Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav klinického a translačného výskumu SAV (do 31.12.2015)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.mmc.sav.sk