Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Břetislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Ing., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD
Alžbeta
Vedecká pracovníčka
PhD.
Elise
Vedecká pracovníčka
Mgr. Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marcel
Samostatný vedecký pracovník
prof. Dr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Naomi Claudia
Vedecká pracovníčka
PhD.
Matteo
Vedecký pracovník
PhD.
Mirco
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Tatiana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. PhDr., CSc.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Jon
Samostatný vedecký pracovník
prof. Mgr. Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Daniela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Jaroslava
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 23