Informačná stránka organizácie SAV

Fyzikálny ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Adamuščín, Cyril  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Annušová, Adriana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Balogh, Matúš  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Bartoš, Erik  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. RNDr., DrSc.  Běták, Emil  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Bodík, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., CSc.  Boháč, Vlastimil  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Brndiar, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Brunner, Róbert  Vedecký pracovník
 Mgr.  Brunová, Alica  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Butvinová, Beata  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. RNDr., DrSc.  Bužek, Vladimír  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Din, Muhammad Faraz Ud  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Doda, Mirdit  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., DrSc.  Dubnička, Stanislav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Filip, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Fos, Alen  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Gendiar, Andrej  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Gmuca, Štefan  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Gmucová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Hagara, Jakub  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Halahovets, Yuriy  Vedecký pracovník
 Mgr.  Held, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Herzáň, Andrej  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Hlaváč, Stanislav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Hofbauerová, Monika  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Ivančo, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr.  Janičkovič, Dušan  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Janotová, Irena  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Jergel, Matej  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Kalinay, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kálosi, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Kamas, Dušan  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kantay, Gulnur  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., DrSc.  Kliman, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Klimo, Jozef  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Konopka, Pavol  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Krajčí, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Krajňák, Jakub  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Krčmár, Roman  Samostatný vedecký pracovník
 Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr., PhD.  Liptaj, Andrej  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Ing., DrSc.  Luby, Štefan  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Majková, Eva  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Martinovič, Lubomir  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Maťko, Igor  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Matoušek, Vladislav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Mihalkovič, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Miklošovičová, Martina  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mohammady, Mohammed Hamed  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mrkývková, Naďa  Vedecký pracovník
 Mgr.  Nádaždy, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., CSc.  Nádaždy, Vojtech  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Nagaj, Daniel  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Nagy, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Pavličko, Jaroslav  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Pinčík, Emil  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Pivoluska, Matej  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. RNDr., PhD.  Plesch, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Pospíšilová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Rapčan, Peter  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Reitzner, Daniel  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Repko, Anton  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Rusnák, Jaroslav  Vedecký pracovník
 Mgr.  Salehtash, Farnoush  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Dr., PhD.  Sazim, Sheik  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sedlák, Matúš  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Sedlák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 MSc.  Shaji, Ashin  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Srivastava, Shivang  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Subair, Riyas  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., DrSc.  Šamaj, Ladislav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Šauša, Ondrej  Samostatný vedecký pracovník
 Dr. Rer. Nat., PhD.  Šiffalovič, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Škoviera, Ján  Vedecký pracovník
 Mgr.  Špaček, Andrej  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 prof. Ing., DrSc.  Štich, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Švec, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Ing, PhD.  Švec Jr., Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Dr., PhD.  Thakur, Sourbh  Vedecký pracovník
 Mgr.  Tiwari, Rupali  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Tokár, Kamil  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Travěnec, Igor  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Turanský, Robert  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Urban, Róbert  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Végsö, Karol  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Venhart, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Dr., PhD.  Vielhauer, Sebastian  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vretenár, Viliam  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. Mgr., PhD.  Ziman, Mário  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 89