Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
MSc.
Ieline
neuvedený
MSc.
Ardra
neuvedený
MSc., PhD.
Djeylan Vincent Ceylan
02/ 209107 kl. 18
Mgr., PhD.
Adriana
02/ 209107 kl. 73
MSc.
Poongodi
neuvedený
 
Silvia
0337624075
Mgr., PhD.
Erik
02/ 59410 kl. 512
Ing.
Monika
02/ 59410 kl. 571
Ing., CSc.
Vlastimil
02/ 59410 kl. 577
RNDr., CSc.
Róbert
02/ 59410 kl. 548
RNDr., CSc.
Beata
02/ 59410 kl. 560
Prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
02/ 209107 kl. 02
Mgr., PhD.
David
02/ 209107 kl. 01
RNDr., DrSc.
Stanislav
02/ 59410 kl. 504
PhD.
Gilberto
neuvedený
Mgr., PhD.
Peter
02/ 59410 kl. 516
Ing., PhD.
Irena
02/ 59410 kl. 568
Mgr., PhD.
Andrej
02/ 209107 kl. 18
Mgr., PhD.
Jozef
neuvedený
Mgr., PhD.
Seyed Arash
02/ 209107 kl. 18
Ing., CSc.
Štefan
02/ 59410 kl. 532
RNDr., CSc.
Katarína
02/ 209107 kl. 62
Prof. RNDr., DrSc.
Miroslav
0907 642 182
Ing., PhD.
Yuriy
02/ 209107 kl. 77
 
Michal
[59410] 565
Mgr., PhD.
Andrej
02/ 59410 kl. 573
RNDr., CSc.
Stanislav
02/ 59410 kl. 557
RNDr., PhD.
Monika
02/ 209107 kl. 77
 
Emília
[59410] 502
Mgr.
Lukáš
02/ 59410 kl. 508
Mgr.
Radka
neuvedený
Ing., PhD.
Ján
02/ 59410 kl. 558, 576, 577
Mgr.
Yuri
neuvedený
Ing., DrSc.
Ján
02/ 209107 kl. 61
RNDr.
Dušan
02/ 59410 kl. 563
Ing., DrSc.
Matej
02/ 209107 kl. 60
RNDr., CSc.
Pavol
02/ 59410 kl. 529
Ing., PhD.
Anna
02/ 209107 kl. 62
Mgr.
Gulnur
neuvedený
Doc. Mgr., PhD.
Taras
neuvedený
Mgr.
Ivan
02/ 59410 kl. 526, 561
Ing., DrSc.
Ján
02/ 59410 kl. 569
Doc. Mgr., PhD.
Denis
02/ 209107 kl. 03
 
Jana
[59410] 535
 
Róbert
neuvedený
Ing., PhD.
Mário
02/ 209107 kl. 60
Ing.
Jana
[59410] 578
Mgr.
Ivan Andreevič
neuvedený
RNDr., DrSc.
Marián
02/ 59410 kl. 562
Mgr., PhD.
Roman
02/ 209107 kl. 03
Bc.
Ivana
neuvedený
Ing.
Dušan
neuvedený
doc. Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr.
Denisa
02/ 209107 kl. 09
Mgr., PhD.
Leevi Ilmari
02/ 209107 kl. 03
Ing. Bc.
Mária
neuvedený
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr., PhD.
Andrej
02/ 59410 kl. 508
prof. Ing., DrSc.
Štefan
02/ 59410 kl. 574
RNDr., DrSc.
Eva
+421 903 604 555
Mgr.
Mumtaz
neuvedený
 
Marian
02/ 59410 kl. 577, 558, 576
RNDr., CSc.
Lubomir
02/ 59410 kl. 553
Mgr.
Nikolas
neuvedený
RNDr., CSc.
Igor
02/ 59410 kl. 562
Ing., CSc.
Vladislav
02/ 59410 kl. 536
Ing.
Denisa
neuvedený
Bc.
Simon
02/ 209107 kl. 77
RNDr., CSc.
Marek
02/ 59410 kl. 562
Mgr.
Ijaz Ahamed
02/ 59410 kl. 559
Mgr., PhD.
Mohammad Hamed
neuvedený
Mgr., PhD.
Natalia Salomé
02/ 209107 kl. 62, 77
MPhil
Matej
neuvedený
RNDr., PhD.
Naďa
02/ 209107 kl. 60
Mgr., PhD.
Peter
02/ 209107 kl. 77
Ing., CSc.
Vojtech
02/ 209107 kl. 61
Mgr., PhD.
Daniel
02/209107 kl. 09
Mgr., PhD.
Pavol
02/ 209107 kl. 17
RNDr., CSc.
Emil
02/ 59410 kl. 548
RNDr., PhD.
Matej
02/ 59410 kl. 559
Doc. RNDr., PhD.
Martin
02/ 59410 kl. 559
Prof., DrSc.
Yuriy
neuvedený
MSc.
Samgeeth
neuvedený
Mgr., PhD.
Peter
02/ 209107 kl. 06
MSc.
Muhammad Arslan
neuvedený
RNDr., PhD.
Anton
02/ 59410 kl. 536
MSc.
Ricardo
02/ 209107 kl. 09
Ing., PhD.
Jaroslav
02/ 209107 kl. 92
 
Ivan
59410526,567
PhD.
Saeid
neuvedený
Mgr.
Soham
neuvedený
Ing., PhD.
Matúš
neuvedený
Mgr., PhD.
Michal
02/209107 kl. 06
MSc.
Nana
02/ 209107 kl. 05, 01
Mgr.
Katarína
neuvedený
Ing.
Beata
02/59410 kl. 509
Mgr.
Shima
02/ 209107 kl. 77
Ing. Mgr., PhD.
Peter
02/ 209107 kl. 08
MSc.
Nidhin
02/ 209107 kl. 05, 01
RNDr., DrSc.
Ladislav
02/ 59410 kl. 522
RNDr., CSc.
Ondrej
02/ 59410 kl. 534, 531
Dr. Rer. Nat., DrSc.
Peter
02/ 209107 kl. 66
prof. Ing., DrSc.
Ivan
02/ 209107 kl. 31
Ing., PhD.
Vladimír
02/ 59410 kl. 577
Bc.
Mária
neuvedený
 
Oľga
59410517
Ing., DrSc.
Peter
02/ 59410 kl. 561, 562, 570, 582
Ing, PhD.
Peter
02/ 59410 kl. 561, 575, 528
Mgr., PhD.
Iryna
02/ 59410 kl. 532
Mgr., PhD.
Rupali
02/ 59410 kl. 577, 558
RNDr., PhD.
Kamil
02/ 209107 kl. 30
Ing., CSc.
Igor
02/ 59410 kl. 523
Mgr.
Daniel
02/ 209107 kl. 77
RNDr., PhD.
Robert
02/ 209107 kl. 32
 
Zita
[59410] 556
Mgr., PhD.
Karol
02/ 209107 kl. 77
Mgr., PhD.
Martin
02/ 59410 kl. 533
Dr., PhD.
Sebastian
02/ 59410 kl. 532
Ing., PhD.
Viliam
02/ 59410 kl. 558
MSc.
Saadat Salman Shariff
neuvedený
Mgr.
Angelika
+421-2-59410 501
Doc. Mgr., PhD.
Mário
02/ 59410 kl. 501
 
Jana
033/7624075

Aktualizuje: