Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Juraj
neuvedený
Mgr.
Martin
neuvedený
Mgr.
Tatiana
neuvedený
MA
Daniel
neuvedený
Ing. PhDr.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Eva
neuvedený
CSc.
Ján
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
02 52921215
prof. PhDr., CSc.
František
neuvedený
PhDr., CSc.
Dušan
neuvedený
 
Mária
neuvedený
MA
Amalia
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
prof. PhDr., PhD.
Břetislav
neuvedený
Mgr.
Jana
neuvedený
Mgr.
Irakli
neuvedený
 
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Romana
02/529 212 15
Mgr
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Róbert
02 52921215
Mgr.
Tomáš
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivana
neuvedený
Mgr. Ing., PhD.
Miloš
neuvedený
 
Ivana
02/5292 1215
Mgr., PhD
Alžbeta
02 52921215
Mgr.
Dominik
neuvedený
Mgr. Mgr., PhD.
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Marcel
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Ondrej
neuvedený
Dr. h. c. PhDr., CSc.
Teodor
Emeritný pracovník
neuvedený
prof. Dr. phil., PhD.
Martin
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
František
02/0904 307 801
PhD.
Matteo
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Tibor
Emeritný pracovník
02/5292 1215
Mgr.
Katarína
neuvedený
 
Jozef
neuvedený
PhD.
Mirco
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Tatiana
neuvedený
Mgr., CSc.
Jozef
02/5292 1215
doc. PhDr., CSc.
Eva
neuvedený
PhDr., CSc.
Dagmar
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Richard
0910 210 590
 
Shawn
neuvedený
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Jon
neuvedený
doc. Mgr. Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr.
Marcel
+421944147548
PhDr., PhD.
Daniela
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
02 52921215
Mgr.
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Jaroslava
neuvedený

Aktualizuje: