Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Detašované pracovisko
Materská pôda: Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená