Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Ing. PhDr.
Peter
0904456434
Mgr., PhD.
Eva
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
02 52921215
PhDr., CSc.
Dušan
neuvedený
prof. PhDr., PhD.
Břetislav
neuvedený
Mgr.
Jana
neuvedený
 
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Romana
02/529 212 15
PhDr.
Michal
0948447123
Mgr., PhD.
Róbert
+421 907 74 34 08
Mgr., PhD.
Tomáš
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivana
neuvedený
Mgr. Ing., PhD.
Miloš
neuvedený
 
Ivana
02/5292 1215
Mgr.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD
Alžbeta
02 52921215
Mgr.
Dominik
neuvedený
Mgr. Mgr., PhD.
Michal
neuvedený
Ph.D.
Jozef
neuvedený
Mgr., PhD.
Marcel
neuvedený
 
Katarína
neuvedený
prof. Dr. phil., PhD.
Martin
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
František
02/0904 307 801
PhD.
Matteo
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
JUDr., PhD.
Jozef
+421904 225 965
PhD.
Mirco
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Tatiana
neuvedený
doc. PhDr., CSc.
Eva
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Richard
0910 210 590
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Jon
neuvedený
PhD.
Katalin
neuvedený
prof. Mgr. Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr.
Marcel
+421944147548
Mgr.
Dmytro
02 52921215
PhDr., PhD.
Daniela
02 52921215
Mgr., PhD.
Martin
02 52921215
doc. Mgr., PhD.
Jaroslava
02 52921215
Mgr., PhD.
Zuzana
0902432887

Aktualizuje: