Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Bánovský, Juraj   
 Mgr. Búbelová, Tatiana   
 PhDr., CSc. Dubnička, Ján   
   Dupáková, Ivana  02/5292 1215
 Mgr. Foltin, Martin   
 prof. PhDr., CSc. Gahér, František   
 PhDr., CSc. Gálik, Dušan   
 Mgr. Glavaničová, Daniela   
   Hardenová, Mária   
 Mgr. Hutárová, Jana   
 Mgr. Chedia, Irakli   
 Mgr., PhD. Javorčeková, Romana   
 Mgr., PhD. Karul, Róbert   
 Mgr., PhD Komanická, Ivana   
 Mgr., PhD. Kosterec, Miloš   
 Mgr. Kuchtová, Alžbeta   
 Mgr., PhD. Lipták, Michal   
 Mgr., PhD. Martinkovič, Marcel   
 prof. PhDr., CSc. Mészáros, Ondrej   
 doc. Mgr., PhD. Muránsky, Martin   
 prof. PhDr., CSc. Novosád, František   
   Osorio Jaramillo-Kupferblum, Claudia Naomi   
 doc. PhDr., CSc. Palovičová, Terézia Zuzana   
 doc. PhDr., CSc. Pauer, Jozef   
 prof. PhDr., CSc. Pichler, Tibor  02/5292 1215
 prof. PhDr., CSc. Sedová, Tatiana   
 Mgr., CSc. Sivák, Jozef   
 doc. PhDr., CSc. Smolková, Eva   
 PhDr., CSc. Smreková, Dagmar   
 doc. Mgr., PhD. Sťahel, Richard  0910 210 590
 PhD., Dr. habil. phil. et theol. Stewart, Jon   
 doc. Mgr. Mgr., PhD. Šajda, Peter   
 Mgr., PhD. Vacek, Martin   
 Mgr., PhD. Vydrová, Jaroslava   
   Zeman, Dan Cristian   
 prof. Mgr., PhD. Zouhar, Marián   
 Dr. habil. Zvolenszky, Zsófia   

Aktualizuje: