Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Geografický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Beláková
Ľubica
02/57510187
 
Bertovičová
Mariana
neuvedený
Mgr., PhD.
Bilková
Kristína
02/57510182
Ing. 02/57510166
Mgr.
Čuláková
Katarína
0257510214
PaedDr.
Facunová
Rút
02/57510207
Doc. RNDr., DrSc.
Feranec
Ján
02/57510219
 
Galbová
Jana
02/57510508
Mgr., PhD.
Goga
Tomáš
02/57510215
Mgr.
Grešo
Zdeno
02/57510231
RNDr., PhD.
Horáčková
Šárka
02/57510186
Prof. RNDr., CSc.
Huba
Mikuláš
02/57510189
 
Hudecová
Ivana
02/57510234
Mgr., PhD.
Hurbánek
Pavol
neuvedený
Prof. RNDr., CSc.
Ira
Vladimír
02/57510210
Ing., PhD.
Kidová
Anna
02/57510233
RNDr., PhD.
Kopecká
Monika
02/57510218
Mgr. 02/57510184
Mgr.
Labaš
Peter
0257510215
RNDr., CSc.
Lehotský
Milan
02/57510225
Prof. RNDr., PhD., LL.M.
Matlovič
René
02/57510212
  02/57510236
Mgr., PhD.
Michaleje
Lukáš
02/57510215
RNDr., CSc.
Michálek
Anton
02/57510237
Mgr., PhD.
Michniak
Daniel
02/57510187
Mgr., PhD.
Miláčková
Miriam
02/57510239
 
Nagyová
Katarína
02/57510235
Ing.
Nováček
Jozef
neuvedený
 
Nováková
Magdaléna
02/57510216
Mgr., PhD.
Novotný
Ján
02/57510209
Prof. RNDr., CSc.
Oťaheľ
Ján
Emeritný pracovník
02/57510218
Mgr., PhD.
Pazúr
Róbert
neuvedený
Ing.
Prochác
Juraj
0257510509
RNDr., PhD.
Prokešová
Roberta
neuvedený
Mgr., PhD.
Rišová
Katarína
02/57510214
Mgr., PhD.
Rosina
Konštantín
neuvedený
Mgr., PhD.
Rusnák
Miloš
02/57510217
MSc.
Shahabi
Hejar
02/57510215
Mgr., PhD.
Sládek
Ján
02/57510215
Mgr., PhD. 02/57510239
RNDr., CSc.
Solín
Ľubomír
02/57510232
Ing., PhD.
Szatmári
Daniel
02/57510208
RNDr., CSc.
Székely
Vladimír
02/57510211
RNDr., CSc.
Szőllős
Ján
02/20920396
Mgr., PhD.
Šuška
Pavel
02/57510241
Mgr., PhD.
Šveda
Martin
02/57510236
Mgr., PhD. 02/57510212
  02/57510216

Aktualizuje: