Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
5 oprava káblového rozvodu  
Centrum slopočných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: refundácia nákladov
Poznámka: IČ FA 005/2021
21. 12. 2021 72,00
2 telekomunikačné služby  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva
Poznámka: IČ FA 02/2021
11. 8. 2021 82,17
4 stravné lístky 1/2021  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 121/2020 zo dňa 18.12.2020
Poznámka: IČ FA 004/2021
18. 1. 2021 266,00
3 refundácia režijných nákladov 1/21  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA 002/21
14. 1. 2021 279,48
1 poštovné (doručovacia služba)  
TNT Express
Pri starom letisku č. 14, P. O. Box 48, 830 06 Bratislava 36
IČO: 31351603
Objednávka: elektronicky 122/20 zo dňa 23.
Poznámka: IČ FA 001/2021
2. 1. 2021 43,28