Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie fytopatológie a mykológie ÚEL SAV

Časopisy:

Organizácia nevydáva žiadny časopis.