Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
4/2024 farebná tlač vedeckého časopisu Kartografické listy  
Kartografická spoločnosť SR
Radlinského 11, 813 68 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 30813697
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
17. 1. 2024 229,00
3/2024 čistenie obrusov  
Riant, s.r.o.
Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
IČO: 46379681
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
17. 1. 2024 25,00
2/2024 toaletný papier, papierové rolky  
KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica
IČO: 45965340
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
17. 1. 2024 315,00
1/2024 stravné lístky na 1/2024  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Veronika Komorníková (vedúca HSÚ)
4. 1. 2024 2 884,05
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec