Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
PhDr.
Michal
Mgr.
Dominik
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Katarína
Interná Filozofická fakulta UK
JUDr., PhD.
Jozef
Mgr.
Dmytro
Interná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Počet doktorandov: 5