Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Beláková, Ľubica  02/57510187
   Bertovičová, Mariana   
 Mgr., PhD. Bilková, Kristína  02/57510182
 Ing. Červenková, Iveta  02/57510166
 PhDr. Ďurišová, Eva  02/57510184
 PaedDr. Facunová, Rút  02/57510207
 Doc. RNDr., DrSc. Feranec, Ján  02/57510219
   Galbová, Jana  02/57510508
 Mgr. Goga, Tomáš  02/57510215
 Mgr. Grešo, Zdeno  02/57510231
 RNDr., CSc. Hanušin, Ján  02/57510232
 Mgr., PhD. Horáčková, Šárka  02/57510186
 Prof. RNDr., CSc. Huba, Mikuláš  02/57510189
   Hudecová, Ivana  02/57510234
 Mgr., PhD. Hurbánek, Pavol   
 Prof. RNDr., CSc. Ira, Vladimír  02/57510210
 Ing., PhD. Kidová, Anna  02/57510233
 RNDr., PhD. Kopecká, Monika  02/57510218
 Mgr. Kysel, Ján   
 RNDr., CSc. Lehotský, Milan  02/57510225
 prof. RNDr., PhD, LL.M Matlovič, René  02/57510212
   Mészárosová, Erika  02/57510236
 Mgr., PhD. Michaleje, Lukáš  02/57510215
 RNDr., CSc. Michálek, Anton  02/57510237
 Mgr., PhD. Michniak, Daniel  02/57510187
 Mgr., PhD. Miláčková, Miriam  02/57510239
   Nagyová, Katarína  02/57510235
 Ing. Nováček, Jozef   
   Nováková, Magdaléna  02/57510216
 Mgr., PhD. Novotný, Ján  02/57510209
 Prof. RNDr., CSc. Oťaheľ, Ján
Emeritný pracovník
 02/57510218
 Mgr., PhD. Pazúr, Róbert   
 RNDr., PhD. Prokešová, Róberta   
 Mgr. Rišová, Katarína  02/57510214
 Mgr., PhD. Rosina, Konštantín   
 Mgr., PhD. Rusnák, Miloš  02/57510217
 Mgr., PhD. Sládek, Ján  02/57510215
 Mgr., PhD. Sládeková Madajová, Michala  02/57510239
 RNDr., CSc. Solín, Ľubomír  02/57510232
 Ing., PhD. Szatmári, Daniel  02/57510208
 RNDr., CSc. Székely, Vladimír  02/57510211
 RNDr., CSc. Szőllős, Ján  02/20920396
 Mgr., PhD. Šuška, Pavel  02/57510241
 Mgr., PhD. Šveda, Martin  02/57510236
 Mgr. Uher, Ana   
 Mgr. Výbošťok, Ján  02/57510215
   Zabadalová, Elena  02/57510216

Aktualizuje: