Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
M.Sc.
Hamid
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Marián
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MS
Akhtar Zeb
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Peter
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Ashraf
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Soheyl
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Šimon
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Hossein
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 9