Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2023] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10 x ročne. ISSN 0046-385X Typ: FAI
  • HORYNA, Břetislav. Reformacemi deformací k deformacím reformací. In K nové vědecké epoše : globální srovnání deformací vědy. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2023, s. 115-152. ISBN 978-80-8202-205-9. Typ: ABD
  • KOSTEREC, Miloš. A Hyperintensional Theory of (Empty) Names. In Erkenntnis, 2023, vol. 88, no. 2, pp. 511-529. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0165-0106. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10670-020-00364-8 (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie) Typ: ADCB
  • KOSTEREC, Miloš. TIL vs THL on Deduction. In Logically Speaking : a Festschrift for Marie Duží. - London : College Publications, 2022, pp. 69-98. ISBN 978-1-84890-419-4. Dostupné na internete: https://www.collegepublications.co.uk/tributes/?00049 Typ: AECA
  • MAJERNÍK, Jozef. Platonic Musical Education in Richard Wagner in Bayreuth [La educación musical platónica de Richard Wagner en Bayreuth]. In Mutatis Mutandis : revista internacional de filosofía, 2022, vol. 1, no. 19, pp. 27-38. ISSN 0719-4773. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.7559316 Typ: ADEB
  • PODUŠELOVÁ, Katarína. Medzinárodná konferencia: Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 2, s. 140-145. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02141402podus.pdf Typ: GII
  • SAMBROTTA, Mirco. Introduction: "Naturalism and Metaphysics". In American Philosophical Quarterly, 2023, vol. 60, no. 1, pp. 1-4. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0003-0481. Dostupné na: https://doi.org/10.5406/21521123.60.1.01 (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie. VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus