Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BUBER, Martin - ŠAJDA, Peter (prekl.). Ja a Ty. 1. vyd. Bratislava : Petrus, 2024. 152 s. Idea, 10. zväzok. Dostupné na internete: https://www.vydavatel.sk/kniha/ja-a-ty-2. ISBN 978-80-8294-000-1 Typ: EAJ
  • DAUBNER, Peter. Editoriál. In Kapitál, 2024, roč. 8, č. 1, s. 3. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/editorial-72/ Typ: GII
  • SŤAHEL, Richard. Nerast - záchranná brzda civilizácie. In Kapitál, 2024, roč. 8, č. 1, s. 4-5. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/nerast-zachranna-brzda/ Typ: BDF
  • ŠAJDA, Peter. Buberov dialogický manifest: filozoficko-poetická klasika. In BUBER, Martin - ŠAJDA, Peter (prekl.). Ja a Ty. 1. vyd. - Bratislava : Petrus, 2024, s. 127-150. ISBN 978-80-8294-000-1. Dostupné na internete: https://www.vydavatel.sk/kniha/ja-a-ty-2 Typ: ABD
  • ŠKVRNDA, František - ZELINOVÁ, Zuzana. Etické a normatívne determinanty antického ekonomického myslenia a ekonomiky. In Aither, 2023, roč. 15, č. 29, s. 120-134. (2022: 0.129 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 1803-7860. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/aither.2023.011 Typ: ADMB
  • GLAVANIČOVÁ, Daniela** - PASCUCCI, Matteo. Making Sense of Vicarious Responsibility: Moral Philosophy Meets Legal Theory. In Erkenntnis, 2024, vol. 89, no. 1, pp. 107-128. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0165-0106. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10670-022-00525-x (VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus