Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Bánovský, Juraj  Vedecký pracovník
 Mgr.  Foltin, Martin  Interný doktorand
 PhDr., CSc.  Gálik, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Chedia, Irakli  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Javorčeková, Romana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Karul, Róbert  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kosterec, Miloš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kuchtová, Alžbeta  Interný doktorand
 doc. Mgr., PhD.  Muránsky, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Novosád, František  Vedúci vedecký pracovník
    Osorio Jaramillo-Kupferblum, Claudia Naomi  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Palovičová, Terézia Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Pauer, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Pichler, Tibor  Vedúci vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Sedová, Tatiana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Sivák, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Smolková, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Smreková, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Sťahel, Richard  Vedúci vedecký pracovník
 PhD., Dr. habil. phil. et theol.  Stewart, Jon  Vedecký pracovník
 doc. Mgr. Mgr., PhD.  Šajda, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vacek, Martin  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vydrová, Jaroslava  Samostatný vedecký pracovník
    Zeman, Dan Cristian  Vedecký pracovník
 prof. Mgr., PhD.  Zouhar, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 Dr. habil.  Zvolenszky, Zsófia  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 26