Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BUBER, Martin - ŠAJDA, Peter (prekl.). Ja a Ty. 1. vyd. Bratislava : Petrus, 2024. 152 s. Idea, 10. zväzok. Dostupné na internete: https://www.vydavatel.sk/kniha/ja-a-ty-2. ISBN 978-80-8294-000-1 Typ: EAJ
 • DAUBNER, Peter. K reflexii myslenia Františka Novosáda [On Reflection of František Novosad’s Thought]. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 1, s. 90-106. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.1.7 (VEGA č. 2/0110/24 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu II) Typ: ADDA
 • DAUBNER, Peter. Editoriál. In Kapitál, 2024, roč. 8, č. 1, s. 3. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/editorial-72/ Typ: GII
 • DIP, Patricia C. - STEWART, Jon. Introduction. In Encounters with Nineteenth-Century Continental Philosophy : discussions and debates. - Leiden - Boston : Brill, 2024, pp. 1-5. ISBN 978-90-04-68944-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004689459_002 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: GII
 • FOLTIN, Martin. Metodologický prístup Várossovej k výskumu dejín filozofického myslenia [Várossová's Methodological Approach to Research on the History of Philosophical Thought]. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 1, s. 22-38. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.1.2 (VEGA č. 2/0166/24 : Koncepcie kultúry a národa v slovenskom filozofickom a politickom myslení 19. a 20. storočia: iniciatívy, polemiky, kritika) Typ: ADDA
 • FOLTIN, Martin. Tomáš Jahelka – Roman Jančiga – Pavol Krištof: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 1, s. 107-110. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II. / Tomáš Jahelka – Roman Jančiga – Pavol Krištof. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.1.8 (VEGA č. 2/0166/24 : Koncepcie kultúry a národa v slovenskom filozofickom a politickom myslení 19. a 20. storočia: iniciatívy, polemiky, kritika) Typ: EDI
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta - MATSUBA, Rui. La radicalité du manger. In Journal of French and Francophone Philosophy, 2023, vol. 31, no. 1/2, pp. 139-147. (2022: 0.2 - IF). ISSN 1936-6280. Dostupné na: https://doi.org/10.5195/jffp.2023.1041 (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Typ: ADEA
 • MARTINKOVIČ, Marcel. Reflexia slobody v myslení Miroslava Kusého a Milana Hamadu [A Reflection on Freedom in the Thinking of Miroslav Kusý and Milan Hamada]. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 1, s. 67-80. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.1.5 (VEGA č. 2/0166/24 : Koncepcie kultúry a národa v slovenskom filozofickom a politickom myslení 19. a 20. storočia: iniciatívy, polemiky, kritika) Typ: ADDA
 • MARTINKOVIČ, Marcel. Úvod: K významu skúmania dejín slovenského filozofického a politického myslenia [Introduction: The History of Slovak Philosophy and Political Thinking]. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 1, s. 18-21. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/01171339Introduction_MM.pdf Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Encore Cassirer: Meta-Worlds of Symbolic Forms. In Encounters with Nineteenth-Century Continental Philosophy : discussions and debates. 1. ed. - Leiden - Boston : Brill, 2024, pp. 179-198. ISBN 978-90-04-68944-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004689459_010 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ABC
 • SEDOVÁ, Tatiana. Ekologická kríza v zrkadle rozličných disciplín. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 2, s. 222-224. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02141530SEfilozofia.2024.79.2.pdf (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: GII
 • SŤAHEL, Richard. Nerast - záchranná brzda civilizácie. In Kapitál, 2024, roč. 8, č. 1, s. 4-5. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/nerast-zachranna-brzda/ Typ: BDF
 • STEWART, Jon. A History of Hegelianism in Golden Age Denmark : Tome I: The Heiberg Period: 1824–1836. 2nd revised and augmented edition. Leiden - Boston : Brill, 2024. xxvi + 698 p. Danish Golden Age Studies, Vol. 13. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004534827. ISBN 978-90-04-53481-0. ISSN 1903-3338 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: AAA
