Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Doktorandská škola

Doktorandská škola je cyklus prednášok, seminárov a tréningov ponúkaných centrálne pre študentov doktorandského štúdia. Podľa priloženej tabuľky si môžete naplánovať, ktorej aktivity sa v ktorom ročníku štúdia zúčastníte.

Kurz Dĺžka Jazyk Čas Max. počet
účastníkov
Úvod do doktorandského štúdia Ba / introduction into PhD studies Ba 3 hodiny /
3 hours
slovenský / english september bez limitu /
no limit
Úvod do doktorandského štúdia KE / introduction into PhD studies KE 3 hodiny /
3 hours
slovenský / english september bez limitu /
no limit
Komunikačné a prezentačné zručnosti KE 2 dni slovenský október - november 15
Communication and presentation skills Ba 2 days english october - november 15
Predátorské časopisy - ako sa im vyhnúť 2 hodiny slovenský október - november bez limitu /
no limit
Úvod do otvoreného prístupu - agenda Open Access 2 hodiny slovenský február bez limitu /
no limit
Predatory journals - how to avoid them 2 hours english february bez limitu /
no limit
Basics of IP protection, Evaluation of one´s idea or technology BA 3 hours english october - november 20
Introduction to the business world, From idea to venture 3 hours english october - november 20
Základy ochrany duševného vlastníctva, Ako posúdiť svoj nápad BA 3 hodiny slovenský marec 20
Úvod do sveta podnikania, Od nápadu k podnikaniu BA 3 hodiny slovenský marec 20
Komunikačné a prezentačné zručnosti Ba 2 dni slovenský apríl - máj 15