Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je zstiť, či 7,8-dihydroxyflavón (7,8-DHF, agonista TrkB receptora) a aktivátor mTOR (NV-5138) alebo ich kombinácia priaznivo ovplyvnia patologické zmeny nervového tkaniva sprevádzané patologickými behaviorálnymi symptómami v modeli depresie.