Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Fyzikálny ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
5009201601 el.energia 12/2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 BA
IČO: 398144
25. 1. 2021 6 431,66
5009201571 vodné, stočné, zrážková voda 12/20  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 BA
IČO: 398144
25. 1. 2021 244,70
402010135 vodné, stočné, zrážková voda 12/20  
Chemický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 38 BA
IČO: 166618
25. 1. 2021 2 820,65
402010132 refakturácia tel.popl. 12/2020  
Chemický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 38 BA
IČO: 166618
18. 1. 2021 160,67
2129641 pranie, nájom rohoží 12/20 - PN  
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 TT
IČO: 35742364
18. 1. 2021 46,37
FV3-421/2020 vodné, stočné 12/2020  
STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Vrbovská cesta 2617/102, 921 01 PN
IČO: 680508
13. 1. 2021 22,74
7121784515 dodávka elektriny 12/2020  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.Box 325,810 00 BA 1
IČO: 36677281
13. 1. 2021 1 281,40
481963 dodávka tepla 12/2020 - PN  
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102, 921 01 PN
IČO: 36227943
13. 1. 2021 3 473,91
9120124514 odvoz odpadu 4.Q. 2020  
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivánska cesta 22, 821 04 BA
IČO: 681300
11. 1. 2021 51,79
8275108631 telefónny poplatok 12/2020  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
IČO: 35763469
11. 1. 2021 30,40
8275108611 telefónny poplatok 12/2020  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
IČO: 35763469
11. 1. 2021 41,74
8275108589 telefónny poplatok 12/2020  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
IČO: 35763469
11. 1. 2021 38,14
352020 čistiace a upratovacie práce 12/20  
Superlux s.r.o.
Račianska 71, 831 02 BA
IČO: 45959595
11. 1. 2021 1 787,00
2020750 štvrťročný paušálny poplatok 4.Q. 2020  
Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO: 36488925
11. 1. 2021 468,00
20200161 čistiace a upratovacie práce 12/2020 - PN  
Services Tec s.r.o.
Homopotočná 1, 917 01 TT
IČO: 36790923
11. 1. 2021 1 606,06
1200018763 prenájom plynových fliaš do 10.12. 2020  
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 BA
IČO: 35746343
11. 1. 2021 7,80
1016432020 odvoz a zneškodnenie odpadu 12/2020  
ARGUSS, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 BA
IČO: 31365213
11. 1. 2021 99,05