Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Bilková, Kristína  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. RNDr., DrSc.  Feranec, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Goga, Tomáš  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Hanušin, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Horáčková, Šárka  Vedecký pracovník
 Prof. RNDr., CSc.  Ira, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kidová, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kopecká, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Lehotský, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Michaleje, Lukáš  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Michálek, Anton  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Michniak, Daniel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Miláčková, Miriam  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Novotný, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Prokešová, Róberta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Rišová, Katarína  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Rusnák, Miloš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Sládeková Madajová, Michala  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Solín, Ľubomír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Szatmári, Daniel  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Székely, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šuška, Pavel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šveda, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Výbošťok, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Počet členov Akademickej obce: 24