Informačná stránka organizácie SAV

Fyzikálny ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • ADAMUŠČIN, Cyril - DUBNIČKA, Stanislav - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana. Signs of Universal Vector-Meson Coupling Constants f rho(0), f omega, f phi with Photon. In Acta Physica Polonica B- Proceedings Supplement, 2020, vol. 13, no. 1, p. 25-31. ISSN 1899-2358. Typ: ADMB
  • ČENČARIKOVÁ, Hana - STREČKA, Jozef - GENDIAR, Andrej. Influence of applied electric and magnetic fields on a thermally-induced reentrance of a coupled spin-electron model on a decorated square lattice. In Physica E : low-dimensional system and nanostructure, 2020, vol. 115. no. 11, p. 113717. ISSN 1386-9477. Typ: ADMA
  • DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana - DUBNIČKA, Stanislav - LIPTAJ, Andrej. New Approach in Knowledge of a(mu)((LO)had) Value to the Muon g-2 Anomaly. In Acta Physica Polonica B- Proceedings Supplement, 2020, vol. 13, no. 1, p. 17-23. ISSN 1899-2358. Typ: ADMB
  • HAGARA, Jakub - MRKÝVKOVÁ, Naďa, Tesárová - NÁDAŽDY, Peter - HODAS, Martin - BODIK, Michal - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - TOKÁR, Kamil - HUTÁR, Peter - SOJKOVÁ, Michaela - CHUMAKOV, A. - KONOVALOV, O. - PANDIT, P. - ROTH, S. - HINDERHOFER, A. - HULMAN, Martin - ŠIFFALOVIČ, Peter - SCHREIBER, F. Reorientation of π-conjugated molecules on few-layer MoS2 films. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, vol. 22, p. 3097-3104. ISSN 1463-9076. Typ: ADMA
  • CHAUHAN, Prerna** - HASENÖHRL, Stanislav - VANČO, L. - ŠIFFALOVIČ, Peter - DOBROČKA, Edmund - MACHAJDÍK, Daniel - ROSOVÁ, Alica - GUCMANN, Filip - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - MAŤKO, Igor - KUBALL, M. - KUZMÍK, Ján. A systematic study of MOCVD reactor conditions and Ga memory effect on properties of thick InAl(Ga)N layers: A complete depth-resolved investigation. In CrystEngComm, 2020, vol. 22, p. 130-141. ISSN 1466-8033. Typ: ADCA
  • KHOSHGHADAM-PIREYOUSEFAN, Mohammad - RAHMANIFARD, Roohollah - OROVCIK, Lubomir - ŠVEC, Peter - KLEMM, Volker. Application of a novel method for fabrication of graphene reinforced aluminum matrix nanocomposites: Synthesis, microstructure, and mechanical properties. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2020, vol. 772, no. 13, 138820. ISSN 0921-5093. Typ: ADMA
  • ÖZTÜRK, Sultan - İÇIN, Kürşat - GENÇTÜRK, Merve - GÖBÜLÜK, Metin - ŠVEC, Peter. Effect of heat treatment process on the structural and soft magnetic properties of Fe38Co38Mo8B15Cu ribbons. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2020, vol. 527, no. 11, 119745. ISSN 0022-3093. Typ: ADCA
  • PINČÁK, Richard - KANJAMAPORNKUL, Kabin - BARTOŠ, Erik. Cohomology theory for biological time series. In Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2020, vol. 43, no. 2, p. 552-579. ISSN 0170-4214. Typ: ADCA
  • ŠAMAJ, Ladislav. Short-Distance Symmetry of Pair Correlations in Two-Dimensional Jellium. In Journal of Statistical Physics, 2020, vol. 178, no. 1, p. 247-264. ISSN 0022-4715. Typ: ADCA
  • TOKÁROVÁ, Zita - MAXIANOVÁ, Petra - VÁRY, Tomáš - NÁDAŽDY, Vojtech - VÉGH, Daniel - TOKÁR, Kamil. Thiophene-centered azomethines: Structure, photophysical and electronic properties. In Journal of Molecular Structure, 2020, vol. 1204, no. 12, 127492. ISSN 0022-2860. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus