Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
MA
Daniel
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
František
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Břetislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Ing., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD
Alžbeta
Vedecký pracovník
PhD.
Elise
Vedecký pracovník
Mgr. Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marcel
Samostatný vedecký pracovník
prof. Dr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Naomi Claudia
Vedecký pracovník
PhD.
Matteo
Vedecký pracovník
PhD.
Mirco
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Tatiana
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Jon
Samostatný vedecký pracovník
prof. Mgr. Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Daniela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Michal
Interný doktorand
doc. Mgr., PhD.
Jaroslava
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 27