Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALIŠ, Peter** - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. The phthalic selenoanhydride decreases rat blood pressure and tension of isolated mesenteric, femoral and renal arteries. In Molecules, 2023, vol. 28, art. no. 4826. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28124826 (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií) Typ: ADCA
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. Nový organický derivát selénu znižuje krvný tlak a tenziu izolovaných artérií u dospelých normotenzných potkanov = Novel organic derivative of selenium decreases blood pressure and tension of isolated arteries in adults normotensive rats. In XXVIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 4. - 6. október 2023, X-bionic Sphere, Šamorín : abstrakty originálnych prác. - 2023, abstrakt č. 02. Dostupné na internete: <www.skskongres.sk/abstrakty-originalnych-prac/> (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií) Typ: GHG
 • BIELIK, V. - NECHALOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - PENESOVÁ, Adela. Probiotics and Exercise: Which Affects More the Gut Microbiome in Context of Human Health and Obesity? In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 28. (9th Central European Congress on Obesity. APVV-17-0099 : Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami) Typ: GII
 • DANKOVÁ, Z.** - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica - ANTOŠOVÁ, M. - HRSTKA, R. - STRNÁDEL, Ján - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - JANOVČÍK, Michal - ČALKOVSKÁ, Andrea - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOVÁČOVÁ, Katarína - IMRICH, Richard - PASTOREKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - PLANK, L. Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku = Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 1, s. 63-66. ISSN 1336-8176. Typ: ADFB
 • FORGÁČOVÁ, Natália** - HOLESOVA, Zuzana - HEKEL, R. - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - PÖS, Zuzana - KRIVOŠÍKOVÁ, Lucia - JANEGA, Pavol - KURACINOVÁ, Kristína - BABÁL, Pavel - RADVÁK, Peter - RADVÁNSZKY, Ján - GAZDARICA, Juraj - BUDIŠ, J. - SZEMES, Tomáš. Evaluation and limitations of diferent approaches among COVID-19 fatal cases using whole-exome sequencing data. In BMC Genomics, 2023, vol. 24, no. 1, art. no. 12. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1471-2164. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9830622/pdf/12864_2022_Article_9084.pdf Typ: ADMA
 • GRMAN, Marián - TOMÁŠOVÁ, Lenka - MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol. Vplyv reaktívnych foriem síry na dýchanie mitochondrií pečene potkana. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. Vega č. 2/0091/22 : Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok) Typ: GII
 • HARDOŇOVÁ, Miroslava - ŠIARNIK, Pavel - SIVAKOVA, Monika - SUCHÁ, Bianka - PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - HAVRANOVÁ, Andrea - IMRICH, Richard - VLČEK, Miroslav - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - KRASTEV, Georgi - KOLLÁR, Branislav - TURČÁNI, Peter. Endothelial Function in Patients with Multiple Sclerosis: The Role of GLP-1 Agonists, Lipoprotein Subfractions, and Redox Balance. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 13, art. no. 11162. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms241311162 (APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii) Typ: ADCA
 • CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga. Pomalý sulfidový donor GYY4137 posilňuje účinok paklitaxelu v bunkách kolorektálneho karcinómu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. 2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Typ: GII
 • IMRICH, Richard** - ZAŤKOVÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Oľga - SEDLÁKOVÁ, Jana - ZÁŇOVÁ, Elizabeth - VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - HAVRANOVÁ, Andrea - RANGANATH, Lakshminarayan R. Nutritional interventions for patients with alkaptonuria: A minireview. In Endocrine Regulations, 2023, vol. 57, no. 1, p. 61-67. (2022: 0.502 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2023-0008 Typ: ADNB
 • KAJANOVÁ, Ivana - RÁDIKOVÁ, Žofia - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - JELENSKÁ, Lenka - GROSSMANNOVÁ, Katarína - BELISOVÁ, Martina - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Study of anti-S1-protein IgG antibody levels as potential correlates of protection against breakthrough infection with SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 variants. In Acta Virologica, 2023, vol. 67, june, art. no. 11652. (2022: 1.7 - IF, Q4 - JCR, 0.31 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3389/av.2023.11652 Typ: ADDA
 • KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - GROSSMANOVÁ, Katarína - BELISOVÁ, Martina - IŠTVANOVÁ, Nikola - GAŠPAROVIČOVÁ, Natália - ZELNÍK, Vladimír - PASTOREKOVÁ, Silvia - RÁDIKOVÁ, Žofia - KOPÁČEK, Juraj**. Influence of the SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) variant and booster vaccine doses on the seroprevalence of specific IgG antibodies in the staff of the Slovak Academy of Sciences. In Acta Virologica, 2023, vol. 67, june, art. no. 11637. (2022: 1.7 - IF, Q4 - JCR, 0.31 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3389/av.2023.11637 Typ: ADDA
 • KRIŽANOVÁ, Oľga - PENESOVÁ, Adela - HOKYNKOVÁ, Alica - POKORNÁ, Andrea - SAMADIAN, Amir - BABULA, P. Chronic venous insufficiency and venous leg ulcers: Aetiology, on the pathophysiology-based treatment. In International Wound Journal, 2023, vol. 20, p. 1-9. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1742-4801. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/iwj.14405 (APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Typ: ADCA
 • KRIŽANOVÁ, Oľga - CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika. Úloha transportu vápnika v tumorigenéze. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Typ: GII
 • KUŠÍKOVÁ, Katarína - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - FICEK, Andrej - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ZÍDKOVÁ, Jana - FAJKUSOVÁ, Lenka - LENHÁRTOVÁ, Nina - KOLNÍKOVÁ, Miriam - MAYR, Johannes - KALEV, Ognian - WEIS, Serge - WEIS, Denisa. X-VIAZANÁ MYOTUBULÁRNA MYOPATIA: GENOTYPOVO-FENOTYPOVÉ KORELÁCIE A VYUŽITIE FACE2GENE NA STANOVENIE DIAGNÓZY : Abstrakt č. 10. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 14-15. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Typ: AFH
 • LIŠKOVÁ, Veronika - CHOVANCOVÁ, Barbora - BABULA, P. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - PAVLOV, Kristína - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Cystathionine β-synthase affects organization of cytoskeleton and modulates carcinogenesis in colorectal carcinoma cells. In Frontiers in Oncology, 2023, vol. 13, 07 July, art. no. 1178021. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1178021 (2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0047/22 : Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách) Typ: ADCA
 • LIŠKOVÁ, Veronika - CHOVANCOVÁ, Barbora - BABULA, P. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - PAVLOV, Kristína - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga. Vliv cystathionin-β-syntázy na organizaci cytoskeletu a modulaci karcinogenezi v buňkách kolorektálního karcinomu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. 2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Typ: GII
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUCHARÍK, Marcel - TÓTHOVÁ TAROVÁ, Eva - HRNČIAR, Matej - PÖS, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - SZEMEŠ, T. - RADVÁNSZKY, Ján. IMPLEMENTÁCIA CHARAKTERIZÁCIE TANDEMOVÝCH OPAKOVANÍ DO RUTINNÝCH LABORATÓRNYCH TESTOVACÍCH PROCESOV ZALOŽENÝCH NA MASÍVNE PARALELNOM SEKVENOVANÍ : Abstrakt č. 39. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 41-42. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Typ: AFH
 • PENESOVÁ, Adela - NECHALOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - BIELIK, V. Gut microbiota composition in obesity and diabetes. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 50. (9th Central European Congress on Obesity. VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Typ: GII
 • PIDÍKOVÁ, Paulína - CHOVANCOVÁ, Barbora - MRAVEC, Boris - HERICHOVÁ, Iveta**. The 24-h pattern of dgcr8, drosha, and dicer expression in the rat suprachiasmatic nuclei and peripheral tissues and its modulation by angiotensin II. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 5, p. 417-430. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022033 Typ: ADDA
 • PÖS, Zuzana - KHEDR, Milad - RADVÁNSZKY, Ján - PENESOVÁ, Adela - HEKEL, R. - SZEMES, Tomáš - RANGANATH, Lakshminarayan R. - ZAŤKOVÁ, Andrea**. APOC3 and ABCA1 variants in unusual combined hypolipidaemia showing premature peripheral vascular disease. In Bratislava Medical Journal, 2023, roč. 124, č. 5, s. 351-355. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/BLL_2023_053 Typ: ADNA
 • POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - MAZUROVÁ, Monika - TOMAS, M. - DUBOVAN, Peter - RIĽAK, M. - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Genetic Editing of ALDH1 Is Linked to Distinct Cellular and Molecular Properties in Colorectal Cancer. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [29]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu) Typ: AFH
