Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Sociologický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta - RABO, Annika. Conspiracy Theories. In The International Encyclopedia of Anthropology [elektronický zdroj]. - John Wiley & Sons, Inc., 24.1.2021. ISBN 9781118924396. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118924396.wbiea2449> Typ: BDA
 • KONEČNÁ, Simona. Vladimír Bahna: Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ. Sociálna nákazlivosť spomienok. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2021, roč. 53, č. 2, s. 180-182. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ. Sociálna nákazlivosť spomienok / Vladimír Bahna. - Bratislava : Veda, 2019. - ISBN 978-80-224-1775-4. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04071123recenzia%20Bahna%20-%202-2021.pdf> (VEGA č. 2/0134/19 : Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze) Typ: EDI
 • KUSÁ, Zuzana. Siroty uhorské. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 77, s. 17. ISSN 1335-4051. Recenzia na: "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku / na Slovensku do roku 1945 / Ingrid Kušniráková, Elena Mannová a kol. - Bratislava : Veda, 2020. - ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: EDI
 • KUSÁ, Zuzana. Ako chápeme na Slovensku sociálnu spravodlivosť [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9380> Typ: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Sčítania nášho nálezy a straty. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 26, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/576544-scitania-nasho-nalezy-a-straty/> Typ: GII
 • KUSÁ, Zuzana. Keď sa podarí. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 14, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/575044-ked-sa-podari/> Typ: GII
 • KUSÁ, Zuzana. Práškovanie. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 3, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/573631-praskovanie/> Typ: GII
 • KUSÁ, Zuzana. Dlhá čiara zodpovednosti. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 38, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/578125-dlha-ciara-zodpovednosti/> Typ: GII
 • LINDBLOOM, Jana. Sociologička: Solidarita počas druhej vlny už nie je mechanická, treba ju znova vysvetľovať a budovať. In Apríl : magazín o ženách od Curaprox [elektronický zdroj], 15.2.2021. Dostupné na internete: <https://aprilmagazin.curaprox.com/sociologicka-solidarita-pocas-druhej-vlny-uz-nie-je-mechanicka-treba-ju-znova-vysvetlovat-a-budovat/> Typ: GHG
 • LINDBLOOM, Jana. Očkovanie je najistejšou stratégiou, aby ste s ochorením covid neskončili v nemocnici [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2326957-suhrn-praktickych-informacii-o-pandemii> Typ: GHG
 • LINDBLOOM, Jana. Krotenie korony: Žité lockdownové svety. In Denník N, 24.1.2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2239107/krotenie-korony-zite-lockdownove-svety/> Typ: GII
 • LINDBLOOM, Jana. Krotenie korony: Aká obludná je táto obluda? In Denník N, 31.3.2020. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1830604/krotenie-korony-aka-obludna-je-tato-obluda/> Typ: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Dilbar, Alieva (ed.). Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2021, roč. 53, č. 1, s. 80-88. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-89897-21-6. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/02161533review%20-%20Alieva.pdf> Typ: EDI
 • ZEMAN, Milan. Kvantitatívne metódy sociologického výskumu -tradičné vs. moderné = Quantitative methods of sociological research -traditional vs. modern. In Inovácie v spoločensko-vednom výskume : zborník príspevkov zXI. doktorandskej konferencie [elektronický zdroj]. Editori: Beáta Balogová, Martin Knurovský. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 21-27. ISBN 978-80-555-2684-3. Dostupné na internete: <https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Knurovsky1/subor/9788055526843.pdf> (APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus