Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Břetislav
Samostatný vedecký pracovník
PhDr.
Michal
Doktorand
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecká pracovníčka
Mgr. Ing., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD
Alžbeta
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Dominik
Doktorand
Mgr. Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ph.D.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marcel
Samostatný vedecký pracovník
prof. Dr. phil., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Matteo
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Doktorandka
PhD.
Mirco
Vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Jon
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Katalin
Odborná pracovníčka VŠ
prof. Mgr. Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Marcel
Doktorand
Mgr.
Dmytro
Doktorand
PhDr., PhD.
Daniela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Jaroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 30