Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha veku a metabolických komorbidít v kardiovaskulárnych účinkoch hormónu oxytocínu
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Hormón oxytocín, ktorý je produkovaný v hypotalame a do krvného obehu secernovaný z neurohypofýzy, vykazuje mnohé fyziologické účinky v ľudskom tele. Najznámejšie sú jeho účinky spojené s reprodukčným systémom – zohráva dôležitú úlohu v procese pôrodu a dojčenia, tiež je vyplavovaný počas pohlavného styku a je spájaný so sociálnym a sexuálnym správaním, za čo si vyslúžil označenie „hormón lásky“. Nedávne výsledky vedeckého výskumu však poukazujú aj na jeho pozitívne kardiovaskulárne účinky, napríklad boli preukázané jeho kardioprotektívne účinky voči ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu srdca. Väčšina týchto účinkov však bola pozorovaná na mladých zdravých zvieratách, čo nezodpovedá klinickej situácii, keď sa s I/R poškodením srdca vo forme ischemickej choroby srdca alebo akútneho infarktu myokardu stretávame najmä u starších pacientov, ktorí zároveň trpia na rôzne komorbidity vrátane metabolických komorbidít, ako sú diabetes mellitus, hyperlipidémia či hypercholesterolémia. Cieľom PhD. štúdia bude preskúmať účinky oxytocínu na I/R poškodenie srdca u starších zvierat s prítomnosťou vybraných metabolických komorbidít, vrátane odhalenia molekulárnych mechanizmov ich pôsobenia v srdci, ako aj v krvnom obehu, ktoré by sa mohli na ich účinkoch podieľať.