Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
60/2023 preinštalácia počítača  
Mgr. Peter Krákorník - Akronet
Mukačevská 5, 080 01 Prešov
IČO: 37051652
Objednávka: 39/2023 zo dňa 20.3.2023
Poznámka: IČ FA: 33/2023
5. 4. 2023 140,00
62/2023 MMVS  
Ústredná knižnica SAV, v. v. i.
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
Objednávka: 32/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 34/2023
6. 4. 2023 15,00
64/2023 kancelárske potreby  
Alza.sk
Bottova 7, 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 42/2023 zo dňa 12.4.2023
Poznámka: IČ FA: 35/2023
17. 4. 2023 145,09
65/2023 telekomunikačné služby  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 36/2023
11. 4. 2023 65,78
66/2023 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 37/2023
25. 4. 2023 371,44
68/2023 stravné poukážky 5/2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 44/2023 zo dňa 25.4.2023
Poznámka: IČ FA: 38/2023
3. 5. 2023 500,00
69/2023 telekomunikačné služby  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 00166995
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 39/2023
3. 5. 2023 0,00
7/2023 stravné lístky 1/2023 - kantína  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 116/2022 zo dňa 22.12.2022
Poznámka: IČ FA: 4/2023
12. 1. 2023 500,00
71/2023 ubytovanie E.S Roraback  
Úrad SAV-CSČ
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 38/2023 zo dňa 20.3.2023
Poznámka: IČ FA: 40/2023
10. 5. 2023 120,00
73/2023 usb token key  
PosAm
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 31365078
Objednávka: 43/2023 zo dňa 18.4.2023
Poznámka: IČ FA: 41/2023
17. 5. 2023 98,40
74/2023 refundácia režijných nákladov 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 42/2023
19. 5. 2023 266,62
76/2023 ubytovanie R. Sťahel  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18
IČO: 00398144
Objednávka: 45/2023 zo dňa 3.5.2023
Poznámka: IČ FA: 43/2023
24. 5. 2023 138,90
77/2023 tlač časopisu OrganonF  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018 zo dňa 8
Poznámka: IČ FA: 44/2023
24. 5. 2023 750,75
79/2023 letenky Vacek  
Pelicantravel.com s.r.o.
Pribinova 17954/10, Bratislava
IČO: 35897821
Objednávka: 50/2023 zo dňa 25.5.2023
Poznámka: IČ FA: 45/2023
25. 5. 2023 1 926,04
8/2023 refundácia režijných nákladov 12/2022  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 5/2023
17. 1. 2023 145,97
81/2023 tlač časopisu Filozofia č. 5/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 5/2023 zo dňa 15.5.2023
Poznámka: IČ FA: 46/2023
29. 5. 2023 960,00
83/2023 ubytovanie A.Keiserman  
Hotel Devín
Riečna 4, Bratislava
IČO: 31395741
Objednávka: 47/2023 zo dňa 4.5.2023
Poznámka: IČ FA: 47/2023
29. 5. 2023 233,40
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec