Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
16/2024 časopis Demografie  
Český statistický úřad
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
IČO: 00025593
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
14. 2. 2024 32,00
15/2024 časopis Geografie  
Česká geografická společnost
Albertov 2038/6, 128 00 Praha
IČO: 00128074
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
14. 2. 2024 30,00
11/2024 Publikácia "Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch"  
Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
1.mája 18, 010 01 Žilina
IČO: 37983792
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
5. 2. 2024 25,99
3/2024 čistenie obrusov  
Riant, s.r.o.
Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
IČO: 46379681
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
17. 1. 2024 25,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec