Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Fyzikálny ústav SAV

Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava 45
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.fu.sav.sk
 
Riaditeľ: Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
E-mail:
Tel: +421259410501
Fax:
Sekretariát: Mgr. Angelika Winczerová
E-mail:
Tel: +421-2-59410 501
Fax:

Detašované pracoviská:

Spoločné pracovisko ElÚ a FÚ SAV, Vrbovská cesta 5051/110, 92101 Piešťany
 
Ústav vznikol ako Kabinet fyziky SAV, r. 1957 bol premenovaný na Laboratórium fyziky a od r. 1963 nesie terajší názov. Je orientovaný na vedeckovýskumnú činnosť vo fyzike kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym ochladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), v jadrovej fyzike (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), v subjadrovej fyzike (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové QCD metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a v kvantovej optike. Ústav je rozsiahle zapojený do systému európskych projektov a spolupracuje s významnými strediskami svetovej fyziky (CERN – Ženeva, ICTP – Terst, SÚJV Dubna, atď.).