Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Skúmanie príčin a možností ovplyvnenia strachu z výšky pomocou virtuálnej reality
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Téma je zameraná na výskum príčin, súvislostí a možností ovplyvnenia strachu z výšky, ktorý obmedzuje život mnohým ľuďom. Virtuálna realita umožňuje vierohodne simulovať pobyt vo výške a poskytuje tak jedinečnú možnosť pre výskum, ktorý by v reálnom prostredí z bezpečnostných dôvodov nebol vôbec realizovateľný. Špecifikom projektu doktorandského štúdia bude zameranie na problematiku regulácie vzpriameného postoja človeka v súvislosti s ohrozením, ktoré predstavuje pobyt vo výške.