 • STEWART, Jon. A History of Hegelianism in Golden Age Denmark : Tome II: The Martensen Period: 1837–1841. 2nd revised and augmented edition. Leiden - Boston : Brill, 2024. xxii + 764 p. Danish Golden Age Studies, Vol. 14. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004534841. ISBN 978-90-04-53483-4. ISSN 1903-3338 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: AAA
 • STEWART, Jon. Hegel’s Philosophy of Religion and Durkheim’s Sociology of Religion: A Comparative Study. In Encounters with Nineteenth-Century Continental Philosophy : discussions and debates. 1. ed. - Leiden - Boston : Brill, 2024, pp. 128-150. ISBN 978-90-04-68944-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004689459_008 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ABC
 • STEWART, Jon. Kierkegaard’s Form of Writing and Use of Socrates in "At a Graveside". In Agora : papeles de Filosofía, 2024, vol. 43, no. 1, 16 pages. (2023: 0.122 - SJR, Q3 - SJR). (2024 - WOS, SCOPUS). ISSN 0211-6642. Dostupné na: https://doi.org/10.15304/ag.43.1.8753 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ADMA
 • Encounters with Nineteenth-Century Continental Philosophy : discussions and debates. Edited by Jon Stewart and Patricia C. Dip. 1. ed. Leiden - Boston : Brill, 2024. xvi + 305 p. New Research in the History of Western Philosophy, Vol. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004689459. ISBN 978-90-04-68944-2 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: FAI
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2023] František Gahér, šéfredaktor [2023-2024] Jon Stewart. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10 x ročne. ISSN 0046-385X Typ: FAI
 • STEWART, Jon. A Time for Reflection = Čas na zamyslenie. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 1, s. 1-4. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/01171316Editorial_JS.pdf Typ: GII
 • ŠAJDA, Peter. Jaspers’ Diagnosis of the Spiritual Condition of the Age as a Continuation of Kierkegaard’s Critique of the Present Age. In Encounters with Nineteenth-Century Continental Philosophy : discussions and debates. 1. ed. - Leiden - Boston : Brill, 2024, pp. 254-269. ISBN 978-90-04-68944-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004689459_013 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ABC
 • ŠAJDA, Peter. Buberov dialogický manifest: filozoficko-poetická klasika. In BUBER, Martin - ŠAJDA, Peter (prekl.). Ja a Ty. 1. vyd. - Bratislava : Petrus, 2024, s. 127-150. ISBN 978-80-8294-000-1. Dostupné na internete: https://www.vydavatel.sk/kniha/ja-a-ty-2 Typ: ABD
 • ŠKVRNDA, František - ZELINOVÁ, Zuzana. Etické a normatívne determinanty antického ekonomického myslenia a ekonomiky [Ethical and normative determinants of ancient economic thought and economy]. In Aither, 2023, roč. 15, č. 29, s. 120-134. (2022: 0.129 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 1803-7860. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/aither.2023.011 Typ: ADMB
 • TOMAKH, Dmytro. Teória poznania v myslení Ľudovíta Štúra [The Theory of Knowledge in the Thinking of Ľudovít Štúr]. In Filozofia, 2024, roč. 79, č. 1, s. 39-53. (2023: 0.189 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.1.3 (VEGA č. 2/0166/24 : Koncepcie kultúry a národa v slovenskom filozofickom a politickom myslení 19. a 20. storočia: iniciatívy, polemiky, kritika) Typ: ADDA
 • GLAVANIČOVÁ, Daniela** - PASCUCCI, Matteo. Making Sense of Vicarious Responsibility: Moral Philosophy Meets Legal Theory. In Erkenntnis, 2024, vol. 89, no. 1, pp. 107-128. (2023: 0.74 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0165-0106. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10670-022-00525-x (VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Typ: ADCA
 • ZELINOVÁ, Zuzana. Hésiodova Pandora ako prvá idea fembota? [Hesiod’s Pandora as the first fembot idea?]. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2024, roč. 20, č. 1. ISSN 1339-942X. Dostupné na internete: https://ostium.sk/language/sk/hesiodova-pandora-ako-prva-idea-fembota/ Typ: ADFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus