Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Juraj
neuvedený
Mgr.
Martin
neuvedený
Mgr.
Tatiana
neuvedený
MA
Daniel
neuvedený
Ing. PhDr.
Peter
0904456434
Mgr., PhD.
Eva
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
02 52921215
prof. PhDr., CSc.
František
neuvedený
PhDr., CSc.
Dušan
neuvedený
prof. PhDr., PhD.
Břetislav
neuvedený
Mgr.
Jana
neuvedený
 
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Romana
02/529 212 15
PhDr.
Michal
0948447123
Mgr., PhD.
Róbert
02 52921215
Mgr.
Tomáš
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivana
neuvedený
Mgr. Ing., PhD.
Miloš
neuvedený
 
Ivana
02/5292 1215
Mgr., PhD
Alžbeta
02 52921215
Mgr.
Dominik
neuvedený
PhD.
Elise
neuvedený
Mgr. Mgr., PhD.
Michal
neuvedený
 
Jozef
neuvedený
Mgr., PhD.
Marcel
neuvedený
Dr. h. c. PhDr., CSc.
Teodor
Emeritný pracovník
neuvedený
prof. Dr., PhD.
Martin
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
František
02/0904 307 801
PhD.
Naomi Claudia
neuvedený
PhD.
Matteo
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Tibor
Emeritný pracovník
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
JUDr., PhD.
Jozef
+421904 225 965
PhD.
Mirco
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Tatiana
neuvedený
doc. PhDr., CSc.
Eva
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Richard
0910 210 590
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Jon
neuvedený
prof. Mgr. Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr.
Marcel
+421944147548
PhDr., PhD.
Daniela
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
02 52921215
Mgr.
Michal
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Jaroslava
neuvedený

Aktualizuje: