Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Geografický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BATISTA E SILVA, Filipe** - FREIRE, Sérgo - SCHIAVINA, Marcello - ROSINA, Konštantín - MARÍN-HERRERA, Mario Alberto - ZIEMBA, Lukasz - CRAGLIA, Massimo - KOOMEN, Eric - LAVALLE, Carlo. Uncovering temporal changes in Europe´s population density patterns using a data fusion approach. In Nature Communications, 2020, vol. 11, art. no. 4631. (2019: 12.121 - IF, Q1 - JCR, 5.569 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18344-5 Typ: ADMA
 • IRA, Vladimír - MATLOVIČ, René. Challenges and opportunities for human geography: a few remarks. In Geographia Polonica, 2020, vol. 93, no. 4, p. 525-537. (2019: 0.294 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-7282. (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADEB
 • IRA, Vladimír - ĎURIŠOVÁ, Eva - ŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis: sedemdesiat rokov formovania geografického myslenia na Slovensku = Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 391-416. (2019: 0.221 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.20 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADMB
 • MALÝ, Jiří - DVOŘÁK, Petr** - ŠUŠKA, Pavel. Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? In Cities, 2020, vol. 107, art. no. 102901. (2019: 4.802 - IF, Q1 - JCR, 1.606 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0264-2751. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102901 (APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Typ: ADCA
 • MICHNIAK, Daniel - WIĘCKOWSKI, Marek. Changes of Transport in Cross-Border Tourist Regions in the Polish–Slovak Borderland: An (Un)Sustainable Development? In Sustainable Transport and Tourism Destinations. Vol. 13. - Bingley : Emerald publishing, 2021, p. 11-25. ISBN 978-1-83909-128-5. ISSN 2044-9941. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/S2044-994120210000013004 (Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem) Typ: ABC
 • PAZÚR, Róbert** - PRISHCHEPOV, Alexander V. - MYACHINA, Ksenya - VERBURG, Peter H. - LEVYKIN, Sergey - PONKINA, Elena V. - KAZACHKOV, Grigory - YAKOVLEV, Ilya - AKHMETOV, Renat - ROGOVA, Natalia - BÜRGI, Matthias. Restoring steppe landscapes: patterns, drivers and implications in Russia’s steppes. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, p. 407-425. ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01174-7 Typ: ADCA
 • RIŠOVÁ, Katarína**. Questioning gender stereotypes: A case study of adolescents walking. In Journal of Transport Geography, 2021, vol. 91, art. no. 102970. ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102970 (VEGA 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v) Typ: ADCA
 • SOBOCKÁ, Jaroslava - SAKSA, Martin - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - HOLEC, Juraj - BOBÁĽOVÁ, Hana - RÁŠOVÁ, Andrea. Mapping of urban environmentally sensitive areas in Bratislava city. In Journal of Soils and Sediments, 2020, vol., no., p. (2019: 2.763 - IF, Q2 - JCR, 0.844 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-020-02682-4 Typ: ADCA
 • SOBOCKÁ, Jaroslava - SAKSA, Martin** - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika. A complexity related to mapping and classification of urban soils. In Soil Science Annual, 2020, vol. 71, no. 4, p. 321-333. (2019: 0.334 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2300-4975. (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: ADMB
 • SOBOCKÁ, Jaroslava - SAKSA, Martin - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - HOLEC, Juraj - BOBÁĽOVÁ, Hana. Mapovanie environmentálne senzitívnych území mesta Bratislavy = Mapping of environmentally sensitive areas in Bratislava city. Rec. B. Houšková, B. Juráni, J. Kobza. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. 41. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-8163-039-2. (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • SOLÍN, Ľubomír** - RUSNÁK, Miloš. Preliminary flood risk assessment: case study of systematic processing of available of readily derivable information. In Water and Environment Journal, 2020, vol. 34, suppl. S1, p. 683-698. (2019: 1.426 - IF, Q3 - JCR, 0.378 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1747-6585. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/wej.12570 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADMA
 • SOLÍN, Ľubomír. Správa povodňového rizika na Slovensku: dočkáme sa zmien? = Flood risk governance in Slovakia: will we get change? In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 351-370. (2019: 0.221 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.18 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADNB
 • ŠVEDA, Martin** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - BARLÍK, Peter - KRIŽAN, František - ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1210-8812. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADEB
 • TLAPÁKOVÁ, Lenka** - PÁNEK, Tomáš - HORÁČKOVÁ, Šárka. Holocene fluvial terraces reveal landscape changes in the headwater streams of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czechia. In Geomorphology, 2021, vol. 377, art. no. 107589. ISSN 0169-555X. Typ: ADEB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus