Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Fyzikálny ústav SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Cyril
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Erik
Samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr., DrSc.
Emil
Vedúci vedecký pracovník
Ing., CSc.
Vlastimil
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Róbert
Vedecký pracovník
Mgr.
Alica
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., CSc.
Beata
Samostatný vedecký pracovník
Prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
David
Vedecký pracovník
Mgr.
Muhammad Faraz Ud
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Hazhir
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Stanislav
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Alen
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Andrej
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Seyed Arash
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Yuriy
Vedecký pracovník
Mgr.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Stanislav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
Mgr.
Lukáš
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Irena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Matej
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Gulnur
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Denisa
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Lubomir
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Vladislav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Natalia Salomé
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Naďa
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Chiranjib
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Vojtech
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Emil
Samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Eva
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Ashutosh
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Anton
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
Mgr.
Farnoush
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Dr., PhD.
Sheikh
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Shima
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
Dr. Rer. Nat., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr.
Andrej
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
prof. Ing., DrSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing, PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Kamil
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Daniel
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., PhD.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Karol
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Dr., PhD.
Sebastian
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Mário
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 79