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - DVORSKÁ, D. - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - PECIMONOVA, Martina - ČEPČEKOVÁ, Klaudia - FICEK, Andrej - DEMKOVÁ, Lucia - BUOCIKOVÁ, Verona - BABÁL, P. - JURAS, Ivan - JANÍKOVÁ, K. - KAŠUBOVÁ, Ivana - SAMEC, Marek - BRANÝ, Dušan - LYSKOVÁ, Darina - VALAŠKOVÁ, Jela - DANKOVÁ, Z. - SMOLKOVÁ, Božena** - FURDOVÁ, Alena. Uncovering accurate prognostic markers for high-risk uveal melanoma through DNA methylation profiling. In Clinical and Translational Medicine, 2023, vol. 13, no. 7, art. no. e1317. (2022: 10.6 - IF, Q1 - JCR, 1.706 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2001-1326. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10361544/pdf/CTM2-13-e1317.pdf (APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Typ: ADCA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - BÉGEROVÁ, Patricia - JAKIČ, Kristína - KOZICS, Katarína - ŠRAMKOVÁ, Monika - MEESE, Eckart - SMOLKOVÁ, Božena - GÁBELOVÁ, Alena**. Genome-wide DNA methylome and transcriptome changes induced by inorganic nanoparticles in human kidney cells after chronic exposure. In Cell biology and toxicology, 2023, vol. 39, no. 5, p. 1939-1956. (2022: 6.1 - IF, Q1 - JCR, 1.019 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0742-2091. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10565-021-09680-3 (VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík) Typ: ADCA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - SEKELSKÁ, Martina - ZAŤKOVÁ, Andrea**. Breakpoints characterisation of the genomic deletions identified by MLPA in alkaptonuria patients. In European Journal of Human Genetics, 2023, vol. 31, no. 4, p. 485-489. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1476-5438. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41431-022-01042-9 Typ: ADMA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - LUDWIG, Nicole - DIENER, Caroline - ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - JAKIČ, Kristína - BASTUS, Neus G. - MORIONES, Oscar Hernando - LISKOVA, A. - KRIVOSIKOVA, Zora - ROLLEROVÁ, Eva - MANOVÁ, Alena - DUBAJ, Tibor - PUNTES, Victor - SIMON, Peter - WSÓLOVÁ, Ladislava - TULINSKÁ, J. - SMOLKOVÁ, Božena - MEESE, E. - GÁBELOVÁ, Alena. Residual metal nanoparticles accumulated in the body induce late toxic effects and alterations in transcriptional and miRNA landscape. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 36. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - DVORSKÁ, D. - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - PECIMONOVA, Martina - ČEPČEKOVÁ, Klaudia - FICEK, Andrej - DEMKOVÁ, Lucia - BUOCIKOVÁ, Verona - BABÁL, Pavel - JANÍKOVÁ, K. - KAŠUBOVÁ, Ivana - SAMEC, Marek - BRANÝ, Dušan - LYSKOVÁ, Darina - DANKOVÁ, Z. - FURDOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. Gene expression of key uveal melanoma drivers is regulated by aberrant DNA methylation. In Clinical Epigenetics International Conference 2023. - Szczecin, Poland, 2023, s. 83. (Clinical Epigenetics International Conference 2023. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Typ: GII
 • TOMÁŠOVÁ, Lenka - MAKSYMIUK, K. - CHABOWSKI, Dawid - SAMBOROWSKA, Emilia - UFNAL, Marcin. Mice, Rats and Guinea Pigs Exhibit Significant Variations in the Plasma, Urine and Tissue Levels of Taurine, Betaine, Sarcosine and Other Osmolyte-Active Amino Acids. In Discovery medicine, 2023, vol. 35, no. 177, p. 492-502. (2022: 1.4 - IF, Q4 - JCR). ISSN 1539-6509. (VEGA 2/0066/23 : Úloha intrakolonálneho sírovodíka a butyrátu v rozvoji hypertenzie u obéznych potkanov) Typ: ADMA
 • TOMÁŠOVÁ, Lenka - MAKSYMIUK, K. - UFNAL, Marcin. Rozdiely v hladinách taurínu, betaínu a ďalších organických osmolytov v tkanivách laboratórnych hlodavcov. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia) Typ: GII
 • TÓTHOVÁ TAROVÁ, Eva - PÖS, Zuzana - LOJOVÁ, Ingrid - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - ŠPALEK, Peter - KÁDAŠI, Ľudevít - RADVÁNSZKY, Ján. PREHĽAD VÝSLEDKOV GENETICKEJ DIAGNOSTIKY MYOTONICKEJ DYSTROFIE NA SLOVENSKU : Abstrakt č. 38. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Typ: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - LIŠKOVÁ, Veronika - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga. The Role of Mitochondria in Colorectal Cancer – Overexpression of Mitofusin 2 Changes Mitochondrial Dynamics. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [26]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Typ: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - LIŠKOVÁ, Veronika - SVITKOVÁ, Barbora - FRIMMEL, Karel - KRIŽANOVÁ, Oľga - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Úloha mitochondrií v bunkách kolorektálneho karcinómu - vplyv nadexpresie mitofuzínu 2 : Poster 6. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 66-67. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Typ: AFL
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus