Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Fyzikálny ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD. 02/ 59410 512
Mgr., PhD.
Annušová
Adriana
neuvedený
 
Bačová
Silvia
0337624075
Mgr., PhD.
Bartoš
Erik
02/ 59410 kl. 512
Doc. RNDr., DrSc.
Běták
Emil
[59410] 573
Mgr., PhD.
Bodík
Michal
0220910777
Ing., CSc.
Boháč
Vlastimil
02/ 59410 kl.577, 558, 576
RNDr., CSc.
Boháčik
Juraj
0903029592
Mgr., PhD.
Brndiar
Ján
0220910732
RNDr., CSc.
Brunner
Róbert
[59410] 548
Mgr.
Brunová
Alica
neuvedený
  [59410] 517
RNDr., CSc.
Butvinová
Beata
[59410] 560
Prof. RNDr., DrSc.
Bužek
Vladimír
02/209107 kl. 02
Mgr., PhD.
Caha
Libor
neuvedený
Mgr., PhD.
Čechová
Katarína
neuvedený
Mgr.
Din
Muhammad Faraz Ud
neuvedený
RNDr., DrSc.
Dubnička
Stanislav
[59410] 504
Mgr., PhD.
Filip
Peter
[59410] 516
Ing.
Fos
Alen
neuvedený
Mgr., PhD.
Gendiar
Andrej
02/20910718
Mgr., PhD.
Ghoreishi
Seyed Arash
neuvedený
Ing., CSc.
Gmuca
Štefan
[59410] 532
RNDr., CSc.
Gmucová
Katarína
0220910762
Ing., PhD.
Gogola
Daniel
neuvedený
Prof.RNDr., DrSc.
Grajcar
Miroslav
0907642182
Mgr., PhD.
Hagara
Jakub
neuvedený
Ing., PhD.
Halahovets
Yuriy
20910777
 
Halász
Michal
[59410] 565
Mgr.
Held
Vladimír
neuvedený
Mgr., PhD.
Herzáň
Andrej
neuvedený
RNDr., CSc.
Hlaváč
Stanislav
[59410] 500,501,557
RNDr., PhD.
Hofbauerová
Monika
0220910777
 
Hoffmannová
Emília
[59410] 502
Ing., PhD.
Hudec
Ján
59410 kl. 558, 576, 577
Ing., DrSc.
Ivančo
Ján
02 / 2091 0761
RNDr.
Janičkovič
Dušan
02/5941 0563
Ing., PhD.
Janotová
Irena
59410568
Ing., DrSc.
Jergel
Matej
02/ 20910760
Mgr.
Juhásová
Ursula
neuvedený
Ing.
Jusková
Mária
[59410] 556
Ing.
Kabátová
Lenka
neuvedený
RNDr., CSc.
Kalinay
Pavol
[59410] 529
Ing., PhD.
Kálosi
Anna
0220910762
Mgr.
Kantay
Gulnur
neuvedený
Mgr.
Klbik
Ivan
neuvedený
Ing., DrSc.
Kliman
Ján
02/59410569
Mgr., PhD.
Klimo
Jozef
59410534
  [59410] 535
Ing., PhD.
Konopka
Pavol
neuvedený
Ing., PhD.
Kotlár
Mário
0220910762
Ing. [59410] 578
RNDr., DrSc.
Krajčí
Marián
[59410] 562
Mgr.
Krajňák
Jakub
neuvedený
Mgr., PhD.
Krčmár
Roman
0220910703
Mgr.
Lampášová
Denisa
neuvedený
Ing., DrSc.
Lányi
Štefan
+421-2-59410 525
Ing. Bc.
Lindorová
Mária
neuvedený
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr., PhD.
Liptaj
Andrej
[59410] 508
prof. Ing., DrSc.
Luby
Štefan
02/ 5941 0574
RNDr., DrSc. +421 903 604 555
 
