Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika

Vedecký pracovník, generálny riaditeľ

Tel: 02/ 3229 3202

Sekretariát

Tel: 02/ 3229 3201

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 106
840 05 Bratislava 45
Riaditeľ organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 106
840 05 Bratislava 45
Riaditeľ organizačnej zložky

Detašované pracoviská

Komárňanská 108
947 01 Hurbanovo
Ďumbierska 1
974 01 Banská Bystrica