Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie fytopatológie a mykológie ÚEL SAV

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav ekológie lesa SAV

Slovenská akadémia vied
Akademická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika
Stránka organizácie:  https://www.ife.sk/