Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Filozofický ústav SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Interný doktorand
MA
Daniel
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
František
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
MA
Amalia
Interný doktorand
prof. PhDr., PhD.
Břetislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Irakli
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Romana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Ing., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Alžbeta
Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
prof. Dr. phil., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Matteo
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Tibor
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Mirco
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Tatiana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Dagmar
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Richard
Vedecký pracovník
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Jon
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr. Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Marcel
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Michal
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Jaroslava
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 30