Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Obchodné verejné súťaže:
Oznámenia o výsledku pre rok:  
Názov Dátum
Vyhodnotenie obchodnej verejnej sutaze - prenajom priestorov  (pdf / 218.72 KB) 2. 2. 2024