Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Kristína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Katarína
Doktorandka
Doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Šárka
Vedecká pracovníčka
Prof. RNDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Marián
Doktorand
Ing., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Peter
Doktorand
Mgr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Anton
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Šimon
Doktorand
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
PhD.
Kateryna
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Roberta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michala
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 28