Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
M.Sc.
Hamid
02/57510215
 
Marek
02/ 5751 0164
Mgr.
Ľubica
02/57510187
 
Mariana
neuvedený
Mgr., PhD.
Kristína
02/57510182
Mgr.
Katarína
02/57510214
PaedDr.
Rút
02/57510207
Doc. RNDr., DrSc.
Ján
02/57510219
 
Jana
02/57510508
Mgr., PhD.
Tomáš
02/57510189
RNDr., PhD.
Šárka
02/57510186
Prof. RNDr., CSc.
Mikuláš
Emeritný pracovník
neuvedený
 
Ivana
02/57510234
Prof. RNDr., CSc.
Vladimír
02/57510210
Mgr.
Marián
02/57510215
MS
Akhtar Zeb
02/57510215
Ing., PhD.
Anna
02/57510233
Ing.
Veronika
02/57510231
RNDr., PhD.
Monika
02/57510218
Mgr.
Zuzana
02/57510184
Mgr.
Peter
02/57510215
RNDr., CSc.
Milan
02/57510225
Prof. RNDr., PhD., LL.M.
René
neuvedený
MSc.
Ashraf
0257510517
 
Erika
02/57510236
Mgr., PhD.
Lukáš
02/57510212
RNDr., CSc.
Anton
02/57510237
Mgr., PhD.
Daniel
02/57510187
MSc.
Soheyl
02/57510517
Ing.
Jozef
neuvedený
 
Magdaléna
02/57510216
Mgr., PhD.
Ján
02/57510209
Mgr.
Šimon
02/57510214
Prof. RNDr., CSc.
Ján
Emeritný pracovník
neuvedený
Mgr., PhD.
Róbert
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
PhD.
Kateryna
02/57510238
Ing.
Juraj
02/57510509
RNDr., PhD.
Roberta
neuvedený
Ing.
Veronika
02/ 5751 0115
Mgr., PhD.
Katarína
02/57510239
Mgr., PhD.
Konštantín
neuvedený
Mgr., PhD.
Miloš
02/57510217
Mgr., PhD.
Ján
neuvedený
Mgr., PhD.
Michala
02/57510239
RNDr., CSc.
Ľubomír
02/57510232
Ing., PhD.
Daniel
02/57510208
RNDr., CSc.
Vladimír
02/57510211
Mgr., PhD.
Pavel
02/57510241
Mgr., PhD.
Martin
02/57510236
MSc.
Hossein
02/ 57510 517
Doc. RNDr., PhD.
Matej
neuvedený
Mgr., PhD.
Ján
02/57510212
 
Elena
02/57510216

Aktualizuje: