Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv veku a metabolických komorbidít na účinky vybraných kardioprotektívnych intervencií voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Nedávne výsledky vedeckého výskumu poukazujú na pozitívne účinky niektorých kardioprotektívnych intervencií, vrátane podania antioxidantov (napríklad prírodných flavonoidov) alebo tzv. preconditioningu voči ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu srdca. Väčšina týchto účinkov však bola pozorovaná na mladých zdravých zvieratách, čo nezodpovedá klinickej situácii, keď sa s I/R poškodením srdca vo forme ischemickej choroby srdca alebo akútneho infarktu myokardu stretávame najmä u starších pacientov, ktorí zároveň trpia na rôzne komorbidity vrátane metabolických komorbidít, ako sú diabetes mellitus, hyperlipidémia či hypercholesterolémia. Cieľom PhD. štúdia bude preskúmať účinky vybraných kardioprotektívnych intervencií (napr. podanie flavonoidu kvercetínu či preconditioning) na I/R poškodenie srdca u starších zvierat s prítomnosťou vybraných metabolických komorbidít, vrátane odhalenia molekulárnych mechanizmov ich pôsobenia v srdci, ako aj v krvnom obehu, ktoré by sa mohli na ich účinkoch podieľať.