Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
28 tlač a distribúcia Filozofia 4/2020  
CSČ SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 4/2020 zo dňa 20.4.2020
27.04.2020 568,50
27 refundácia nákladov  
CSČ SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o rozúčtovaní réžijných
21.04.2020 391,96
25 telekomunikačné služby  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva
16.04.2020 79,71
26 obálky, kancelársky materiál  
Office Depot, s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
IČO: 36192384
Objednávka: elektronicky (z dôvodu mimoria
03.04.2020 55,40
24 tlač a distribúcia časopisu Filozofia 3/2020  
Centrum slopočných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 3/2020
30.03.2020 610,30
23 refundácia réžijných nákladov  
Centrum slopočných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
25.03.2020 164,90
22 výmena LCD panelu, záloha disku  
PCexpres, s.r.o.
Osadná 11, 531 03 Bratislava 3
IČO: 46136606
Objednávka: 19/2020
20.03.2020 191,00
11 refundácia réžijných nákladov  
Centrum slopočných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
13.03.2020 187,87
21 telekomunikačné služby  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva
09.03.2020 80,23
20 kniha  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 17/2020
04.03.2020 18,71
19 stravné lístky 3/2020  
SAV úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 15/2020
02.03.2020 340,00
18 tlač a distribúcia časopisu Filozofia 2/2020  
Centrum slopočných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 2/2020
28.02.2020 610,30
16 zakúpenie 2 kníh  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 16/2020
26.02.2020 164,26
14 tlač + farebná obálka VS 2019  
Igor ILIŤ - RádioPring
Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
IČO: 40247171
Objednávka: 14/2020
24.02.2020 36,41
17 servis a oprava kopírovacieho zariadenia  
CanTechnology, s.r.o.
Ibišteková 500/9, 851 10 Bratislava
IČO: 35874350
Objednávka: 18/2020
18.02.2020 73,80
13 knižná väzba časopisov Organon a Filozofia  
Igor ILIŤ - RádioPring
Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
IČO: 40247171
Objednávka: 14/2020
13.02.2020 102,00
12 refundácia réžijných nákladov - pošta + daň  
Centrum slopočných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
13.02.2020 213,67
10 2x letenka  
Geo Travel, s.r.o.
Tekovská 5, 821 09 Bratislava
IČO: 47424524
Objednávka: 13/2020
13.02.2020 450,00
9 telekomunikačné služby  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva o dielo
06.02.2020 80,61
8 tlač časopisu OrganonF 2020  
Universalprint, s.r.o.
Priemyslená 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo
05.02.2020 789,25
7 tlač a distribúcia časopisu Filozofia 1/2020  
Centrum slopočných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 1/2020 zo dňa 17.12.2019
03.02.2020 625,35
6 stravné lístky 2/2020  
SAV úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 2/2020
03.02.2020 340,00
5 8x ESSET Endpoint Antivirus  
ESET, spol. s.r.o.
Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31333532
Objednávka: 5/2020
30.01.2020 86,40
4 refundácia nákladov - oprava výťahov 4.q.2019  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
15.01.2020 13,91
3 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: o spôsobe rozúčtovania réžojný
15.01.2020 520,16
2 telekomunikačné služby  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469
10.01.2020 80,95
1 stravné lístky 1/2020  
SAV - úrad
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 110/2019
09.01.2020 374,00