Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
7/2023 stravné lístky 1/2023 - kantína  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 116/2022 zo dňa 22.12.2022
Poznámka: IČ FA: 4/2023
12. 1. 2023 500,00
4/2023 stravné lístky 1/2023 - gastrolístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Objednávka: 11/2023 zo dňa 2.1.2023
Poznámka: IČ FA: 2/2023
3. 1. 2023 255,00
8/2023 refundácia režijných nákladov 12/2022  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 5/2023
17. 1. 2023 145,97
5/2023 telekomunikačné služby 12/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 3/2023
11. 1. 2023 63,13
10/2023 3x pečiatka  
Printshop-businessline
Dobrovičova 126/7, Bratislava
IČO: 31379541
Objednávka: 15/2023 zo dňa 17.1.2023
Poznámka: IČ FA: 6/2023
18. 1. 2023 60,00
2/2023 antivírový program (licencia na 12 mesiacov)  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 12/2023 zo dňa 2.1.2023
Poznámka: IČ FA: 1/2023
2. 1. 2023 18,90