Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Neurokognitívne mechanizmy sémantickej pamäti
Program DŠ
lekárske neurovedy
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Marko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Sémantická pamäť akumuluje, uskladňuje a organizuje poznatky o svete. Správne vybavovanie informácií zo sémantickej pamäti je nevyhnutné pre adaptívne správanie človeka - myslenie a verbálnu komunikáciu. Výskum svedčí o tom, že automatická sémantická aktivácia je regulovaná systémom kontroly, ktorý tak zabezpečuje vybavovanie poznatkov (pojmov), potrebných pre špecifický kontext (situáciu, úlohu). Predmetom doktorandského projektu bude skúmanie kognitívnych a neurofyziologických procesov, ktoré podmieňujú automatické a kontrolované vybavovania zo sémantickej pamäti s použitím neinvazívnej transkraniálnej elektrickej stimulácie mozgu.