Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
MSc., PhD.
Djeylan Vincent Ceylan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Adriana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Erik
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., CSc.
Vlastimil
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Róbert
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Beata
Samostatná vedecká pracovníčka
Prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
David
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Stanislav
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Gilberto
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Irena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Andrej
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Seyed Arash
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Yuriy
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Stanislav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Lukáš
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Mgr.
Radka
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Matej
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Gulnur
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Doc. Mgr., PhD.
Taras
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Denis
Vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Ivan Andreevič
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
RNDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Denisa
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr., PhD.
Leevi Ilmari
Vedúci vedecký pracovník
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Vladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Denisa
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., CSc.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ijaz Ahamed
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Mgr., PhD.
Mohammad Hamed
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Natalia Salomé
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Naďa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Vojtech
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Emil
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Prof., DrSc.
Yuriy
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Anton
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Ricardo
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
PhD.
Saeid
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matúš
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Beata
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Shima
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
RNDr., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
Dr. Rer. Nat., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing, PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Iryna
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., CSc.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Daniel
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
RNDr., PhD.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Dr., PhD.
Sebastian
Vedecký pracovník
Mgr.
Angelika
Odborná pracovníčka VŠ
Doc. Mgr., PhD.
Mário
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 78