav vied o Zemi SAV

Slovenská akadémia vied
059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ofa