Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

RNDr.
Marek
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Erika
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Martina
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Alexandra
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

MSc.
Mohammad
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Andrea
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Matúš
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Daria
Interná Prírodovedecká fakulta UK
PharmDr.
Mahdi
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Klaudia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
RNDr.
Zuzana
Externá Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Lila
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Petronela
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Klára
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Alžbeta
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Jana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Denisa
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Anabela
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Reyhaneh
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Natália
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Marek
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Lucia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Michaela
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Laura
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MVDr.
Katarína
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Danica
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Lucia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Pavlína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Dominika
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Laura Olívia
Mgr.
Radka
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Mária Elisabeth
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Nikoleta
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Eveline
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing. Dipl. Ing., B.Sc.
Armin
Mgr.
Aneta
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Lenka
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Mária
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Zuzana
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Linda
Interná Lekárska fakulta UK

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Ingrid
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Lucia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Kristína
Externá Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Adam
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Kamila
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Andrej
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Jozef
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Ádám
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Jana
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Jana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Božena
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Yevheniy Yuliy
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Viktória
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Andrej
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Tomáš
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Veronika
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 57