Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv tréningu na funkciu srdca u obéznych potkanov
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Alexandra Zahradníková, ml., PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pohybová aktivita je jedným z prirodzených mechanizmov využívaných na prevenciu a znižovanie obezity. Fyzický tréning má zároveň priaznivý vplyv na srdcové zlyhávanie. Cieľom štúdia je výskum vplyvu štruktúrovaného tréningu a spontánnej pohybovej aktivity na funkčné parametre kardiovaskulárneho systému obéznych jedincov a morfologické a molekulárne zmeny v kardiomyocytoch.