Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
147/2022 proofreading textov M. Vaceka  
John Horden
Carrer d Eivissa 16, 1-K, Tarragona 43005 Spain
IČO: Y1436515H
Objednávka: 91/2022 zo dňa 26.10.2022
Poznámka: IČ FA: 87/2022
23. 11. 2022 997,50
149/2022 projektor, disky, USB  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 73/2022 zo dňa 21.9.2022
Poznámka: IČ FA: 88/2022
21. 11. 2022 1 074,35
15/2022 telekomunikačné služby 2/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva 7/2019 zo dňa 25.3.2019
Poznámka: IČ FA: 10/2022
8. 3. 2022 62,00
151/2022 knižky  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 100/2022 zo dňa 22.11.2022
Poznámka: IČ FA: 89/2022
23. 11. 2022 263,67
153/2022 knižky  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 102/2022 zo dňa 23.11.2022
Poznámka: IČ FA: 90/2022
23. 11. 2022 670,66
154/2022 refundácia režijných nákladov 10/2022  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 85/2022
16. 10. 2022 724,49
156/2022 toner  
Alza.sk
Bottova 7, 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 104/2022 zo dňa 22.11.2022
Poznámka: IČ FA: 91/2022
23. 11. 2022 74,90
158/2022 webhosting domény OrganonF 2023  
Zooner, s.r.o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
IČO: 35770929
Objednávka: 89/2022 zo dňa 26.10.2022
Poznámka: IČ FA: 92/2022
21. 11. 2022 201,60
16/2022 refundácia režijných nákladov 2/22  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 11/2022
14. 3. 2022 368,23
160/2022 tlač, zalomenie, knihárske spracovanie knihy F. Novosáda  
IRIS - vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
Žitavská 14, 821 07 Bratislava
IČO: 48058629
Objednávka: 92/2022 zo dňa 26.10.2022
Poznámka: IČ FA: 93/2022
28. 11. 2022 1 500,00
162/2022 kancelárske potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 105/2022 zo dňa 22.11.2022
Poznámka: IČ FA: 94/2022
28. 11. 2022 95,17
163/2022 tlač časopisu OrganonF 4/2022  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: č. 1/2018
Poznámka: IČ FA: 95/2022
28. 11. 2022 750,75
165/2022 ubytovanie Frijters  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 87/2022 zo dňa 26.10.2022
Poznámka: IČ FA: 96/2022
28. 11. 2022 200,10
167/2022 knihy  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 103/2022 zo dňa 23.11.2022
Poznámka: IČ FA: 97/2022
29. 11. 2022 447,25
168/2022 dobropis  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Poznámka: IČ FA: 99/2022
28. 11. 2022 -3,26
170/2022 knihy  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 106/2022 zo dňa 25.11.2022
Poznámka: IČ FA: 100/2022
30. 11. 2022 319,70
172/2022 kancelársky papier  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 110/2022 zo dňa 30.11.2022
Poznámka: IČ FA: 101/2022
2. 12. 2022 216,50
174/2022 stravné lístky 12/2022  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 101/2022 zo dňa 22.11.2022
Poznámka: IČ FA: 102/2022
5. 12. 2022 90,00
175/22 Príkazná zmluva (preplatenie cestovných výdavkov)  
Vlacos Sophie
12 Quadrant Road, Glasgow
Poznámka: Reimbrusement form for Travle Expenses
4. 11. 2022 242,21
177/2022 tablet + licencia  
Alza.sk
Bottova 7, 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 114/2022 zo dňa 5.12.2022
Poznámka: IČ FA: 282,50
12. 12. 2022 282,50
178/2022 telekomunikačné služby 11/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 104/2022
12. 12. 2022 64,26
18/2022 2x publikácia  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 20/22 zo dňa 03.02.2022
Poznámka: IČ FA: 12/2022
15. 3. 2022 62,30
180/2022 odborné knihy  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 99/2022 zo dňa 14.11.2022
Poznámka: IČ FA: 105/2022
13. 12. 2022 210,32
182/2022 tonery  
AYCaN, s.r.o.
Hraničná 7, 821 05 Bratislava
IČO: 31401571
Objednávka: 98/2022 zo dňa 11.11.2022
Poznámka: IČ FA: 106/2022
15. 12. 2022 493,07
183/2022 refundácia režijných nákladov 11/22  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 107/2022 suma zmenená po urgencii zle započítanej platby z THS
16. 12. 2022 1 148,95
185/2022 kancelársky papier  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 115/2022 zo dňa 16.12.2022
Poznámka: IČ FA: 108/2022
19. 12. 2022 295,10
187/2022 tlač časopisu Filozofia č. 10/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 10/2022 zo dňa 8.12.2022
Poznámka: IČ FA: 109/2022
20. 12. 2022 673,00
189/2022 tonery  
AYCaN, s.r.o.
Hraničná 7, 821 05 Bratislava
IČO: 31401571
Objednávka: 112/2022 zo dňa 5.12.2022
Poznámka: IČ FA: 110/2022
19. 12. 2022 400,28
20/2022 monitor 24 Samsung  
Alza.sk
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 23/2022 zo dňa 21.2.2022
Poznámka: IČ FA: 13/2022
30. 3. 2022 182,70
22/2022 tablet iPad  
Alza.sk
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 28/22 zo dňa 10.3.2022
Poznámka: IČ FA: 14/2022
21. 3. 2022 401,39
Začiatok  Späť
2
4
Ďalej  Koniec