Markovič
Marian
02/ 59410 kl.577, 558, 576
RNDr., CSc.
Martinovič
Lubomir
02/ 59410 553
RNDr., CSc.
Maťko
Igor
02/ 59410 562
Ing., CSc.
Matoušek
Vladislav
02/ 59410 kl. 536
RNDr., CSc. [59410] 562
Mgr., PhD. neuvedený
Mgr., PhD.
Mohammady
Mohammed Hamed
neuvedený
Mgr., PhD.
Móller
Natalia Salomé
neuvedený
RNDr., PhD. neuvedený
Mgr., PhD.
Mukhopadhyay
Chiranjib
neuvedený
Mgr., PhD.
Nádaždy
Peter
0220910766
Ing., CSc.
Nádaždy
Vojtech
20910761
Mgr., PhD.
Nagaj
Daniel
02/209107 kl. 09
RNDr., DrSc.
Nagy
Miroslav
02/59410 kl. 510
Mgr., PhD.
Neilinger
Pavol
neuvedený
Mgr.
Pavličko
Jaroslav
neuvedený
RNDr., CSc.
Pinčík
Emil
[59410] 548
RNDr., PhD.
Pivoluska
Matej
0259410559
Doc. RNDr., PhD.
Plesch
Martin
02/209107 kl. 07
Mgr. neuvedený
 
Rácová
Monika
neuvedený
Mgr., PhD.
Rai
Ashutosh
neuvedený
Mgr., PhD.
Rapčan
Peter
02/209107 kl. 06
RNDr., PhD.
Reitzner
Daniel
02/2091 0708
RNDr., PhD.
Repko
Anton
neuvedený
Ing., PhD.
Rusnák
Jaroslav
02/20910792
 
Sabo
Ivan
59410526,567
Mgr.
Salehtash
Farnoush
neuvedený
Dr., PhD.
Sazim
Sheikh
neuvedený
Ing., PhD.
Sedlák
Matúš
0259410536
Mgr., PhD.
Sedlák
Michal
02/209107 kl. 06
Ing., Piešťany
Senderák
Rudolf
033/7624075
MSc.
Shaji
Ashin
neuvedený
Ing. 02/59410 kl. 509
Mgr.
Sousani
Shima
neuvedený
Ing. Mgr., PhD.
Staňo
Peter
02/20910708
Mgr.
Sudarsanan
Nidhin
neuvedený
Mgr., PhD.
Surovcová
Mária
02/209 107 01
RNDr., DrSc.
Šamaj
Ladislav
02/5941 0522
RNDr., CSc.
Šauša
Ondrej
[59410] 534, 531
Dr. Rer. Nat., DrSc. 02/20910766
Mgr., PhD.
Škoviera
Ján
neuvedený
Mgr.
Špaček
Andrej
neuvedený
prof. Ing., DrSc.
Štich
Ivan
+421 2 209107 kl. 31
Ing., PhD.
Štofanik
Vladimír
02/59410 kl.577
  59410517
Ing., DrSc.
Švec
Peter
[59410] 561, 562, 570, 582
Ing, PhD.
Švec Jr.
Peter
neuvedený
Dr., PhD.
Thakur
Sourbh
neuvedený
Mgr.
Tiwari
Rupali
02/59410 kl.577 kl. 576
RNDr., PhD.
Tokár
Kamil
0220910730
Ing., CSc.
Travěnec
Igor
[59410] 523
RNDr., PhD.
Turanský
Robert
0220910732
  neuvedený
Mgr., PhD.
Végsö
Karol
0220910766
Mgr., PhD.
Venhart
Martin
02/ 59410 533
Dr., PhD.
Vielhauer
Sebastian
neuvedený
 
Voleková
Rebeca
neuvedený
Ing., PhD.
Vretenár
Viliam
02/ 59410 kl.558, 577, 576
Mgr.
Winczerová
Angelika
+421-2-59410 501
Mgr. +421220910701 ext. 107
Doc. Mgr., PhD.
Ziman
Mário
+421259410501
  033/7624075

Aktualizuje: