Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Cyril
02/ 59410 512
Mgr.
Faizan
neuvedený
MSc., PhD.
Djeylan Vincent Ceylan
neuvedený
Mgr., PhD.
Adriana
neuvedený
 
Silvia
0337624075
Mgr., PhD.
Erik
02/ 59410 kl. 512
Ing.
Monika
neuvedený
Ing., CSc.
Vlastimil
02/ 59410 kl.577, 558, 576
RNDr., CSc.
Juraj
0903029592
Mgr., PhD.
Ján
0220910732
RNDr., CSc.
Róbert
[59410] 548
RNDr., CSc.
Beata
[59410] 560
Prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
02/209107 kl. 02
Mgr., PhD.
Katarína
neuvedený
Mgr., PhD.
David
neuvedený
Mgr.
Muhammad Faraz Ud
neuvedený
Mgr., PhD.
Hazhir
neuvedený
RNDr., DrSc.
Stanislav
[59410] 504
 
Ingrid
[59410] 517
Mgr., PhD.
Peter
[59410] 516
Ing.
Alen
neuvedený
Ing., PhD.
Irena
59410568
Mgr., PhD.
Andrej
02/20910718
Mgr., PhD.
Seyed Arash
neuvedený
Ing., CSc.
Štefan
[59410] 532
RNDr., CSc.
Katarína
0220910762
Prof.RNDr., DrSc.
Miroslav
0907642182
Ing., PhD.
Yuriy
20910777
 
Michal
[59410] 565
Mgr.
Vladimír
neuvedený
Mgr., PhD.
Andrej
02/ 5941 0532 kl. 532
RNDr., CSc.
Stanislav
[59410] 500,501,557
RNDr., PhD.
Monika
0220910777
 
Emília
[59410] 502
Mgr.
Lukáš
neuvedený
MSc., PhD.
Yongda
neuvedený
Ing., PhD.
Ján
59410 kl. 558, 576, 577
Ing., DrSc.
Ján
02 / 2091 0761
RNDr.
Dušan
02/5941 0563
Ing., DrSc.
Matej
02/ 20910760
Ing.
Mária
[59410] 556
Ing.
Lenka
neuvedený
RNDr., CSc.
Pavol
[59410] 529
Ing., PhD.
Anna
0220910762
Mgr.
Gulnur
neuvedený
Mgr.
Ivan
neuvedený
Ing., DrSc.
Ján
02/59410569
Mgr., PhD.
Denis
neuvedený
 
Jana
[59410] 535
Ing., PhD.
Pavol
neuvedený
 
Róbert
neuvedený
Ing., PhD.
Mário
0220910762
Ing.
Jana
[59410] 578
RNDr., DrSc.
Marián
[59410] 562
Mgr., PhD.
Roman
0220910703
Mgr.
Alica
neuvedený
Mgr.
Denisa
neuvedený
Ing., DrSc.
Štefan
+421-2-59410 525
Mgr., PhD.
Leevi Ilmari
neuvedený
Ing. Bc.
Mária
neuvedený
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr., PhD.
Andrej
02/59410 kl. 508
prof. Ing., DrSc.
Štefan
02/ 5941 0574
RNDr., DrSc.
Eva
+421 903 604 555
 
Marian
02/ 59410 kl.577, 558, 576
RNDr., CSc.
Lubomir
02/ 59410 553
RNDr., CSc.
Igor
02/ 59410 562
Ing., CSc.
Vladislav
02/ 59410 kl. 536
Bc.
Simon
neuvedený
RNDr., CSc.
Marek
[59410] 562
Mgr.
Ijaz Ahamed
neuvedený
Mgr., PhD.
Natalia Salomé
neuvedený
RNDr., PhD.
Naďa
neuvedený
Mgr., PhD.
Peter
0220910766
Ing., CSc.
Vojtech
20910761
Mgr., PhD.
Daniel
02/209107 kl. 09
RNDr., DrSc.
Miroslav
02/59410 kl. 510
Mgr., PhD.
Pavol
neuvedený
RNDr., CSc.
Emil
[59410] 548
RNDr., PhD.
Matej
0259410559
Doc. RNDr., PhD.
Martin
02/20910707
Mgr.
Eva
neuvedený
 
Monika
[59410] 517
Mgr., PhD.
Ashutosh
neuvedený
Mgr., PhD.
Peter
02/209107 kl. 06
RNDr., PhD.
Anton
neuvedený
Ing., PhD.
Jaroslav
02/20910792
 
Ivan
59410526,567
Mgr.
Farnoush
neuvedený
Dr., PhD.
Sheikh
neuvedený
Mgr., PhD.
Michal
02/209107 kl. 06
Mgr.
Nana
+421220910701 ext. 107
Ing.
Beata
02/59410 kl. 509
Mgr.
Shima
neuvedený
Ing. Mgr., PhD.
Peter
02/20910708
Mgr.
Nidhin
neuvedený
Mgr., PhD.
Mária
02/209 107 01
RNDr., DrSc.
Ladislav
02/5941 0522
RNDr., CSc.
Ondrej
[59410] 534, 531
Dr. Rer. Nat., DrSc.
Peter
02/20910766
Mgr., PhD.
Ján
neuvedený
Mgr.
Andrej
neuvedený
prof. Ing., DrSc.
Ivan
+421 2 209107 kl. 31
Ing., PhD.
Vladimír
02/59410 kl.577
 
Oľga
59410517
Ing., DrSc.
Peter
[59410] 561, 562, 570, 582
Ing, PhD.
Peter
neuvedený
MSc.
Tony
neuvedený
Mgr., PhD.
Rupali
02/59410 kl.577 kl. 576
RNDr., PhD.
Kamil
0220910730
Ing., CSc.
Igor
[59410] 523
Mgr.
Daniel
neuvedený
RNDr., PhD.
Robert
0220910732
 
Zita
[59410] 556
Mgr., PhD.
Karol
0220910766
Mgr., PhD.
Martin
02/ 59410 533
Dr., PhD.
Sebastian
neuvedený
 
Rebeca
neuvedený
Ing., PhD.
Viliam
02/ 59410 kl.558, 577, 576
Mgr.
Angelika
+421-2-59410 501
Doc. Mgr., PhD.
Mário
+421259410501
 
Jana
033/7624075

Aktualizuje: