Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Bánovský, Juraj  Vedecký pracovník
 MA  Buschmann, Daniel  Interný doktorand
 Mgr.  Foltin, Martin  Interný doktorand
 prof. PhDr., CSc.  Gahér, František  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Gálik, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr.  Glavaničová, Daniela  Odborný pracovník VŠ
 Prof., PhD.  Horyna, Břetislav  Vedecký pracovník
 Mgr.  Chedia, Irakli  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Javorčeková, Romana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Karul, Róbert  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr. Ing., PhD.  Kosterec, Miloš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kuchtová, Alžbeta  Interný doktorand
 doc. Mgr., PhD.  Muránsky, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Novosád, František  Vedúci vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Pauer, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Pichler, Tibor  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Sedová, Tatiana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Sivák, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Smolková, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Smreková, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Sťahel, Richard  Vedecký pracovník
 PhD., Dr. habil. phil. et theol.  Stewart, Jon  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Mgr. Mgr., PhD.  Šajda, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vacek, Martin  Vedecký pracovník
 Mgr.  Valach, Michal  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Vydrová, Jaroslava  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Zeman, Dan Cristian  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 27