Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Fyzikálny ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARTOŠ, Erik**. Numerical multidimensional integration with PyMikor. In Computer Physics Communications, 2022, vol. 270, 108149. ISSN 0010-4655. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2021.108149 Typ: ADCA
  • ČERNIČKOVÁ, Ivona** - ĎURIŠKA, Libor - ŠVEC, Peter Jr. - ŠVEC, Peter - MIHALKOVIČ, Marek - PRIPUTEN, Pavol - ŠULHÁNEK, Patrik - JANOVEC, Jozef. Contribution to Al-Pd-Co system: Structural studies of epsilon phase and proposal of partial isothermal section at 1035 °C. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 896, 162898. ISSN 0925-8388. Typ: ADCA
  • KOTOROVÁ, Soňa** - VÁRY, Tomáš - CHLPÍK, Juraj - TOUŠEK, Jiří - TOUŠKOVÁ, Jana - RUTSCH, Radka - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - NÁDAŽDY, Vojtech - MAJKOVÁ, Eva - CIRÁK, Július. The influence of surface roughness on the presence of polymorphs and defect states in P3HT layers. In Applied Surface Science, 2022, vol. 573, 151539. ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151539 Typ: ADCA
  • MIHÁLIKOVÁ, Ivana - PIVOLUSKA, Matej** - PLESCH, Martin - FRIÁK, Martin - NAGAJ, Daniel - ŠOB, Mojmír. The cost of improving the precision of the variational quantum eigensolver for quantum chemistry. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, 243. ISSN 2079-4991. Typ: ADEA
  • MIHÁLIKOVÁ, Ivana - FRIÁK, Martin - PIVOLUSKA, Matej - PLESCH, Martin** - SAIP, Martin - ŠOB, Mojmír. Best-practice aspects of quantum-computer calculations: A case study of the hydrogen molecule. In Molecules, 2022, vol. 27, 597. ISSN 1420-3049. Typ: ADEA
  • TRAVĚNEC, Igor** - ŠAMAJ, Ladislav. Generation of off-critical zeros for hypercubic Epstein zeta functions. In Applied Mathematics and Computation, 2022, vol. 413, 126611. ISSN 0096-3003. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.amc.2021.126611 Typ: ADCA
  • TRAVĚNEC, Igor** - ŠAMAJ, Ladislav. Novel summation formulas for Jacobi and Gegenbauer polynomials. In Integral Transforms and Special Functions, 2022, vol. 33, no. 1, p. 81-90. ISSN 1065-2469. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10652469.2021.1902321 Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus