Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
III-N kvantové štruktúry pre novú generáciu rýchlych tranzistorov a logických obvodov
Program DŠ
Elektronika a Fotonika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Predmetom práce je návrh, príprava a charakterizácia kvantových štruktúr vhodných pre novú generáciu veľmi rýchlej elektroniky. Použitý bude silne polárny materiálový systém na báze III-N polovodičov obsahujúci In(Al)N. Vyšetrované budú vlastnosti tranzistorov v závislosti od použitého substrátu (zafír, SiC, homoepitaxia na GaN), použitej technológie prípravy hradla (Schottky kontakt versus MOS) ako aj módu činnosti a hodnoty prahového napätia (normálne zatvorený versus otvorený). Práca bude súčasťou EU projektov Nanomat a Agami_Eurigami.