Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti – vplyv rodinného prostredia
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Jazyk práce: slovenský/anglický

Partnerské a intímne vzťahy sú popísané a konceptalizované z viacerých pohľadov. Ich doterajšiu konceptulizáciu zachytávajú pojmy ako „psychosociálne moratórium“ (Erikson), „čisté vzťahy" (Giddens), „tekutá láska (Bauman) a pod. Málo je však preskúmaná úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti. Cieľom práce je preskúmať túto súvislosť a to v závislosti od rodinného prostredia, z ktorého mladí ľudia pochádzajú.

Partnerships and intimate relationships are described and conceptualized from several perspectives. Their conceptualization so far is captured by concepts such as "psychosocial moratorium" (Erikson), "pure relationships" (Giddens), "liquid love (Bauman), etc. However, the role of partnerships in the transition to adulthood is little explored. The aim of this work is to examine this process depending on the family environment from which the young people come.