Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
MSc.
Ieline
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
MSc.
Ardra
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
MSc.
Poongodi
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ing.
Monika
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Lukáš
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Yuri
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Gulnur
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Ivan
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Ivan Andreevič
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Denisa
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Mumtaz
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Nikolas
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Ijaz Ahamed
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
MPhil
Matej
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
MSc.
Samgeeth
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
MSc.
Muhammad Arslan
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
MSc.
Ricardo
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Soham
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Shima
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Daniel
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Počet doktorandov: 20