Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
165/2023 GČ 4/2023  
SAP spol. s r. o.
Šafárikovo nám. 2 , 811 02 Bratislava
IČO: 35910909
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
11. 12. 2023 1 000,00
69/2023 P.O. BOX do 30.6.2024 a preukazy pre výber pošty  
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ)
17. 7. 2023 185,00
5/2023 nastavenie prevodového mostíka METODIKA 2010  
SOFTIP, a. s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 36785512
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
19. 1. 2023 300,00
75/2023 police do knižnice  
STORE Business s.r.o.
Vranovská 45/1, 614 00 Brno, Česko
IČO: 276 86 965
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
4. 8. 2023 570,00
37/2023 časopisy - Geodezia es Kartografia, Pozemkové úpravy  
SUWECO CZ, s.r.o.
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
31. 3. 2023 379,00
99/2023 zahraničné časopisy (bez DPH 1264,-)  
SUWECO CZ, s.r.o.
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
25. 9. 2023 1 390,40
102/2023 obaly na ďakovné listy  
TOP OFFICE s.r.o.
Matúškovo 922, 925 01 Matúškovo
IČO: 36355160
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
2. 10. 2023 130,00
19/2023 účasť na konferencii ČAG 2023 - Novotný, Horáčková, Afzali  
Univerzita J. E. Purkyně
Pasteurova 3544/1 400 96 Ústí nad Labem, ČR
IČO: 44555601
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
27. 2. 2023 300,00
89/2023 ubytovanie - konferencia  
Univerzita Komenského v Bratislave - Hotel Družba
Botanická 6/25, 841 04 Bratislava
IČO: 00397865
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
8. 9. 2023 230,00
1/2023 stravné lístky na 1/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ)
2. 1. 2023 2 160,00
100/2023 stravné lístky na 10/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Veronika Komorníková (samostatný odborný pracovník)
27. 9. 2023 2 195,00
114/2023 stravné lístky na 11/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Veronika Komorníková (samostatný odborný pracovník)
30. 10. 2023 2 185,00
152/2023 stravné lístky na 12/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
30. 11. 2023 1 155,00
8/2023 stravné lístky na 2/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
30. 1. 2023 2 460,00
18/2023 stravné lístky na 3/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
27. 2. 2023 2 515,00
33/2023 stravné lístky na 4/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
28. 3. 2023 2 065,00
45/2023 stravné lístky na 5/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
26. 4. 2023 2 430,00
53/2023 stravné lístky na 6/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník)
29. 5. 2023 2 510,00
62/2023 stravné lístky na 7-8/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Daniel Szatmári (vedecký tajomník)
28. 6. 2023 3 925,00
87/2023 stravné lístky na 9/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Veronika Komorníková (samostatný odborný pracovník)
28. 8. 2023 1 640,00
4/2023 analýza zrnitosti 19 vzoriek  
Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
Ľ. Štúra 2, 960 01 Zvolen
IČO: 00679071
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
18. 1. 2023 323,00
129/2023 analýza - rádiouhlíkové datovanie 2 vzoriek (14 000 CZK)  
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
IČO: 61389005
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
14. 11. 2023 570,00
149/2023 Softvér EasySieve  
VERDER s.r.o.
Vodňanská 651, 198 00 Praha - Kyje, Česko
IČO: 45793263
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
28. 11. 2023 739,20
86/2023 Zápisník A5, white s potlačou loga 120 ks  
VISI INVEST s. r. o.
SNP 279/107, 919 04 Smolenice
IČO: 47815507
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
25. 8. 2023 630,00
108/2023 Laboratórne sitá, delička  
VOMET, spol. s r.o.
Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava
IČO: 36239186
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
17. 10. 2023 748,00
117/2023 rolety  
Westlogic s.r.o.
Olomoucká 29, 746 01 Opava
IČO: 28637372
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ)
31. 10. 2023 46,00
113/2023 licencia Zoom One Pro Annual  
Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor, San Jose, CA 95113
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ)
26. 10. 2023 170,00
Začiatok  Späť
6
6
Ďalej  Koniec