Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Fyzikálny ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD. 02/ 59410 512
Ing.
Adeel
Muhammad Ashraf
neuvedený
Mgr., PhD.
Annušová
Adriana
neuvedený
 
Bačová
Silvia
0337624075
Mgr., PhD.
Bartoš
Erik
02/ 59410 kl. 512
Doc. RNDr., DrSc.
Běták
Emil
[59410] 573
Ing., CSc.
Boháč
Vlastimil
02/ 59410 kl.577, 558, 576
RNDr., CSc.
Boháčik
Juraj
0903029592
Mgr., PhD.
Brndiar
Ján
0220910732
RNDr., CSc.
Brunner
Róbert
[59410] 548
Mgr.
Brunová
Alica
neuvedený
  [59410] 517
RNDr., CSc.
Butvinová
Beata
[59410] 560
Prof. RNDr., DrSc.
Bužek
Vladimír
02/209107 kl. 02
Mgr., PhD.
Čechová
Katarína
neuvedený
Mgr.
Din
Muhammad Faraz Ud
neuvedený
RNDr., DrSc.
Dubnička
Stanislav
[59410] 504
 
Erdélska
Ingrid
neuvedený
Mgr., PhD.
Filip
Peter
[59410] 516
Ing.
Fos
Alen
neuvedený
Ing.
Gažová
Andrea
neuvedený
Mgr., PhD.
Gendiar
Andrej
02/20910718
Mgr., PhD.
Ghoreishi
Seyed Arash
neuvedený
Ing., CSc.
Gmuca
Štefan
[59410] 532
RNDr., CSc.
Gmucová
Katarína
0220910762
Ing., PhD.
Gogola
Daniel
neuvedený
Prof.RNDr., DrSc.
Grajcar
Miroslav
0907642182
Ing., PhD.
Halahovets
Yuriy
20910777
 
Halász
Michal
[59410] 565
Mgr.
Held
Vladimír
neuvedený
Mgr., PhD.
Herzáň
Andrej
neuvedený
RNDr., CSc.
Hlaváč
Stanislav
[59410] 500,501,557
RNDr., PhD.
Hofbauerová
Monika
0220910777
 
Hoffmannová
Emília
[59410] 502
Ing., PhD.
Hudec
Ján
59410 kl. 558, 576, 577
Mgr.
Israt
Ali
neuvedený
Ing., DrSc.
Ivančo
Ján
02 / 2091 0761
RNDr.
Janičkovič
Dušan
02/5941 0563
Ing., PhD.
Janotová
Irena
59410568
Ing., DrSc.
Jergel
Matej
02/ 20910760
Ing.
Jusková
Mária
[59410] 556
Ing.
Kabátová
Lenka
neuvedený
RNDr., CSc.
Kalinay
Pavol
[59410] 529
Ing., PhD.
Kálosi
Anna
0220910762
Mgr.
Kantay
Gulnur
neuvedený
Mgr.
Klbik
Ivan
neuvedený
Ing., DrSc.
Kliman
Ján
02/59410569
Mgr., PhD.
Klimo
Jozef
59410534
  [59410] 535
Ing., PhD.
Konopka
Pavol
neuvedený
Ing., PhD.
Kotlár
Mário
0220910762
Ing. [59410] 578
RNDr., DrSc.
Krajčí
Marián
[59410] 562
Mgr., PhD.
Krčmár
Roman
0220910703
Mgr.
Lampášová
Denisa
neuvedený
Ing., DrSc.
Lányi
Štefan
+421-2-59410 525
Ing. Bc.
Lindorová
Mária
neuvedený
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr., PhD.
Liptaj
Andrej
[59410] 508
prof. Ing., DrSc.
Luby
Štefan
02/ 5941 0574
RNDr., DrSc. +421 903 604 555
 
Markovič
Marian
02/ 59410 kl.577, 558, 576
RNDr., CSc.
Martinovič
Lubomir
02/ 59410 553
RNDr., CSc.
Maťko
Igor
02/ 59410 562
Ing., CSc.
Matoušek
Vladislav
02/ 59410 kl. 536
RNDr., CSc. [59410] 562
Mgr., PhD.
Móller
Natalia Salomé
neuvedený
RNDr., PhD. neuvedený
Mgr., PhD.
Mukhopadhyay
Chiranjib
neuvedený
Mgr., PhD.
Nádaždy
Peter
0220910766
Ing., CSc.
Nádaždy
Vojtech
20910761
Mgr., PhD.
Nagaj
Daniel
02/209107 kl. 09
RNDr., DrSc.
Nagy
Miroslav
02/59410 kl. 510
Mgr., PhD.
Neilinger
Pavol
neuvedený
Mgr.
Pavličko
Jaroslav
neuvedený
RNDr., CSc.
Pinčík
Emil
[59410] 548
RNDr., PhD.
Pivoluska
Matej
0259410559
Doc. RNDr., PhD.
Plesch
Martin
02/209107 kl. 07
Mgr. neuvedený
 
Rácová
Monika
neuvedený
Mgr., PhD.
Rai
Ashutosh
neuvedený
Mgr., PhD.
Rapčan
Peter
02/209107 kl. 06
RNDr., PhD.
Reitzner
Daniel
02/2091 0708
RNDr., PhD.
Repko
Anton
neuvedený
Ing., PhD.
Rusnák
Jaroslav
02/20910792
 
Sabo
Ivan
59410526,567
Mgr.
Salehtash
Farnoush
neuvedený
Dr., PhD.
Sazim
Sheikh
neuvedený
Ing., PhD.
Sedlák
Matúš
0259410536
Mgr., PhD.
Sedlák
Michal
02/209107 kl. 06
MSc.
Shaji
Ashin
neuvedený
Ing. 02/59410 kl. 509
Mgr.
Sousani
Shima
neuvedený
Ing. Mgr., PhD.
Staňo
Peter
02/20910708
Mgr.
Sudarsanan
Nidhin
neuvedený
Mgr., PhD.
Surovcová
Mária
02/209 107 01
RNDr., DrSc.
Šamaj
Ladislav
02/5941 0522
RNDr., CSc.
Šauša
Ondrej
[59410] 534, 531
Dr. Rer. Nat., DrSc. 02/20910766
Mgr., PhD.
Škoviera
Ján
neuvedený
Mgr.
Špaček
Andrej
neuvedený
prof. Ing., DrSc.
Štich
Ivan
+421 2 209107 kl. 31
Ing., PhD.
Štofanik
Vladimír
02/59410 kl.577
  59410517
Ing., DrSc.
Švec
Peter
[59410] 561, 562, 570, 582
Ing, PhD.
Švec Jr.
Peter
neuvedený
Mgr.
Tiwari
Rupali
02/59410 kl.577 kl. 576
RNDr., PhD.
Tokár
Kamil
0220910730
Ing., CSc.
Travěnec
Igor
[59410] 523
RNDr., PhD.
Turanský
Robert
0220910732
  neuvedený
Mgr., PhD.
Végsö
Karol
0220910766
Mgr., PhD.
Venhart
Martin
02/ 59410 533
Dr., PhD.
Vielhauer
Sebastian
neuvedený
 
Voleková
Rebeca
neuvedený
Ing., PhD.
Vretenár
Viliam
02/ 59410 kl.558, 577, 576
Mgr.
Winczerová
Angelika
+421-2-59410 501
Mgr. +421220910701 ext. 107
Doc. Mgr., PhD.
Ziman
Mário
+421259410501
  033/7624075

Aktualizuje: