Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Kristína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Interný doktorand
Doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Prof. RNDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Peter
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Anton
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
PhD.
Kateryna
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Roberta
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michala
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 25